Aktuálně

Dokumenty 1 až 10 z 161

23. 6. 2017

Ministr Jan Chvojka: Dneškem končí kulaté stoly k revizi Ústavy

O případných ústavních úpravách v oblasti soudní moci dnes jednal již čtvrtý, a poslední, kulatý stůl k revizi Ústavy ČR. Konal se pod záštitou ministra pro legislativu a lidská práva Jana Chvojky. Odborné diskuze se účastnilo na dvacet předních právních expertů z České republiky.

celý text zprávy

23. 6. 2017

Avízo: Ministr Jan Chvojka zastoupí Vládu ČR na pietním shromáždění k uctění památky obětí komunismu

Pietní shromáždění k uctění památky obětí komunismu bude v úterý 27. června 2017 zahájeno hymnou SR a ČR od 10.00. Následovat bude kladení věnců a kytic u pomníku a projevy hostů. Za Vládu ČR bude mít projev ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jan Chvojka. Pietní akt bude ukončen minutou ticha v 11.00.

celý text zprávy

22. 6. 2017

Avízo: Ministr Chvojka se zúčastní pietní vzpomínky k 75. výročí vyhlazení obce Ležáky

V neděli 25. června se ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jan Chvojka zúčastní pietní vzpomínky k 75. výročí vyhlazení osady Ležáky.

celý text zprávy

13. 6. 2017

Avízo: Vláda se seznámí se situací národnostních menšin v ČR

Zprávu za rok 2016 a další čtyři dokumenty předloží na jednání vlády ve středu 14. června ministr Jan Chvojka.

celý text zprávy

5. 6. 2017

Vláda podpořila změny v zákoně o registru smluv

Komplikace vzniklé se zveřejňováním smluv v registru odstraní vládou schválený poslanecký návrh novely o registru smluv. Předpokladem je, že zákon projedná sněmovna v režimu zrychleného čtení, tedy tak, aby s ním sněmovna vyslovila souhlas již v prvním čtení.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 161