Mgr. František Lukl, MPA

Mgr. František Lukl, MPA

Od 13. srpna 2013 do 29. ledna 2014 ministr pro místní rozvoj v demisi.
Od 10. července 2013 do 13. srpna 2013 ministr pro místní rozvoj.

Osobní údaje

František Lukl se narodil 30. října 1977

Vzdělání

V květnu 1996 složil maturitní zkoušku an Klvaňově gymnáziu v Kyjově.

Navštěvoval magisterský studijní program Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde složil v květnu 2011 státní závěrečnou zkoušku. V diplomové práci se zaměřil na téma Role Evropského soudního dvora při dotváření práva ES a jeho aplikace v členských státech.

V listopadu 2010 získal titul Master of Public Administration (MPA) na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, pod záštitou Nottingham Trent University.

Profesní a veřejná činnost

František Lukl byl od 1. června 2001 do 31. prosince 2002 vedoucím právního oddělení Referátu kanceláře přednosty Okresního úřadu v Hodoníně.

Od 1.ledna 2003 do 15. února 2005 byl vedoucím odboru kanceláře starosty s kompletní právní agendou města.

František Lukl je starostou Města Kyjova od 15. února 2005.

Další profesní postavení

Místopředseda Svazu měst a obcí ČR, Předseda Komory měst, Předseda Legislativní komise Svazu měst a obcí ČR, Člen redakčního týmu a spoluautor publikace - Příručka pro člena zastupitelstva obce.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter