Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

25. 9. 2009 14:47

Premiér: Nyní je otevřena cesta k racionálnímu rozpočtu na příští rok

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Dámy a pánové, hezké odpoledne, k dnešnímu hlasování a výsledku vyjadřuji spokojenost. Je to výsledek velmi tvrdé parlamentní debaty. Čili to co jsme předpokládali, co jsme očekávali, vládní návrh se dočkal politického projednání, velmi tvrdého. Já jsme nakonec rád, že ten výsledek je v tom tvaru, který vláda předložila, s modifikacemi, které byly součástí té středeční dohody s lídry politických stran. Je otevřena cesta k racionálnímu státnímu rozpočtu na příští rok a vláda bude na tom pracovat, aby k 30.9. předložila sněmovně a podle informací co mám, kolem 20. října proběhne první čtení státního rozpočtu na příští rok. S parametry, které jsme vložili do balíčku, které, bude.li se o ně rozpočet opírat, poskytnou nám možnost vyvarovat se velmi vážných makroekonomických problémů a nerovnováze. Druhá poznámka je ta, že ta parlamentní debata a její výsledek, to já nehodnotím tak, že ten výsledek má nějaké vítěze a poražené. Je to kompromis, který někdo přijal s hořkostí, já ho přijal v klidu, jako výzvu pro možnost sestavit dobrý či kvalitní státní rozpočet. Ten racionální státní rozpočet je tím jediným vítězem a to je asi dobře. Takže to je asi k tomu z mé strany vše. Vládu čeká velmi tvrdá práce a to nejen na sestavení rozpočtu a sice v nejbližších dnech a týdnech. Děkuji vám za pozornost.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji pan premiérovi, poprosím vaše dotazy.

Dotaz: dotaz ze záznamu pro šum nesrozumitelný

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já jsme rád, že to dopadl tak jak to dopadlo. Racionalita nakonec v tom výsledku zvítězila. Že jsme v tom koridoru, který já jsem pro vládu viděl jako kritický. 164 miliard deficitu a tam se po tom dnešku vejdeme. To je první věc a s pocitem široké podpory politického spektra za zády. I to se naplnilo, s výjimkou jasné distance deklarované KSČM.

/b> Prosím, Mladá fronta.

MfD: Pane premiére, kromě státního rozpočtu jste získal svým způsobem nadát, abyste vedl mandát do řádných voleb. Čím by se podle vás měla vláda zabývat?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Toho bude nesmírně mnoho. Kromě státního rozpočtu vláda především si musí vytvořit program. A je zcela legitimní, aby i politické strany přemýšlely, v první řadě ony, přemýšleli o rekonfiguraci mandátu, jak by měl vypadat do doby řádných voleb, plně jim to přísluší. Na rozdíl od toho dubna je to, že tam bude další aktivní hráč a to bude představitel této vlády, který s nimi o tom bude jednat, už to nebude čistá odvozenina ryze politických debat. Vláda či její předseda, očekávám, že u toho bude. Vláda sama si bude muset najít svůj program v legislativní oblasti, kterými prioritami se hodlá do příštího období voleb zabývat. Takový program tady zatím není a nemohl být. Nepočítali jsme s tím, je to nová situace a tento prostor je potřeba vyplnit a s politickými subjekty najít na těch prioritách a programu shodu. Tady jsou některé věci, které jsou prostě neodkladné, které je třeba řešit, s kterými jsme nepočítali, ale z této země je vítr neodvál, jsou tu, ať už to jsou různé typy privatizací, pokračování prací na věcech jako je důchodová reforma a mnoho dalších problémů s kterými se do jara budeme muset vyrovnat. Nejen tato vláda, ale tato země.

Televize Nova: Pro upřesnění, vy se tedy sejdete s předsedy stran, dáte dohromady plán jak dál a jakým způsobem pak dáte najevo, na čem jste se dohodli?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Tak, vy začínáte trošku o tom, abych vám namaloval ten konec, který znamená začátek nového období. První nechme proběhnout ta jednání,. Nebudou jedna, bude jich celá řada. Mimochodem pro další činnost vlády bude nesmírně důležité, abychom si vzájemně nastavili mechanismy komunikace s politickými subjekty. My jsme nějaký měli, ale nezatírám, že je potřeba ho udělat systematický, pravidelný, regulérní a tak dál. Mít na něj témata. Prvně najít obsahovou shodu na prioritách a na programu a na způsobu, nebráním se tomu, abych takový program prezentoval na jednání sněmovny, považoval bych to i za slušné, takže to bude veřejně známý dokument. Jakým způsobem se potom bude projevovat podpora či důvěra vládě, to nechme jako výsledek těch jednání.

Česká televize: Vnímáte dnešní hlasování jako projev silného mandátu a důvěry ve vaši vládu nebo bude chtít spojit důvěru s nějakým zákonem?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Viz odpověď na předchozí otázku. Toto bych nepředbíhal. Vidím to jako především silný mandát k sestavení rozpočtu, to také byla nejsilnější priorita ještě v současném mandátu, ale za okolností, kdy jsme museli sáhnout do legislativy a přinést právě tento balíček. Mandát cítím jako silný, ale program na další období, tím je potřeba ho připravit, se stranami jednat a bude to průsečík jejich pohledů na svět a vlády. O tom se tedy bavme o mechanismech toho jak projevovat další podporu, důvěru či nedůvěru vládě.

Hospodářské noviny: Pan předseda Topolánek dnes řekl, že jedna z priorit, kterou by měla mít vaše vláda je občanský zákoník? Co na to říkáte vy? Dá se to stihnout podle vás? Bude to i vaše priorita?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: To je už priorita, kterou do těch jednání pan předseda Topolánek přinese, já o tom vím. Myslím, si, že by se to stihnout i dalo, ale nechci předbíhat. Je to jedna z věcí, kterou se vláda prostě zabývat bude a bude muset.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Je toho na vás moc, tak prosím, poslední otázku.

Radiožurnál: dotaz ze záznamu pro šum nesrozumitelný.

Eduard Janota, ministr financí: Pro mne ten výsledek dnešního jednání byl osobně určitou psychickou úlevou, protože ty konsekvence, které se teoreticky rýsovaly se vlastně týkaly mnohého a mnohých a já jsme velmi rád, že to dobře dopadlo. Jsem rád za to, že se nám podařilo rozumě odhadnout to, co je průchodné co je průchozí pro tu sněmovnu a co je průchozí v daních, co je průchozí a straně výdajů, z tohoto pohledu to schválení těch legislativních změn prostě považuji za velmi dobré a dá se říci, že až na maličkosti, které člověk předem ví, že neprojde vše, s tím se musí počítat, tak vytvořily určitý prostor pro to, abychom mohli sestavit během krátké doby do úterka rozpočet na čísla řekněme s deficitem nižším než 163 miliard. Bude to velmi hektické, protože my jsme museli být připraveni, že ty varianty skončí různě,. Teď budeme dávat dohromady během tří dnů bilance. Bude to dost hektické pro pracovníky ministerstva, ale jsem si jist, že to zvládneme, a že v úterý přinesu na jednání vlády definitivní podobu státního rozpočtu tak, jak jí pan premiér po podpisu odešle do sněmovny, protože termín máme 30. září. Já jsem spokojen a beru to jako určité východisko a jako určitou silnou pozici pro projednávání rozpočtu. Dokonce si myslím, že jednání v prvním čtení rozpočtu bude hodně ovlivněno tou debatou, která proběhla tady a věřím, že v tomto duchu rozpočet bude pak přijat takto a potom ty detaily uvnitř, to je jiná kapitola, ale to bych nechtě předbíhat.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Tak ještě jedna otázka.

Dotaz: Pane ministře, věděl jste dopředu, jak se to hlasování dopadne, nebo do poslední chvíle jste byl na vážkách?

Eduard Janota, ministr financí: Ne, já jsme žádné informace exkluzivní neměl. Myslím, že ani pan premiér ne. My jsme v postatě poslední dva dny uvažovali se třemi variantami. Že to bude shozeno ze stolu pro nějakou absolutní nedohodu, druhá byla ta dnešní, a pak se rýsovala ještě třetí, o které to jednání bylo, jestli ustoupí více ta či ona strana. Ty deficity mohly být 162, 197 a nebo nic, ale že bych měl nějaké exkluzivní informace, to určitě ne.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Mnohokrát vám děkujeme za pozornost, těšíme se někdy na viděnou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Premiér: Nyní je otevřena cesta k racionálnímu rozpočtu na příští rok

Související zprávy