Organizační schéma Úřadu vlády ČR

V seznamu jsou uvedeny funkce se jmény až do úrovně vedoucích oddělení. Podrobné organizační schéma naleznete v příloze.

vedoucí úřadu vlády ČR Ing. Pavel Dvořák
náměstkyně vedoucího Úřadu vlády ČR pro řízení Sekce ekonomické a správní Ing. Miluše Tvrzská
státní tajemník pro řízení služebních vztahů Ing. Petr Špirhanzl
státní tajemník pro evropské záležitosti a náměstek pro řízení Sekce pro evropské záležitosti Ing. Tomáš Prouza, MBA


ředitel Odboru právního a kontrolního Mgr. Jan Večeřa
ředitel Odboru vládní agendy Mgr. Stanislav Novotný
ředitelka Odboru pro udržitelný rozvoj PhDr. Anna Kárníková
ředitel Odboru personálního Mgr. Milan Blažej
ředitel Odboru komunikačních technologií Ing. Robert Kuncíř
ředitel Odboru pro obranu a bezpečnost Mgr. Lukáš Vilím, Ph.D.
ředitel Odboru rozpočtu a financování Mgr. Bedřich Myšička
ředitel Odboru dopravy Zdeněk Hauser
ředitelka Odboru informatiky Ing. Lenka Dynterová
ředitelka Odboru provozu a služeb Ing. Ivana Hošťálková
ředitel Odboru technicko-hospodářského Mgr. Ing. Filip Minář
ředitelka Odboru komunikace o evropských záležitostech PhDr. Lucie Poková
ředitel Odboru koordinace evropských politik PhDr. Jan Král
ředitelka Odboru koordinace hospodářských politik EU Ing. Lucie Šestáková
ředitel Odboru protidrogové politiky Mgr. Jindřich Vobořil


vedoucí Kanceláře Úřadu vlády Markéta Mařincová
Tel. 224 002 374
marincova.marketa@vlada.cz
vedoucí Oddělení právního Mgr. Eva Hanušová
Tel. 224 002 124
hanusova.eva@vlada.cz
vedoucí Oddělení kontroly Ing. Michal Sklenář
Tel. 224 002 459
sklenar.michal@vlada.cz
vedoucí Oddělení organizačně technického zabezpečení vlády JUDr. Maria Paduchová
Tel. 224 002 230
paduchova.maria@vlada.cz
vedoucí Oddělení plánu činnosti, kontroly úkolů a dokumentů vlády Ing. Miroslav Hladík
Tel. 224 002 552
hladik.miroslav@vlada.cz
vedoucí Oddělení sekretariátu Rady vlády pro udržitelný rozvoj Mgr. Jan Mareš
Tel. 296 153 536
mares.jan@vlada.cz
vedoucí Oddělení strategie a monitoringu Mgr. Sylva Majtnerová Kolářová
Tel. 234 062 415
majtnerova.sylva@vlada.cz
vedoucí Oddělení služebních a pracovněprávních vztahů
 
 
vedoucí Oddělení organizačního, platového a koordinace státní služby Mgr. Ivana Nemeškalová
Tel. 224 002 168
nemeskalova.ivana@vlada.cz
vedoucí Oddělení personálního rozvoje a péče o zaměstnance PaedDr. Marcela Ježková
Tel. 224 002 169
jezkova.marcela@vlada.cz
vedoucí Oddělení interního auditu Dana Podroužková
Tel. 224 002 633
podrouzkova.dana@vlada.cz
vedoucí Oddělení veřejných zakázek Mgr. Zdeňka Kábrtová
Tel. 224 002 133
kabrtova.zdenka@vlada.cz
vedoucí Oddělení specializovaných bezpečnostních agend RNDr. Daniel Havránek
Tel. 224 002 651
havranek.daniel@vlada.cz
vedoucí Oddělení vnitřní bezpečnosti Mgr. Jan Čuřín
Tel. 224 002 468
curin.jan@vlada.cz
vedoucí Oddělení sekretariátu Bezpečnostní rady státu Ing. Jiří Winkler
Tel. 224 002 772
winkler.jiri@vlada.cz
 
vedoucí Oddělení rozpočtového Ing. Vladimír Adamec
Tel. 224 002 313
adamec.vladimir@vlada.cz
vedoucí Oddělení finanční účtárny Alena Šímová
Tel. 224 002 511
simova.alena@vlada.cz
vedoucí Oddělení autoprovozu Ing. Vladan Skůček
Tel. 224 002 363
skucek.vladan@vlada.cz
vedoucí Oddělení technického zabezpečení autoprovozu Miloslav Pokorný
Tel. 224 002 691
pokorny.miloslav@vlada.cz
vedoucí Oddělení systémové podpory Ing. Tomáš Kučera
Tel. 224 002 209
kucera.tomas@vlada.cz
vedoucí Oddělení aplikací a podpory uživatelů Ing. Robert Švihálek
Tel. 224 002 714
svihalek.robert@vlada.cz
vedoucí Oddělení komunikační techniky Ing. Vladimír Volf
Tel. 224 002 275
volf.vladimir@vlada.cz
vedoucí Oddělení kancelářské techniky Dagmar Čiháková
Tel. 224 002 856
cihakova.dagmar@vlada.cz
vedoucí Oddělení spisové agendy Ing. Věra Peškarová
Tel. 224 002 300
peskarova.vera@vlada.cz
vedoucí Oddělení provozní a majetkové Ing. Kamila Janáčková
Tel. 224 002 305
janackova.kamila@vlada.cz
vedoucí Oddělení stravovacích služeb Dana Novopacká
Tel. 224 002 804
novopacka.dana@vlada.cz
vedoucí Oddělení správy nemovitostí Bc. Josef Fatka
Tel. 224 002 735
fatka.josef@vlada.cz
vedoucí Oddělení právních vztahů a investic Ing. Eva Tučková
Tel. 224 002 467
tuckova.eva@vlada.cz
vedoucí Oddělení řízení a koordinace Miroslav Benáček, Master
Tel. 224 002 215
benacek.miroslav@vlada.cz
vedoucí Oddělení strategií a trendů EU Aleš Chmelař
Tel. 224 003 294
chmelar.ales@vlada.cz
vedoucí Oddělení koordinace digitální agendy Ing. Kamila Kolmanová
Tel. 224 002 343
kolmanova.kamila@vlada.cz
vedoucí Oddělení evropského práva a institucionální podpory -
vedoucí Oddělení evropské komunikace JUDr. Mgr. Igor Blahušiak, Ph.D.
Tel. 234 062 427
blahusiak.igor@vlada.cz
vedoucí Oddělení pro Eurocentra Mgr. et Mgr. Vít Nejedlo
Tel. 234 062 423
nejedlo.vit@vlada.cz
vedoucí Oddělení EU fondů Ing. Pavel Hradecký, Ph.D
Tel. 234 062 416
hradecky.pavel@vlada.cz
vedoucí Oddělení koordinace sektorových politik COREPER I PhDr. Štěpán Černý
Tel. 224 002 100
cerny.stepan@vlada.cz
 
vedoucí Oddělení koordinace sektorových politik COREPER II Mgr. Marek Souček
Tel. 224 002 784
soucek.marek@vlada.cz
Oddělení sekretariátu Výboru pro EU a pracovního týmu RHSD pro EU PhDr. Jan Rychlík
Tel. 224 002 626
rychlik.jan@vlada.cz
 
vedoucí Oddělení institucionální komunikace Vladimír Bláha, M.A.
Tel. 224 002 093
blaha.vladimir@vlada.cz
 
vedoucí Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky Ing. Lucia Kiššová
Tel. 224 003 816
kissova.lucia@vlada.cz
vedoucí Oddělení NMS pro drogy a závislosti MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.
Tel. 224 003 865
mravcik.viktor@vlada.cz

 

předseda vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka
náměstkyně pro řízení Sekce kabinetu předsedy vlády PhDr. Běla Hejná


ředitelka Odboru protokolu a zahraničních vztahů Mgr. Barbora Loudová
mluvčí vlády
ředitel Odboru komunikace
MgA. Martin Ayrer
Tel. 224 002 058
ayrer.martin@vlada.cz
 
ředitel Odboru analýz a informací Ing. Michal Pícl
ředitel Odboru poradců a poradkyň předsedy vlády PhDr. Vladimír Špidla


vedoucí Oddělení sekretariátu předsedy vlády Mgr. Petr Šelepa
Tel. 224 002 561
selepa.petr@vlada.cz
vedoucí Oddělení činnosti RHSD Mgr. David Kadečka
Tel. 224 002 121
kadecka.david@vlada.cz
vedoucí Oddělení tiskového Vanesa Šandová
Tel. 224 002 314
sandova.vanesa@vlada.cz
vedoucí Oddělení PR a marketingu Mgr. Jan Nechvátal
Tel. 224 002 052
nechvatal.jan@vlada.cz
vedoucí Oddělení styku s veřejností Mgr. Marek Macháň
Tel. 224 002 594
machan.marek@vlada.cz
vedoucí Oddělení ekonomicko-sociálních analýz Ing. Oldřich Körner
Tel. 224 002 321
korner.oldrich@vlada.cz
vedoucí Oddělení komplexních analýz Mgr. Ivan Brhlík
Tel. 224 002 563
brhlik.ivan@vlada.cz
vedoucí Oddělení protokolu Mgr. Ondřej Bočkay
Tel. 224 002 302
bockay.ondrej@vlada.cz
vedoucí Oddělení zahraničních vztahů Ing. Radka Konderlová
Tel. 224 002 454
konderlova.radka@vlada.cz
vedoucí Oddělení odborných agend Mgr. Hedvika Čepelová
Tel. 224 002 465
cepelova.heda@vlada.cz
vedoucí Oddělení podpůrných agend Jan Gruber
Tel. 224 002 593
gruber.jan@vlada.cz

 

místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA
náměstkyně místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Ing. Lucie Orgoníková
náměstek pro řízení Sekce pro vědu, výzkum a inovace Mgr. Arnošt Marks, Ph.D.


ředitelka Odboru kabinetu místopředsedy vlády Mgr. Karla Čuřínová
ředitelka Odboru kanceláře místopředsedy vlády Ing. Veronika Kramaříková
ředitelka Odboru kanceláře náměstka pro řízení Sekce pro vědu, výzkum a inovace Mgr. Pavla Poláková
ředitelka Odboru analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovace Ing. Dagmar Korbelová
ředitel Odboru podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace Ing. Jan Marek, CSc.


vedoucí Oddělení poradců a administrativy Mgr. Ludmila Málková
Tel. 224 002 064
malkova.ludmila@vlada.cz
vedoucí Oddělení stanovisek a analýz Mgr. Patrik Benda
Tel. 224 002 092
benda.patrik@vlada.cz
vedoucí Oddělení publicity a koordinace národní politiky, vědy, výzkumu a inovací Mgr. et. Mgr. Radek Melichar
Tel. 224 002 135
melichar.radek@vlada.cz
vedoucí Oddělení vládní a parlamentní agendy Ing. Martin Štícha
Tel. 224 002 329
sticha.martin@vlada.cz
vedoucí Oddělení prezentace -
vedoucí Oddělení legislativy -
vedoucí Oddělení analýz vědy, výzkumu a inovací Ing. Přemysl Filip
Tel. 224 03 826
filip.premysl@vlada.cz
vedoucí Oddělení koordinace vědy, výzkumu a inovací Mgr. et Mgr. Tomáš Lysák
Tel. 224 003 822
lysak.tomas@vlada.cz
vedoucí Oddělení strategie S3 Ing. Lucie Rosecká
Tel. 224 003 823
rosecka.lucie@vlada.cz
vedoucí Oddělení činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace Ing. Lenka Moravcová
Tel. 224 003 846
moravcova.lenka@vlada.cz
vedoucí Oddělení informačních systémů Ing. Miroslav Rychtařík
Tel. 224 003 848
rychtarik.miroslav@vlada.cz
vedoucí Oddělení hodnocení výzkumných organizací  -

 

ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu JUDr. Jan Chvojka
náměstek ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Mgr. Bc. Petr Krčál
náměstek ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Marek Ondroušek
náměstek pro řízení Sekce Legislativní rady vlády JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.
náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská práva Mgr. Martina Štěpánková


ředitelka Odboru lidských práv a ochrany menšin PhDr. Mgr. Andrea Baršová
ředitel Odboru rovnosti žen a mužů -
ředitel Odboru pro sociální začleňování Mgr. Radek Jiránek
ředitel Odboru vládní legislativy Mgr, et Mgr. Tomáš Dundr
ředitel Odboru kompatibility Mgr. Ing. Dušan Uher
ředitel Odboru hodnocení dopadů regulace Mgr. Kateřina Slezáková
ředitelka Odboru kabinetu ministra a předsedy Legislativní rady vlády Bc. Jana Strunecká


vedoucí Oddělení kanceláře ministra Markéta Vopatová
Tel. 224 002 653
vopatova.marketa@vlada.cz
vedoucí Oddělení vnějších vztahů Mgr. Michal Kačírek
Tel. 224 002 179
kacirek.michal@vlada.cz
vedoucí Oddělení sekretariátu Rada vlády ČR pro lidská práva JUDr. Jakub Machačka
Tel. 224 003 107
machacka.jakub@vlada.cz
vedoucí Oddělení rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny Martin Martínek, M. A.
Tel. 296 153 225
martinek.martin@vlada.cz
vedoucí Oddělení sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany JUDr. Pavel Ptáčník
Tel. 224 002 241
ptacnik.pavel@vlada.cz
vedoucí Oddělení sekretariátu Rady vlády pro rovnost žen a mužů Mgr. Radan Šafařík
Tel. 234 062 414
safarik.radan@vlada.cz
vedoucí oddělení průřezových agend -
vedoucí Oddělení lokálních koncepcí a sociálního začleňování Ing. Radka Soukupová
Tel. 296 153 272
soukupova.radka@vlada.cz
vedoucí Oddělení řízení a koordinace Mgr. Miklušáková Marta
miklusakova.marta@vlada.cz
vedoucí Oddělení regionálního centra východ Mgr. Martin Navrátil, Ph. D.
navratil.martin@vlada.cz
vedoucí Oddělení regionálního centra západ Bc. Michal Kratochvil
kratochvil.michal@vlada.cz
vedoucí Oddělení regionálního centra střed Ing. Milan Greineder
Tel. 234 062 409
greineder.milan@vlada.cz
vedoucí Oddělení výzkumů, projektů a komunikace Ing. Zuzana Drhová, Ph.D.
Tel 296 153 462
drhova.zuzana@vlada.cz
vedoucí Oddělení veřejnoprávní regulace I. Mgr. René Kuchař
Tel. 224 002 688
kuchar.rene@vlada.cz
vedoucí Oddělení veřejnoprávní regulace II. JUDr. Mgr. Jakub Vlček
Tel. 224 002 636
vlcek.jakub@vlada.cz
vedoucí Oddělení soukromoprávní regulace a finančního práva Mgr. Eva Vaníčková
Tel. 224 002 532
vanickova.eva@vlada.cz
vedoucí Oddělení podpůrných činností a sekretariátu Legislativní rady vlády JUDr. Soňa Strculová
Tel. 224 002 346
strculova.sona@vlada.cz
vedoucí Oddělení boje s korupcí Mgr. Dalibor Fadrný
Tel. 224 002 158
fadrny.dalibor@vlada.cz
Oddělení podpůrných a analytických činností Mgr. Jan Kravčík
Tel. 224 002 485
kravcik.jan@vlada.cz
vedoucí Oddělení pro koordinaci procesu hodnocení dopadů regulace (RIA) Mgr. Soňa Mačejová
Tel. 224 002 252
macejova.sona@vlada.cz
vedoucí Oddělení sekretariátu Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu Mgr. Josef Mička
Tel. 296 153 578
micka.josef@vlada.cz
vedoucí Oddělení analyticko-konzultačního JUDr. Markéta Whelanová, Ph.D.
Tel. 296 153 137
whelanova.marketa@vlada.cz
vedoucí Oddělení informací pro kompatibilitu s právem EU Mgr. Tomáš Přenosil
Tel. 296 153 541
prenosil.tomas@vlada.cz
vedoucí Oddělení pro legislativní proces EU JUDr. Mgr. Jiří Lenfeld, Ph.D., M.A.
Tel. 296 153 492
lendfeld.jiri@vlada.cz

 

Připojené dokumenty