Dokumenty 1 až 10 z 666

24. 11. 2017

Místopředseda vlády Bělobrádek bilancoval výsledky práce RVVI a svého úřadu

V pátek 24. listopadu 2017 proběhlo ve Strakově akademii 330. zasedání Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Mezi hlavní témata jednání patřil návrh společného zasedání RVVI se svým mezinárodním poradním orgánem – Zahraniční radou – v prosinci tohoto roku nebo mezinárodní hodnocení velkých výzkumných infrastruktur v České republice uskutečněné v roce 2017 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. V rámci jednání RVVI místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek bilancoval čtyři roky práce Rady, protože to bylo jedno z posledních zasedání, jehož se účastnil v pozici předsedy tohoto vládního poradního orgánu.

celý text zprávy

21. 11. 2017

AVÍZO_24. listopadu 2017: Vicepremiér Bělobrádek bude bilancovat působení svého úřadu a práci RVVI na tiskovém brífinku po jednání Rady

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek bude v pátek 24. listopadu 2017 na tiskovém brífinku po jednání Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) bilancovat působení svého úřadu a hodnotit čtyři roky v čele RVVI. Vicepremiér Bělobrádek bude také informovat účastníky o přípravách dalšího společného zasedání RVVI se členy své Zahraniční rady, které proběhne v prosinci (především k tématům internacionalizace české vědy a posílení mezinárodní spolupráce) a dále také o tématu budoucnosti velkých výzkumných infrastruktur v České republice.

celý text zprávy

9. 11. 2017

Perspektivy financování české vědy do roku 2024. Soukromé výdaje rostou, musí být ještě vyšší

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek se ve středu 8. listopadu setkal na Úřadu vlády ČR u kulatého stolu se zástupci médií k tématu "PERSPEKTIVY STRATEGICKÉHO FINANCOVÁNÍ VĚDY DO ROKU 2024". Společné diskuse byli dále přítomni náměstek pro řízení Sekce VVI Arnošt Marks a předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) Karel Havlíček. Ke klíčovým podkladům debaty patřil materiál "Dlouhodobé strategické financování systému výzkumu, vývoje a inovací" v říjnu 2017 schválený vládní Radou pro výzkum, vývoj a inovace a dále výstupy „Analýzy stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím“, která každoročně přináší vyhodnocení současného stavu včetně návrhu opatření do budoucna. Zazněly také závěry nejnovějšího šetření AMSP v oblasti zapojení podnikového sektoru do financování vědy a výzkumu.

celý text zprávy

6. 11. 2017

Rektora TUL Zdeňka Kůse střídá v Radě vlády pro výzkum, vývoj a inovace Karel Kouřil

Vláda na svém zasedání v pondělí 6. listopadu 2017 jmenovala Ing. Karla Kouřila, Ph.D., FEng. z podnikatelského a inovačního centra BIC Brno, novým členem Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Tuto změnu vládě navrhl vicepremiér vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, který Radě předsedá. Kouřil střídá rektora Technické univerzity v Liberci Zdeňka Kůse, protože ten byl jmenován členem předsednictva Technologické agentury České republiky. Souběh obou funkcí není podle Statutu RVVI možný.

celý text zprávy

30. 10. 2017

RVVI iniciovala vznik Česko-německého strategického fóra na podporu větší spolupráce obou zemí ve vědeckovýzkumné oblasti

Vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 329. zasedání v pátek 27. října 2017 iniciovala vznik Česko-německého strategického fóra, které naváže na čtyřleté aktivity úřadu místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka v rámci posilování dialogu a spolupráce obou zemí ve vědeckovýzkumné oblasti. Členové Rady dále diskutovali o aktuální situaci vládou schváleného návrhu výdajů státního rozpočtu na VaVaI pro rok 2018 nebo o přípravě programů DELTA 2 Technologické agentury ČR a TRIO 2, který bude spadat pod Ministerstvo průmyslu a obchodu.

celý text zprávy

11. 10. 2017

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Bělobrádek bilancoval s premiérem Sobotkou výsledky vládní práce

V prostorách Uměleckoprůmyslového muzea se ve středu 11. října 2017 setkal místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek s premiérem vlády Bohuslavem Sobotkou, aby společně bilancovali výsledky vládní práce v oblasti vědy, výzkumu a inovací a splněné úkoly v rámci Programového prohlášení vlády.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 666