Aktuálně

Dokumenty 1 až 10 z 8655

27. 11. 2023

3., 10. a 17. prosince 2023: Úřad vlády připravil cyklus adventních nedělí v zahradě Strakovy akademie

Úřad vlády ČR uspořádá cyklus adventních nedělí v zahradě Strakovy akademie. První z nich se uskuteční v neděli 3. prosince.

celý text zprávy

28. 11. 2023

Úřad vlády se zapojil do sbírky oblečení pro Oděvní banku u příležitosti Giving Tuesday

Historicky podruhé se letos Úřad vlády zapojil do Světového týdne štědrosti a dobrých skutků Giving Tuesday. V jeho rámci uspořádal zaměstnaneckou sbírku oblečení určenou pro Oděvní banku.

celý text zprávy

28. 11. 2023

Úřad vlády stejně jako další státní úřady a instituce zahájil přechod na jednotnou doménu gov.cz

Zajištění maximální míry kybernetické bezpečnosti, ale také významné úspory, vyšší uživatelská přívětivost a důvěryhodnost jsou důvodem, proč Úřad vlády a další státní úřady a instituce postupně přejdou na jednotnou státní doménu gov.cz.

celý text zprávy

27. 11. 2023

RVVI projednala výchozí návrh výdajů rozpočtu na vědu a výzkum na období 2025+

V pátek 24. listopadu 2023 se v prostorách Strakovy akademie uskutečnilo další z pravidelných zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), jíž předsedá ministryně Helena Langšádlová. Vedle informace o  přípravě návrhu rozpočtu na vědu a výzkum na následující období se členové RVVI mj. seznámili s koncepcí institucionální podpory excelence na univerzitách a Akademii věd ČR a schválili harmonogram projednávání závěrů aktuálního národního hodnocení podle Metodiky 2017+ s poskytovateli podpory.

celý text zprávy

25. 11. 2023

Vláda Petra Fialy přijala v sobotu 25. listopadu 2023 usnesení per rollam

Vláda v sobotu 25. 11. 2023 schválila per rollam následující usnesení:

celý text zprávy

24. 11. 2023

Premiér Fiala ocenil handicapované sportovce

Sportovci a sportovkyně, kteří dosáhli mimořádných úspěchů v paralympijských a deaflympijských sportech, převzali v pátek 24. listopadu ve Strakově akademii ocenění z rukou premiéra Petra Fialy a zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové. Za vynikající reprezentaci České republiky jim poděkoval i státní tajemník na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Andrys a předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek.

celý text zprávy

24. 11. 2023

Premiér Petr Fiala jednal s předsedou vlády Slovenska Robertem Ficem

V pátek 24. listopadu 2023 přivítal český premiér Petr Fiala ve Strakově akademii slovenského premiéra Roberta Fica. Jako tradičně směřovala první zahraniční cesta nově zvoleného slovenského premiéra do České republiky. Předsedové vlád spolu jednali zejména o pokračování bilaterálních vztahů a o možnostech další spolupráce obou zemí.

celý text zprávy

23. 11. 2023

Vláda plní své programové prohlášení a Česko posiluje dlouhodobou energetickou bezpečnost v LNG. ČEZ získal kapacitu v německém terminálu Stade

Česká republika učinila další zásadní krok pro zajištění dostatku dodávek plynu do budoucna a nahrazení dodávek z Ruska. Ve spolupráci s vládou zasmluvnila Skupina ČEZ dlouhodobou roční kapacitu 2 miliard kubíků v jednom z budovaných pevninských terminálu LNG v Německu. Jde o investici do dalšího rozvoje české energetiky, která posiluje energetickou bezpečnost ČR. Terminál Stade bude stát nedaleko Hamburku při ústí Labe do Severního moře a provozovatel Hanseatic Energy Hub jej spustí v roce 2027. Vláda tím plní své programové prohlášení, ve kterém se zavázala ke snaze získat podíl na terminálu LNG v některé ze sousedních zemí.

celý text zprávy

22. 11. 2023

Vládní výbor pro strategické investice řešil pracovní trh i transfer vědeckého poznání do praxe

Moderní a udržitelný pracovní trh a podpora excelentní vědy a přenos jejích výsledků do praxe. To byla dvě hlavní témata, kterými se ve středu 22. listopadu 2023 ve Strakově akademii zabýval Vládní výbor pro strategické investice. Poradní orgán, v němž se setkávají zástupci vlády, profesních organizací a samospráv, zasedal potřetí.

celý text zprávy

22. 11. 2023

Vláda rozhodla o rekordním snížení počtu státních úředníků, zabývala se také zajištěním důstojných penzí pro účastníky protikomunistického odboje

Vláda schválila rekordní snížení počtu pracovních míst na ministerstvech a jimi řízených úřadech a organizacích od 1. ledna příštího roku. Počty pracovních míst ve státní správě se tak poprvé dostanou pod úroveň roku 2015. Ministerstvo práce a sociálních věcí připraví návrh legislativních změn a případných dalších opatření, která zajistí, aby všem držitelům účastníka odboje a odporu proti komunismu byly přiznány důstojné důchody a poskytnuto odpovídající zajištění ve stáří. Uložila mu to vláda na jednání ve středu 22. listopadu 2023.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 8655