Poradci předsedy vlády Andreje Babiše

Poradkyně pro oblast vědy a výzkumu a životního prostředí

Ing. Rut Bízková

Bývalá ministryně životního prostředí ve vládě Jana Fischera a předsedkyně Technologické agentury ČR působí nyní jako ředitelka Středočeského inovačního centra. Dvanáct let pracovala v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži a působila také v české informační agentuře životního prostředí CENIA. Následně se stala poradkyní náměstka ministra pro energetiku, hutnictví a stavebnictví a od roku 2006 náměstkyní ministra životního prostředí. Jako náměstkyně na tomto resortu působila i od července 2010 do dubna 2011.

Poradci pro oblast školství

Mgr. Bc. Blanka Žánová

Od roku 2007 ředitelka Základní školy Sadská. Je zastupitelkou Středočeského kraje a zároveň předsedkyní Výboru pro tělovýchovu a sport ve Středočeském kraji.

Ing. Michal Šmucr

Ředitel Gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově od roku 2003. Zároveň působí jako člen správní rady obecně prospěšné společnosti Gaudeamus, která při tomto gymnáziu vznikla. Je také předsedou Sdružení středního školství Olomouckého kraje jehož členem se stal v roce 2001. V roce 2015 mu bylo uděleno nejvyšší rezortní vyznamenání MŠMT ČR – Medaile za vynikající pedagogickou práci 2. stupně. Předsedá Spolku Hanácký Jeruzalém, který si klade za cíl připomínat veřejnosti historické skutečnosti.

Poradce pro oblast energetické politiky

Ing. Josef Havel

Od roku 2004 byl předsedou představenstva Jihočeské energetiky, a.s., předtím jejím místopředsedou a technickým ředitelem. Byl také ředitelem společnosti E.ON Distribuce, a.s., členem její dozorčí rady a předsedou představenstva této společnosti. Vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze a stejnou fakultu na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni.

Poradci pro oblast ekonomiky

Ing. Martin Fassmann

Vedoucí makroekonomického oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. Působil jako poradce ministrů a předsedů vlády, včetně premiéra Bohuslava Sobotky.

Ing. Jaroslav Ungerman, CSc.

Ekonom, bývalý poradce vlády Vladimíra Špidly pro ekonomickou strategii, poradce ministra průmyslu a obchodu a ministra financí. Působí jako makroekonomický expert ČMKOS a jako místopředseda dozorčí rady Exportní a garanční banky.

Poradce pro oblast legislativy

JUDR. Cyril Svoboda, Ph.D.

Bývalý předseda KDU-ČSL a exministr zahraničních věcí a vnitra působí v současné době jako ředitel Diplomatické akademie, kterou sám založil, a jako pedagog na CEVRO Institutu se zaměřením na ústavní právo a diplomacii. Mimo jiné byl hlavním vyjednavačem České republiky pro vstup do Evropské unie a předsedou Legislativní rady vlády.

Poradci pro oblast zdravotnictví

MUDr. Martin Holcát, MBA

Bývalý ministr zdravotnictví je v současné době náměstkem pro léčebně preventivní péči Fakultní nemocnice v Motole a zároveň působí jako odborný asistent 1. LF UK Praha v Ústavu medicínského práva a sociálního lékařství. V roce 1997 se stal ředitelem Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, od března 1999 do března 2000 byl dočasně uvolněn pro výkon funkce 1. náměstka ministra zdravotnictví. Od roku 2004 řídil Koordinační středisko transplantací. Je členem České lékařské společnosti, České transplantační společnosti, ORL společnosti, České společnosti biomedicínského inženýrství a České neurofyziologické společnosti.

Doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Ředitel Thomayerovy nemocnice, předtím přednosta tamní interní kliniky. Zaměřuje se na vnitřní lékařství, gastroenterologii a hepatologii. Je členem společnosti hepatologické, gastroenterologické a společnosti vnitřního lékařství.

Poradce pro oblast sociálních věcí

Ing. František Koníček

Bývalý ministr práce a sociálních věcí byl mimo jiné generálním ředitelem společnosti Intersigma, předsedou představenstva Sigmy Lutín, ekonomickým náměstkem MPSV či generálním ředitelem Lesů České republiky. Mezi lety 2005 a 2006 byl poslancem a místopředsedou sněmovního výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.

Bývalý ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení a vysokoškolský pedagog na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Podílel se na vytváření základní koncepce a strategie sociálního pojištění, praktického provádění důchodového pojištění, nemocenského pojištění, výběru pojistného na sociální zabezpečení a lékařské posudkové služby. Publikační a vědecká činnost je zaměřena na oblast sociálního zabezpečení. V současné době jednatel Slatinných lázní Třeboň s.r.o.

Poradkyně pro oblast médií a komunikace

Mgr. Lucie Kubovičová

Pátým rokem pracuje jako tisková mluvčí hnutí ANO. Bývalá redaktorka zahraniční redakce TV Nova poté působila jako tisková mluvčí na Ministerstvu obrany a Ministerstvu školství. Má vystudovanou politologii a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd UK.