Aktuálně

5. 5. 2011

RFE zbořilo informační zdi komunistického režimu

„Svoboda slova je důležitým, možná nejdůležitějším předpokladem pro zavedení demokratických poměrů,“ prohlásil premiér Petr Nečas na konferenci s názvem „Svobodně!“ věnované 60. výročí Rádia Svobodná Evropa.

 

Rádio Svobodná Evropa mělo podle premiéra Petra Nečase nezpochybnibnitelnou zásluhu na změně našeho regionu k lepšímu, díky objektivnímu informování milionů lidí v zemích komunistického bloku. Jeho roli pak přirovnal k beranidlu, které zbořilo informační zdi komunistického režimu.RFE zbořilo informační zdi komunistického režimu

Právě protržení informační blokády je podle českého premiéra nejúčinnějším lékem proti zabedněnosti a největším povzbuzením pro demokratické tužby obyvatelstva.

Základní pocit, který Svobodná Evropa sdílela se svými posluchači, a na oplátku oni s ní, a který se ukázal být ohromně pravdivý, spočíval v přesvědčení, že národ, který má jasné povědomí o světě, informační rozhled – takový národ žádná pozemská moc nedokáže dlouhodobě udržet na krátké uzdě,“ prohlásil Petr Nečas ve svém projevu.

Předseda vlády také připomněl, že Česká republika patří v dnešní době do kategorie států s maximálně svobodným tiskem. Dokonce se podle poslední zprávy organizace Freedom House, která řadí země podle stupně dosažené svobody tisku, umístila na předních příčkách. Česko předstihlo dokonce takové země jako je Velká Británie, Austrálie či Rakousko.

e-mailemFacebook   twitter

Fotogalerie