Petr Arenberger

Petr Arenberger

Ministr zdravotnictví od 7. dubna 2021 do 25. května 2021.

Osobní údaje

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA se narodil 4. prosince 1958. Je ženatý s dermatoložkou doc. Monikou Arenbergerovou. Mají dvě dcery, Simonu a Nicol.

Profesní život

Český lékař specializující se v oborech dermatologie a venerologie, vysokoškolský pedagog, od roku 2001 přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. LF UK a FNKV v Praze, rovněž tak 3. místopředseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a předseda její České dermatovenerologické společnosti pro období 2015–2019. V říjnu 2019 se stal ředitelem Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Absolvoval Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval na Kožní klinice Fakultní nemocnice v Praze 2. Následně působil na Dermatovenerologické klinice 3. LF UK a FNKV, na které je od roku 2001 ve funkci přednosty.

První atestaci z dermatovenerologie získal v roce 1987, druhou pak roku 1990. Habilitoval se na 3. lékařské fakultě UK v roce 1992 (práce: Keratinocitární receptory pro kyselinu l2(S) – hydroxyeikosatetraenovou a jejich defekt u psoriasis vulgaris, docent). Jmenován profesorem na Univerzitě Karlově pro obor dermatovenerologie byl v roce 2001 (inaugurační přednáška: Receptory pro mediátory v kůži). O pět let později získal titul Master of Business Administration.

Zaměřuje se na účinek exogenních faktorů ve vztahu ke změnám na receptorové úrovni. Je objevitelem receptorové vady u kožního zánětlivého mediátoru – kyseliny 12 (S) – hydroxyeikosatetraenové na keratinocytech psoriatiků. Jako první zjistil existenci cytokinu RANTES v kůži.

Na dermatovenerologické klinice založil Centrum Zdravé vlasy, které je jedinou takovou poradenskou ambulancí zaměřující se na nemocné vlasy v České republice. Je duchovním otcem české preventivní akce Stan proti melanomu.

Dva roky pracoval na univerzitě v Mnichově (1989–1991) a absolvoval studijní pobyt na Stanfordově univerzitě v Palo Alto (1992–1993). V březnu 2017 se rozhodl kandidovat do Rady Českého rozhlasu, avšak samotná volba v červnu 2017 nebyla dokončena. Do Rady Českého rozhlasu zasedl až po volbě Poslanecké sněmovny v květnu 2018, kdy získal 150 hlasů ze 182 přítomných poslanců. Na členství v Radě však v dubnu 2021 rezignoval, protože podle zákona je post ministra neslučitelný s členstvím v kontrolním orgánu veřejnoprávního média.

V roce 2017 byl prof. Arenberger Unií pacientů oceněn titulem Lékař roku a ve stejném roce dostal ke Dni české státnosti Stříbrnou medaili Senátu Parlamentu ČR za práci pro dermatovenerologii a za preventivní akci Stan proti melanomu, která probíhá v ČR již 15 let.

Kontakt

https://twitter.com/PArenberger

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter