Vláda Jana Černého II. (18.03.1926 - 12.10.1926)

3. 12. 2007 10:08

Programové prohlášení

Programové prohlášení vlády

24. 3. 1926

Slavná sněmovno!

Parlamentní vláda podala prosbu o zproštění z úřadu, když její velezasloužilý předseda Švehla na radu lékařů nucen byl na čas přerušiti blahodárnou činnost veřejnou a odebrati se do ciziny dokončiti své léčení.

Dekretem pana presidenta republiky ze dne 18. března t. r. jmenována byla pak vláda, v jejímž jméně mám čest zde mluviti.

Z příčin demise vlády a ze způsobu jmenování vlády nynější je zřejmo, že vláda, již si slavné sněmovně představiti za čest pokládám, pokračovati bude v provádění programu, jejž p. min. předseda Švehla ve schůzi této slavné sněmovně dne 18. prosince 1925 zevrubně vyložil. O programu tom provedla slavná sněmovna zevrubnou rozpravu ve schůzích dne 18., 19. a 20. prosince 1925 a schválila programové prohlášení to usnesením svým ze dne 21. prosince 1925.

K pokračování v tomto slavnou sněmovnou schváleném programu potřebuje vláda účinné podpory slavné sněmovny. O podporu k této státu a lidu sloužící práci tímto slušně žádáme.

Přednesl ministerský předseda Jan Černý

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter