Organizační schéma Úřadu vlády ČR

V seznamu jsou uvedeny funkce se jmény až do úrovně vedoucích oddělení.

vedoucí úřadu vlády ČR                      Mgr. Tünde Barthová
pověřena řízením 
 
náměstkyně pro řízení Sekce ekonomické a správní
 
Mgr. Zdeňka Kábrtová
tel. 224 002 133
kabrtova.zdenka@vlada.cz
 
  ředitel Odboru rozpočtu
a financování
Mgr. Bedřich Myšička
tel. 224 002 204
mysicka.bedrich@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení rozpočtového Ing. Vladimír Adamec
tel. 224 002 313
adamec.vladimir@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení finanční účtárny Alena Šímová
tel. 224 002 511
simova.alena@vlada.cz
 
  ředitel Odboru dopravy Zdeněk Hauser
tel. 224 002 698
hauser.zdenek@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení autoprovozu Ing. Vladan Skůček
tel. 224 002 363
skucek.vladan@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení technického zabezpečení autoprovozu     Miloslav Pokorný
tel. 224 002 691
pokorny.miloslav@vlada.cz
 
  ředitel Odboru informatiky Ing. Jan Braunstein
tel. 224 002 863
braunstein.jan@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení systémové podpory Ing. Tomáš Kučera
tel. 224 002 209
kucera.tomas@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení aplikací
a podpory uživatelů
Ing. Robert Švihálek
tel. 224 002 714
svihalek.robert@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení spisové agendy Ing. Věra Peškarová
tel. 224 002 300
peskarova.vera@vlada.cz
 
  ředitelka Odboru provozu a služeb Ing. Ivana Hošťálková
tel. 224 002 737
hostalkova.ivana@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení provozní
a majetkové
Ing. Kamila Janáčková
tel. 224 002 305
janackova.kamila@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení stravovacích služeb Dana Novopacká
tel. 224 002 804
novopacka.dana@vlada.cz
 
  ředitelka Odboru
technicko-hospodářského
  
     vedoucí Oddělení správy  
 nemovitostí
Bc. Josef Fatka
tel. 224 002 735
fatka.josef@vlada.cz
 
     vedoucí Oddělení právních  
 ztahů a investic
 
Ing. Eva Tučková
tel. 224 002 467
tuckova.eva@vlada.cz
 
      vedoucí Oddělení veřejných  
    zakázek
Mgr. et Mgr. Lenka Dudová
tel. 224 002 148
dudova.lenka@vlada.cz
 
      vedoucí Oddělení projektové 
    kanceláře
Marie Machálková
tel. 224 002 258
machalkova.marie@vlada.cz
 
státní tajemník pro evropské záležitosti a náměstek pro řízení Sekce pro evropské záležitosti


 
  ředitel Odboru koordinace evropských politik PhDr. Štěpán Černý
tel. 224 002 621
cerny.stepan@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení institucionální komunikace PhDr. Ondřej Kaleta
tel. 224 002 026
kaleta.ondrej@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení koordinace sektorových politik
COREPER II
Ing. Ondřej Matoušek
tel. 224 002 784
matousek.ondrej@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení koordinace sektorových politik
COREPER I
Mgr. Marika Wernerová
tel. 224 002 100
wernerova.marika@vlada.cz
 
    Oddělení sekretariátu Výboru pro EU a pracovního týmu RHSD pro EU PhDr. Jan Rychlík
tel. 224 002 626
rychlik.jan@vlada.cz
 
  ředitel Odboru komunikace o evropských záležitostech JUDr. Mgr. Igor Blahušiak, 
Ph.D.

tel. 224 062 427
blahusiak.igor@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení pro Eurocentra Ing. Ludmila Johnová
tel. 234 062 423
johnova.ludmila@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení evropské komunikace Mgr. Marie Bydžovská
tel. 234 062 425
bydzovska.marie@vlada.cz
 
  ředitel Odboru koordinace hospodářských politik EU
 
Mgr. Zbyněk Smetana
tel. 224 002 017
smetana.zbynek@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení EU fondů Ing. Pavel Hradecký, Ph.D
tel. 224 002 179
hradecky.pavel@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení řízení
a koordinace
Mgr. Ing. Václav Klusák
tel. 224 002 215
klusak.vaclav@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení strategií
a trendů EU
Ing. Bc.Stanislav Volčík
tel. 224 002 411
volcik.stanislav@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení koordinace digitální agendy
 
-
    vedoucí Oddělení evropského práva a institucionální podpory Mgr. Štěpán Pech
tel. 224 002 371
pech.stepan@vlada.cz
 

 

náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská práva Mgr. Martina Štěpánková
tel. 296 153 501
stepankova.martina@vlada.cz
 
  ředitelka Odboru lidských práv
a ochrany menšin
PhDr. Mgr. Andrea Baršová, Ph.D.
tel. 296 153 282
barsova.andrea@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení sekretariátu Rady vlády ČR pro lidská práva JUDr. Jakub Machačka
tel. 224 003 107
machacka.jakub@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny Martin Martínek, M.A.
tel. 296 153 225
martinek.martin@vlada.cz

 
    vedoucí Oddělení sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany JUDr. Pavel Ptáčník
tel. 224 002 241
ptacnik.pavel@vlada.cz
 
  ředitel Odboru pro sociální začleňování (Agentura) Mgr. David Beňák, DiS.
tel. 296 153 537
benak.david@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení řízení
a koordinace
Mgr. Marta Miklušáková
tel. 234 062 446
miklusakova.marta@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení lokálních koncepcí a sociálního začleňování Ing. Radka Soukupová
tel. 234 062 438
soukupova.radka@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení regionálního centra východ Mgr. Jan Mochťák
mochtak.jan@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení regionálního centra západ Bc. Michal Kratochvil
kratochvil.michal@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení regionálního centra střed Ing. Milan Greineder
tel. 234 062 409
greineder.milan@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení výzkumů, projektů a komunikace RNDr. Roman Matoušek, Ph.D.
tel. 234 062 407
matousek.roman@vlada.cz
 
  ředitel Odboru rovnosti žen
a mužů
Mgr. Radan Šafařík
tel. 234 062 434
safarik.radan@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení sekretariátu Rady vlády pro rovnost žen
a mužů
Mgr. Petra Kalenská
tel. 234 062 412
kalenska.petra@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení průřezových agend Mgr. Lenka Grünbergová
tel. 234 062 414
grunbergová.lenka@vlada.cz
 
náměstek pro řízení Sekce Legislativní rady vlády
 
-
  ředitel Odboru vládní legislativy Mgr. et Mgr. Tomáš Dundr
tel. 224 002 187
dundr.tomas@vlada.cz
 
      vedoucí Oddělení
  veřejnoprávní regulace I.  
Mgr. René Kuchař
tel. 224 002 688
kuchar.rene@vlada.cz
 
      vedoucí Oddělení
  veřejnoprávní regulace II.  
JUDr. Mgr. Jakub Vlček
tel. 224 002 636
vlcek.jakub@vlada.cz
 
      vedoucí Oddělení 
  soukromoprávní regulace
  a finančního práva
Mgr. Eva Vaníčková
tel. 224 002 532
vanickova.eva@vlada.cz
 
      vedoucí Oddělení podpůrných 
  činností a sekretariátu 
  Legislativní rady vlády
Mgr. Martina Prudilová
tel. 224 002 138
prudilova.martina@vlada.cz
 
   ředitel Odboru kompatibility Mgr. Ing. Dušan Uher
tel. 296 153 577
uher.dusan@vlada.cz
 
      vedoucí Oddělení
  analyticko-konzultačního
 
JUDr. Markéta Whelanová, Ph.D.
tel. 296 153 137
whelanova.marketa@vlada.cz
 
      vedoucí Oddělení informací pro
  kompatibilitu s právem EU
Mgr. Tomáš Přenosil
tel. 296 153 541
prenosil.tomas@vlada.cz
 
      vedoucí Oddělení pro 
  legislativní proces EU
 
JUDr. Mgr. Jiří Lenfeld, Ph.D., M.A.
tel. 296 153 492
lenfeld.jiri@vlada.cz
 
   ředitelka Odboru hodnocení dopadů  
 regulace
Mgr. Kateřina Slezáková
tel. 224 002 482
slezakova.katerina@vlada.cz
 
     vedoucí Oddělení pro koordinaci
 procesu hodnocení dopadů regulace
 (RIA)  
Mgr. Soňa Mačejová
tel. 224 002 252
macejova.sona@vlada.cz
 
      vedoucí Oddělení boje s korupcí Mgr. Dalibor Fadrný
tel. 224 002 158
fadrny.dalibor@vlada.cz
 
       vedoucí Oddělení sekretariátu 
     Etické komise České republiky
     pro ocenění účastníků odboje
     a odporu proti komunismu 
 
Mgr. Josef Mička
tel. 296 153 578
micka.josef@vlada.cz
    ředitel Odboru vládní agendy Mgr. Stanislav Novotný
tel. 224 002 557
novotny.stanislav@vlada.cz
 
       vedoucí Oddělení organizačně 
     technického zabezpečení vlády 
JUDr. Maria Paduchová
tel. 224 002 230
paduchova.maria@vlada.cz
 
       vedoucí Oddělení plánu činnosti, 
     kontroly úkolů a dokumentů vlády
Ing. Miroslav Hladík
tel. 224 002 552
hladik.miroslav@vlada.cz
 
   ředitel Odboru právního a kontrolního Mgr. Jan Večeřa
tel. 224 002 149
vecera.jan@vlada.cz
 
       vedoucí Oddělení právního Mgr. Eva Hanušová
tel. 224 002 124
hanusova.eva@vlada.cz
 
       vedoucí Oddělení kontroly Ing. Michal Sklenář
tel. 224 002 459
sklenar.michal@vlada.cz
 
   bezpečnostní ředitel a vedoucí 
   Oddělení vnitřní bezpečnosti
Mgr. Jan Čuřín
tel. 224 002 468
curin.jan@vlada.cz
 
        vedoucí Oddělení interního auditu Dana Podroužková
tel. 224 002 633
podrouzkova.dana@vlada.cz
 
   ředitelka Odboru Kanceláře 
   vedoucího Úřadu vlády ČR
Mgr. Alexandra Homová
tel. 224 002 749
homova.alexandra@vlada.cz
 
        vedoucí Oddělení Kanceláře
        vedoucího Úřadu vlády ČR     
-
        vedoucí Oddělení analytického Ing. Zdeněk Dorazil
tel. 224 002 461
dorazil.zdenek@vlada.cz
 
státní tajemník pro řízení služebních vztahů Ing. Petr Špirhanzl
tel. 224 002 875
spirhanzl.petr@vlada.cz
 
   ředitel Odboru personálního Mgr. Milan Blažej
tel. 224 002 550
blazej.milan@vlada.cz
 
        vedoucí Oddělení služebních
   a pracovněprávních vztahů
 
Mgr. Radana Dostálová
tel. 224 002 154
dostalova.radana@vlada.cz
 
       vedoucí Oddělení 
   organizačního, platového
   a koordinace státní služby
 
Mgr. Ivana Nemeškalová
tel. 224 002 168
nemeskalova.ivana@vlada.cz
 
      vedoucí Oddělení personálního
   rozvoje a péče o zaměstnance 
PaedDr. Marcela Ježková
tel. 224 002 169
jezkova.marcela@vlada.cz
 
  ředitel Odboru komunikačních
  technologií 
Ing. Robert Kuncíř
tel. 224 002 356
kuncir.robert@vlada.cz
 
  vedoucí Oddělení komunikační techniky Ing. Vladimír Volf
tel. 224 002 275
volf.vladimir@vlada.cz
 
  vedoucí Oddělení kancelářské techniky Dagmar Čiháková
tel. 224 002 856
cihakova.dagmar@vlada.cz
 
předseda vlády ČR Ing. Andrej Babiš
 
  ředitelka Odboru Kabinetu předsedy 
  vlády
Mgr. Tünde Barthová
tel. 224 002 662
barthova.tunde@vlada.cz
 
       vedoucí Oddělení Kanceláře 
       předsedy vlády 
Mgr. Kristýna Bučková
tel. 224 002 556 
buckova.kristyna@vlada.cz
 
       vedoucí Oddělení parlamentní 
       agendy
 
-
  mluvčí vlády
ředitelka Odboru komunikace
Mgr. Petra Doležalová
tel. 224 002 058
dolezalova.petra@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení tiskového Vanesa Šandová
tel. 224 002 314
sandova.vanesa@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení styku
s veřejností
Mgr. Marek Macháň
tel. 224 002 594
machan.marek@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení PR a marketingu Mgr. et Mgr. Marcela Svobodová
tel. 224 002 596
svobodova.marcela@vlada.cz
 
  ředitel Odboru poradců a analýz Ing. Boris Dlouhý, CSc.
tel. 224 003 662
dlouhy.boris@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení analýz Ing. Oldřich Körner
tel. 224 002 321
korner.oldrich@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení souhrnných národohospodářských analýz -

 
  ředitelka Odboru protokolu
a zahraničních vztahů
Mgr. Barbora Loudová
tel. 224 002 245
loudova.barbora@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení protokolu Mgr. Hana Thorne
tel. 224 002 157
thorne.hana@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení zahraničních vztahů Ing. Kateřina Farská
tel. 224 002 160
farska.katerina@vlada.cz
 
  ředitel Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace Ing. Jan Marek, CSc.
tel. 224 003 855
marek.jan@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace Ing. Lenka Moravcová
tel. 224 003 846
moravcova.lenka@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení informačních systémů Ing. Miroslav Rychtařík
tel. 224 003 848
rychtarik.miroslav@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení hodnocení výzkumných organizací  Mgr. Ing. Kateřina Miholová,Ph.D
tel. 224 003 833
miholova.katerina@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení analýz
a koordinace vědy, výzkumu
a inovací
Ing. Přemysl Filip
tel. 224 03 826
filip.premysl@vlada.cz
 
  ředitelka Odboru protidrogové politiky Mgr. Jarmila Vedralová
tel. 224 003 870
vedralova.jarmila@vlada.cz
 
       vedoucí Oddělení koordinace
     a financování protidrogové politiky
 
Ing. Lucia Kiššová
tel. 224 003 816
kissova.lucia@vlada.cz
 
       vedoucí Odd. NMS pro drogy
     a závislosti
 
doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.
tel. 224 003 865
mravcik.viktor@vlada.cz
 
        vedoucí Oddělení činnosti RHSD Mgr. David Kadečka
tel. 224 002 121
kadecka.david@vlada.cz
 
        vedoucí Oddělení sekretariátu 
      Bezpečnostní rady státu
Ing. Jiří Winkler
tel. 224 002 772
winkler.jiri@vlada.cz
 
       vedoucí oddělení
     specializovaných 
     bezpečnostních agend  
RNDr. Daniel Havránek
tel. 224 002 651
havranek.daniel@vlada.cz
 


 

Připojené dokumenty