MUDr. David Rath

MUDr. David Rath

ministr zdravotnictví od 4. 11. 2005 do 16. 8. 2006

Narodil se 25. prosince 1965 v Praze. Po studiích na pražském gymnáziu nastoupil na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde promoval v roce 1990. Poté nastoupil na studijní pobyt do IKEM Praha. Studijní pobyt byl přerušen výkonem civilní služby ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Po ukončení služby nastoupil jako lékař interní kliniky FN Motol, zde pokračoval i jako asistent 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde na částečný úvazek působí dosud. Od roku 1997 až do roku 2002 navíc působil jako ambulantní internista v soukromé praxi. Od roku 1998 vykonává volenou funkci prezidenta České lékařské komory. David Rath je ženatý a má dvě děti.(4.11.2005)

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter