Premiér

Předseda vlády organizuje činnost vlády, řídí její schůze, vystupuje jejím jménem a vykonává další činnosti, které jsou mu svěřeny Ústavou nebo jinými zákony. Více…

Mgr. Bohuslav Sobotkapředseda vlády České republiky, od 1. března 2017 pověřen řízením ministerstva průmyslu a obchodu

Fotogalerie [F] fotogalerie

další fotogalerie