MVDr. Milena Vicenová

MVDr. Milena Vicenová

ministryně zemědělství
4. 9. 2006 - 9. 1. 2007

Osobní údaje:
Narozena 12.8.1955 v Přerově. Je vdaná, manžel MUDr. Milan Vicena - expert na reprodukční medicínu, dcery Blanka, 25 let a Šárka 23 let, obě studentky University Karlovy.

Vzdělání:
1970-1974: Gymnázium Přerov
1974-1980: Vysoká škola veterinární - všeobecná veterinární medicína a hygiena potravin
1989: atestace I. stupně

Zaměstnání:
1980: veterinární lékařka Česká Lípa
1981-1985: péče o dvě dcery
1985-1989: redaktorka Státního zemědělského nakladatelství
1990-1996: šéfredaktorka odborného zemědělského časopisu Náš chov (od roku 1993 stejná pozice v soukromém nakladatelství Strategie s.r.o.)
1996-1998: vedoucí teritoriálního oddělení odboru zahraničních styků na Ministerstvu zemědělství
1998-2000: vedoucí oddělení pro přípravu programu SAP ARD - předvstupního zemědělského fondu pro rozvoj zemědělství a venkova
2000-2003: ředitelka odboru realizace strukturální politiky, poté ředitelka odboru řídící orgán a zástupkyně generálního ředitele Agentury SAP ARD
od 1. 7. 2003: ředitelka odboru pro vztahy s EU a zástupce ČR ve Zvláštním zemědělském výboru EU
od 1. 10. 2004: ředitelka odboru bezpečnosti potravin a zástupkyně vrchního ředitele Úřadu pro potraviny a zástupce ČR v poradním sboru Evropského úřadu pro bezpečnost potravin
Prověřena na stupeň Tajné, negativní lustrační osvědčení, bez politické příslušnosti (i v minulosti).

Další odborné zkušenosti:
Od roku 1991: spolumajitelka společnosti s ručením omezeným (poradenství, inzertní činnost, vzdělávací aktivity - od 1. 4. 1996 se souhlasem zaměstnavatele, bez aktivní výdělečné činnosti)
1992-1996: předsedkyně celostátního Klubu zemědělských novinářů a publicistů, Zástupce ČR ve výboru světové organizace zemědělských novinářů IFAJ
1995: organizace a realizace Světového kongresu zemědělských novinářů IFAJ v ČR
2002: absolvování kursu ECDL (Word, Excel, PowerPoint, Access)

Zahraniční stáže:
1991: universita v Kansasu v USA
1992: účast na kongresu IF AJ v USA
1993: studijní cesta zemědělských novinářů do USA 1997: účast v Cochranově programu USA
2001: mezinárodní workshop Možnosti rozvoje zemědělství, politika a strategie, Izrael

Znalost jazyků:
Angličtina: státní zkouška 1974
Němčina: státní zkouška 1979
Francouzština: kurs Francouzština jazyk diplomacie - Universita Perpignan, Francie, Delf/Dalf B 1 2006 Španělština: středně pokročilá.
Zkušenosti s aktivní prezentací v angličtině, němčině a francouzštině na zahraničních konferencích a workshopech.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter