Veřejné zakázky Úřadu vlády České republiky

zIndex Neplejtvák 2019 Logo Dobrý zadavatel

Úřad vlády České republiky je veřejným zadavatelem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ).

K posílení zásad rovného zacházení, zákazu diskriminace a zejména zásady transparentnosti využívá certifikované profily zadavatele, elektronické nástroje, které umožňují neomezený dálkový přístup a na kterých Úřad vlády České republiky uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám.

Profily zadavatele

Logo E-ZAK Logo NEN

Všechny funkce uvedených profilů zadavatele jsou implementovány s ohledem na platné právní předpisy, zejména ZZVZ a prováděcí právní předpisy; profily zadavatele jsou certifikovány dle ZZVZ.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ, případně k vysvětlení a změnám zadávací dokumentace, jestliže jsou poskytovány neomezeným dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení.

Probíhající zadávací řízení

Podpora licencí VMware

zakázka malého rozsahu

Redesign webových stránek vláda.cz

zakázka malého rozsahu