MUDr. Martin Holcát, MBA

MUDr. Martin Holcát, MBA

Od 13. srpna 2013 do 29. ledna 2014 ministr zdravotnictví v demisi.
Od 10. července 2013 do 13. srpna 2013 ministr zdravotnictví.

Osobní údaje

Martin Holcát se narodil 23. dubna 1954 v Praze. Je ženatý, má dvě děti Barbaru a Karolínu.

Vzdělání

V červnu 1981 promoval na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Jeho specializací je otorinolaryngologie, ve které získal v roce 1983 a 1988 atestaci I. a II. stupně. V roce 2000 získal atestaci Veřejné zdravotnictví a v roce 2004 absolvoval studium Master of Business Administration na Pražské mezinárodní manažerské škole.

Profesní a veřejná činnost

V letech 1973 až 1974 pracoval jako sanitář ve FNI. Od roku 1991 do roku 1996 působil jako odborný asistent ORL kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Od roku 1996 byl náměstkem pro léčebnou péči ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, kde se v roce 1997 stal ředitelem. Z této funkce byl od března 1999 do března 2000 dočasně uvolněn pro výkon funkce l. náměstka ministra zdravotnictví. Poté do roku 2004 byl opět ředitelem VFN.

V letech 2004 až 2006 byl ředitelem Koordinačního střediska transplantací.

Od roku 2004 působí jako odborný asistent l. LF UK Praha v Ústavu medicínského práva a sociálního lékařství. Od října 2006 je náměstkem pro léčebně preventivní péči Fakultní nemocnice v Motole.

Členství v odborných společnostech

Je členem České lékařské společnosti, České transplantační společnosti, ORL společnosti, České společnosti biomedicínského inženýrství a České neurofyziologické společnosti.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter