Organizační schéma Úřadu vlády ČR

V seznamu jsou uvedeny funkce se jmény až do úrovně vedoucích oddělení.

vedoucí úřadu vlády ČR                      Mgr. Tünde Barthová
pověřena řízením 
náměstkyně pro řízení Sekce ekonomické a správní -
  ředitel Odboru rozpočtu a financování Mgr. Bedřich Myšička
Tel. 224 002 204
mysicka.bedrich@vlada.cz
    vedoucí Oddělení rozpočtového Ing. Vladimír Adamec
Tel. 224 002 313
adamec.vladimir@vlada.cz
    vedoucí Oddělení finanční účtárny Alena Šímová
Tel. 224 002 511
simova.alena@vlada.cz
  ředitel Odboru dopravy Zdeněk Hauser
Tel.224 002 698
hauser.zdenek@vlada.cz
    vedoucí Oddělení autoprovozu Ing. Vladan Skůček
Tel. 224 002 363
skucek.vladan@vlada.cz
    vedoucí Oddělení technického zabezpečení autoprovozu     Miloslav Pokorný
Tel. 224 002 691
pokorny.miloslav@vlada.cz
  ředitel Odboru informatiky
 
    vedoucí Oddělení systémové podpory Ing. Tomáš Kučera
Tel. 224 002 209
kucera.tomas@vlada.cz
    vedoucí Oddělení aplikací a podpory uživatelů Ing. Robert Švihálek
Tel. 224 002 714
svihalek.robert@vlada.cz
    vedoucí Oddělení spisové agendy Ing. Věra Peškarová
Tel. 224 002 300
peskarova.vera@vlada.cz
  ředitelka Odboru provozu a služeb Ing. Ivana Hošťálková
Tel. 224 002 737
hostalkova.ivana@vlada.cz
    vedoucí Oddělení provozní a majetkové Ing. Kamila Janáčková
Tel. 224 002 305
janackova.kamila@vlada.cz
    vedoucí Oddělení stravovacích služeb Dana Novopacká
Tel. 224 002 804
novopacka.dana@vlada.cz
  ředitel Odboru technicko-hospodářského -
 
    vedoucí Oddělení správy nemovitostí Bc. Josef Fatka
Tel. 224 002 735
fatka.josef@vlada.cz
    vedoucí Oddělení právních vztahů a investic Ing. Eva Tučková
Tel. 224 002 467
tuckova.eva@vlada.cz
  vedoucí Oddělení veřejných zakázek Mgr. Zdeňka Kábrtová
Tel. 224 002 133
kabrtova.zdenka@vlada.cz
  vedoucí Oddělení projektové kanceláře Marie Machálková
Tel. 224 002 258
machalkova.marie@vlada.cz
státní tajemník pro evropské záležitosti a náměstek pro řízení Sekce pro evropské záležitosti Aleš Chmelař, MSc.
Tel. 224 003 294
chmelar.ales@vlada.cz
  ředitel Odboru koordinace evropských politik PhDr. Jan Král
Tel. 224 002 621
kral.jan@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení institucionální komunikace PhDr. Ondřej Kaleta
Tel. 224 002 026
kaleta.ondrej@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení koordinace sektorových politik COREPER II Mgr. Marek Souček
Tel. 224 002 784
soucek.marek@vlada.cz
    vedoucí Oddělení koordinace sektorových politik COREPER I PhDr. Štěpán Černý
Tel. 224 002 100
cerny.stepan@vlada.cz
    Oddělení sekretariátu Výboru pro EU a pracovního týmu RHSD pro EU PhDr. Jan Rychlík
Tel. 224 002 626
rychlik.jan@vlada.cz
  ředitel Odboru komunikace o evropských záležitostech JUDr.Mgr. Igor Blahušiak, 
Ph.D.

Tel. 224 062 427
blahusiak.igor@vlada.cz
    vedoucí Oddělení pro Eurocentra Mgr. et Mgr. Vít Nejedlo
Tel. 234 062 423
nejedlo.vit@vlada.cz
    vedoucí Oddělení evropské komunikace Mgr. Marie Bydžovská
Tel. 234 062 425
bydzovska.marie@vlada.cz
  ředitel Odboru koordinace hospodářských politik EU
 
Mgr. Zbyněk Smetana
Tel. 224 002 017
smetana.zbynek@vlada.cz
    vedoucí Oddělení EU fondů Ing. Pavel Hradecký, Ph.D
Tel. 234 062 416
hradecky.pavel@vlada.cz
    vedoucí Oddělení řízení a koordinace Mgr. Ing. Václav Klusák
Tel. 224 002 
klusak.vaclav@vlada.cz
    vedoucí Oddělení strategií a trendů EU Ing. Bc.Stanislav Volčík
Tel. 224 002 411
volcik.stanislav@vlada.cz
    vedoucí Oddělení koordinace digitální agendy -
    vedoucí Oddělení evropského práva a institucionální podpory Mgr. Štěpán Pech
Tel. 224 002 371
pech.stepan@vlada.cz

 

náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská práva Mgr. Martina Štěpánková
Tel. 296 153 501
stepankova.martina@vlada.cz
  ředitelka Odboru lidských práv a ochrany menšin PhDr. Mgr. Andrea Baršová
Tel, 296 153 282
barsova.andrea@vlada.cz
    vedoucí Oddělení sekretariátu Rady vlády ČR pro lidská práva JUDr. Jakub Machačka
Tel. 224 003 107
machacka.jakub@vlada.cz
    vedoucí Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny Martin Martínek, M. A.
Tel. 296 153 225
martinek.martin@vlada.cz
    vedoucí Oddělení sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany JUDr. Pavel Ptáčník
Tel. 224 002 241
ptacnik.pavel@vlada.cz
  ředitel Odboru pro sociální začleňování (Agentura) Mgr. David Beňák, DiS.
Tel. 296 153 537
benak.david@vlada.cz
    vedoucí Oddělení řízení a koordinace Mgr. Miklušáková Marta
Tel. 234 062 446
miklusakova.marta@vlada.cz
    vedoucí Oddělení lokálních koncepcí a sociálního začleňování Ing. Radka Soukupová
Tel. 234 062 438
soukupova.radka@vlada.cz
    vedoucí Oddělení regionálního centra východ Mgr. Jan Mochťák
mochtak.jan@vlada.cz
    vedoucí Oddělení regionálního centra západ Bc. Michal Kratochvil
kratochvil.michal@vlada.cz
    vedoucí Oddělení regionálního centra střed Ing. Milan Greineder
Tel. 234 062 409
greineder.milan@vlada.cz
    vedoucí Oddělení výzkumů, projektů a komunikace RNDr. Roman Matoušek, Ph.D.
Tel 234 062 407
matousek.roman@vlada.cz
  ředitel Odboru rovnosti žen a mužů Mgr. Radan Šafařík
Tel. 234 062 434
safarik.radan@vlada.cz
    vedoucí Oddělení sekretariátu Rady vlády pro rovnost žen a mužů
 
    vedoucí Oddělení průřezových agend Mgr. Lenka Grünbergová
Tel. 234 062 414
grunbergová.lenka@vlada.cz
náměstek pro řízení Sekce Legislativní rady vlády  
  ředitel Odboru vládní legislativy Mgr, et Mgr. Tomáš Dundr
Tel. 224 002 187
dundr.tomas@vlada.cz
    vedoucí Oddělení veřejnoprávní regulace I. Mgr. René Kuchař
Tel. 224 002 688
kuchar.rene@vlada.cz
    vedoucí Oddělení veřejnoprávní regulace II. JUDr. Mgr. Jakub Vlček
Tel. 224 002 636
vlcek.jakub@vlada.cz
    vedoucí Oddělení soukromoprávní regulace a finančního práva Mgr. Eva Vaníčková
Tel. 224 002 532
vanickova.eva@vlada.cz
    vedoucí Oddělení podpůrných činností a sekretariátu Legislativní rady vlády Mgr. Martina Prudilová
Tel. 224 002 138
prudilova.martina@vlada.cz
  ředitel Odboru kompatibility Mgr. Ing. Dušan Uher
Tel. 296 153 577
uher.dusan@vlada.cz
    vedoucí Oddělení analyticko-konzultačního JUDr. Markéta Whelanová, Ph.D.
Tel. 296 153 137
whelanova.marketa@vlada.cz
    vedoucí Oddělení informací pro kompatibilitu s právem EU Mgr. Tomáš Přenosil
Tel. 296 153 541
prenosil.tomas@vlada.cz
    vedoucí Oddělení pro legislativní proces EU JUDr. Mgr. Jiří Lenfeld, Ph.D., M.A.
Tel. 296 153 492
lendfeld.jiri@vlada.cz
  ředitel Odboru hodnocení dopadů regulace Mgr. Kateřina Slezáková
Tel. 224 002 482
slezakova.katerina@vlada.cz
    vedoucí Oddělení pro koordinaci procesu hodnocení dopadů regulace (RIA) Mgr. Soňa Mačejová
Tel. 224 002 252
macejova.sona@vlada.cz
    vedoucí Oddělení boje s korupcí Mgr. Dalibor Fadrný
Tel. 224 002 158
fadrny.dalibor@vlada.cz
  vedoucí Oddělení sekretariátu Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu Mgr. Josef Mička
Tel. 296 153 578
micka.josef@vlada.cz
ředitel Odboru vládní agendy Mgr. Stanislav Novotný
Tel. 224 002 557
novotny.stanislav@vlada.cz
  vedoucí Oddělení organizačně technického zabezpečení vlády JUDr. Maria Paduchová
Tel. 224 002 230
paduchova.maria@vlada.cz
  vedoucí Oddělení plánu činnosti, kontroly úkolů a dokumentů vlády Ing. Miroslav Hladík
Tel. 224 002 552
hladik.miroslav@vlada.cz
ředitel Odboru právního a kontrolního Mgr. Jan Večeřa
Tel. 224 002 149
vecera.jan@vlada.cz
  vedoucí Oddělení právního Mgr. Eva Hanušová
Tel. 224 002 124
hanusova.eva@vlada.cz
  vedoucí Oddělení kontroly Ing. Michal Sklenář
Tel. 224 002 459
sklenar.michal@vlada.cz
bezpečnostní ředitel a vedoucí Oddělení vnitřní bezpečnosti Mgr. Jan Čuřín
Tel. 224 002 468
curin.jan@vlada.cz
vedoucí Oddělení interního auditu Dana Podroužková
Tel. 224 002 633
podrouzkova.dana@vlada.cz
ředitelka Odboru Kanceláře vedoucího Úřadu vlády ČR Mgr. Alexandra Homová
Tel. 224 002 749
homova.alexandra@vlada.cz
 vedoucí Oddělení Kanceláře   vedoucího Úřadu vlády ČR  
 vedoucí Oddělení analytického Ing. Zdeněk Dorazil
Tel. 224 002 461
dorazil.zdenek@vlada.cz
státní tajemník pro řízení služebních vztahů Ing. Petr Špirhanzl
Tel. 224 002 875
spirhanzl.petr@vlada.cz
ředitel Odboru personálního Mgr. Milan Blažej
Tel. 224 002 550
blazej.milan@vlada.cz
  vedoucí Oddělení služebních a pracovněprávních vztahů Mgr. Radana Dostálová
Tel. 224 002 154
dostalova.radana@vlada.cz
  vedoucí Oddělení organizačního, platového a koordinace státní služby Mgr. Ivana Nemeškalová
Tel. 224 002 168
nemeskalova.ivana@vlada.cz
  vedoucí Oddělení personálního rozvoje a péče o zaměstnance PaedDr. Marcela Ježková
Tel. 224 002 169
jezkova.marcela@vlada.cz
ředitel Odboru komunikačních technologií Ing. Robert Kuncíř
Tel. 224 002 356
kuncir.robert@vlada.cz
  vedoucí Oddělení komunikační techniky Ing. Vladimír Volf
Tel. 224 002 275
volf.vladimir@vlada.cz
  vedoucí Oddělení kancelářské techniky Dagmar Čiháková
Tel. 224 002 856
cihakova.dagmar@vlada.cz
předseda vlády ČR Ing. Andrej Babiš
ředitelka Odboru Kabinetu předsedy vlády Mgr. Tünde Barthová
Tel. 224 002 662
barthova.tunde@vlada.cz
 vedoucí Oddělení Kanceláře předsedy   vlády -
 vedoucí Oddělení parlamentní agendy -
  mluvčí vlády
ředitelka Odboru komunikace
Mgr. Petra Doležalová
Tel. 224 002 058
dolezalova.petra@vlada.cz
 
    vedoucí Oddělení tiskového Vanesa Šandová
Tel. 224 002 314
sandova.vanesa@vlada.cz
    vedoucí Oddělení styku s veřejností Mgr. Marek Macháň
Tel. 224 002 594
machan.marek@vlada.cz
    vedoucí Oddělení PR a marketingu  
     ředitel Odboru poradců a analýz Ing. Boris Dlouhý, CSc.
Tel. 224 003 662
dlouhy.boris@vlada.cz
    vedoucí Odděleníanalýz Ing. Oldřich Körner
Tel. 224 002 321
korner.oldrich@vlada.cz
    vedoucí Oddělení souhrnných národohospodářských analýz -
  ředitelka Odboru protokolu a zahraničních vztahů Mgr. Barbora Loudová
Tel. 224 002 245
loudova.barbora@vlada.cz
    vedoucí Oddělení protokolu Mgr.Hana Thorne
Tel. 224 002 157
thorne.hana@vlada.cz
    vedoucí Oddělení zahraničních vztahů Ing. Radka Konderlová
Tel. 224 002 454
konderlova.radka@vlada.cz
  ředitel Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace Ing. Jan Marek, CSc.
Tel. 224 003 855
marek.jan@vlada.cz
    vedoucí Oddělení činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace Ing. Lenka Moravcová
Tel. 224 003 846
moravcova.lenka@vlada.cz
    vedoucí Oddělení informačních systémů Ing. Miroslav Rychtařík
Tel. 224 003 848
rychtarik.miroslav@vlada.cz
    vedoucí Oddělení hodnocení výzkumných organizací  Mgr.Ing. Kateřina Miholová,Ph.D
Tel: 224 003 833
miholova.katerina@vlada.cz
    vedoucí Oddělení analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Ing. Přemysl Filip
Tel. 224 03 826
filip.premysl@vlada.cz
  ředitel Odboru protidrogové politiky Mgr. Jarmila Vedralová
Tel. -
vedralova.jarmila@vlada.cz
       vedoucí Oddělení koordinace a
     financování protidrogové politiky
Ing. Lucia Kiššová
Tel. 224 003 816
kissova.lucia@vlada.cz
  vedoucí Odd. NMS pro drogy a      závislosti doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.
Tel. 224 003 865
mravcik.viktor@vlada.cz
  vedoucí Oddělení činnosti RHSD Mgr. David Kadečka
Tel. 224 002 121
kadecka.david@vlada.cz
  vedoucí Oddělení sekretariátu Bezpečnostní rady státu Ing. Jiří Winkler
Tel. 224 002 772
winkler.jiri@vlada.cz
  vedoucí Oddělení specializovaných bezpečnostních agend RNDr. Daniel Havránek
Tel. 224 002 651
havranek.daniel@vlada.cz


 

Připojené dokumenty