Dokumenty 1 až 10 z 200

21. 11. 2018

Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje

V úterý 20. listopadu 2018 se ve Strakově akademii uskutečnilo slavnostní předávání pamětních dekretů a odznaků účastníkům odboje a odporu proti komunismu oceněným Etickou komisí České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu.

celý text zprávy

18. 11. 2018

Etická komise uctila památku obětí komunismu

Dne 17. listopadu 2018 si Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu připomněla Den boje za svobodu a demokracii

celý text zprávy

18. 7. 2018

Změna ve složení Legislativní rady vlády

Usnesením vlády ze dne 18. července 2018 č. 471 byl předsedou Legislativní rady vlády jmenován JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D., ministr spravedlnosti.

celý text zprávy

20. 2. 2018

Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje

V úterý 20. února 2018 se ve Strakově akademii uskutečnilo slavnostní předávání pamětních dekretů a odznaků účastníkům odboje a odporu proti komunismu oceněným Etickou komisí České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu.

celý text zprávy

8. 12. 2017

Diskuse u příležitosti Mezinárodního dne lidských práv

S nadcházejícím Mezinárodním dnem lidských práv uspořádala Sekce lidských práv Úřadu vlády ČR ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR v pátek 8. prosince setkání zástupců ministerstev a neziskového sektoru. Představily na něm doporučení a opatření Univerzálního periodického přezkumu OSN.

celý text zprávy

8. 12. 2017

Východiska pro vytvoření protikorupčního strategického dokumentu České republiky pro období po roce 2017

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu dne 29. listopadu 2017 předložil vládě materiál „Východiska pro vytvoření protikorupčního strategického dokumentu České republiky pro období po roce 2017“. Učinil tak na základě plnění úkolu uloženého usnesením vlády ze dne 31. května 2017 č. 413. Vláda svým usnesením ze dne 29. listopadu 2017 č. 828 vzala materiál na vědomí.

celý text zprávy

6. 12. 2017

Evropský průzkum: Diskriminace menšin a imigrantů je stále veliká

Náměstek ministra pro lidská práva David Beňák ve středu 6. prosince zastupoval Českou republiku na konferenci Zkušenosti imigrantů a menšin v EU. Na konferenci pořádané v Bruselu Agenturou Evropské unie pro základní práva byla zveřejněna data z druhého průzkumu o diskriminaci menšin v EU.

celý text zprávy

29. 11. 2017

Jan Chvojka: Transparentní pravidla pro lobbing jsou připravena

Lobbing by mohl v budoucnu podléhat regulaci, věcný záměr zákona pro jeho úpravu totiž schválila Legislativní rada vlády. Návrh počítá se zavedením veřejného registru lobbistů, tzv. legislativní stopou a registrem darů.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 200