Dokumenty 1 až 10 z 196

8. 12. 2017

Diskuse u příležitosti Mezinárodního dne lidských práv

S nadcházejícím Mezinárodním dnem lidských práv uspořádala Sekce lidských práv Úřadu vlády ČR ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR v pátek 8. prosince setkání zástupců ministerstev a neziskového sektoru. Představily na něm doporučení a opatření Univerzálního periodického přezkumu OSN.

celý text zprávy

8. 12. 2017

Východiska pro vytvoření protikorupčního strategického dokumentu České republiky pro období po roce 2017

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu dne 29. listopadu 2017 předložil vládě materiál „Východiska pro vytvoření protikorupčního strategického dokumentu České republiky pro období po roce 2017“. Učinil tak na základě plnění úkolu uloženého usnesením vlády ze dne 31. května 2017 č. 413. Vláda svým usnesením ze dne 29. listopadu 2017 č. 828 vzala materiál na vědomí.

celý text zprávy

6. 12. 2017

Evropský průzkum: Diskriminace menšin a imigrantů je stále veliká

Náměstek ministra pro lidská práva David Beňák ve středu 6. prosince zastupoval Českou republiku na konferenci Zkušenosti imigrantů a menšin v EU. Na konferenci pořádané v Bruselu Agenturou Evropské unie pro základní práva byla zveřejněna data z druhého průzkumu o diskriminaci menšin v EU.

celý text zprávy

29. 11. 2017

Jan Chvojka: Transparentní pravidla pro lobbing jsou připravena

Lobbing by mohl v budoucnu podléhat regulaci, věcný záměr zákona pro jeho úpravu totiž schválila Legislativní rada vlády. Návrh počítá se zavedením veřejného registru lobbistů, tzv. legislativní stopou a registrem darů.

celý text zprávy

12. 10. 2017

Vláda dnes schválila Průběžnou sebehodnotící zprávu Akčního plánu ČR Partnerství pro otevřené vládnutí na období 2016 až 2018

Vláda České republiky schválila dne 11. října 2017 Průběžnou sebehodnotící zprávu Akčního plánu ČR Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018. Jde o první hodnotící zprávu, která informuje o stavu plnění jednotlivých závazků přijatých ve třetím akčním plánu k iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí.

celý text zprávy

3. 10. 2017

Beňák: Připomínat si chyby z minulosti předchází vzniku nových stereotypů

Náměstek ministra pro lidská práva David Beňák dnes ocenil umístěné v soutěži Úřad roku "Půl na půl" - respekt k rovným příležitostem. Zhodnotil stav vyváženosti a slaďování profesního a rodinného života ve státní správě, která by měla být příkladem pozitivních změn pro ostatní zaměstnavatele.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 196