Poradci předsedy vlády Andreje Babiše

Poradkyně pro oblast vědy a výzkumu a životního prostředí

Ing. Rut Bízková

Bývalá ministryně životního prostředí ve vládě Jana Fischera a předsedkyně Technologické agentury ČR působí nyní jako ředitelka Středočeského inovačního centra. Dvanáct let pracovala v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži a působila také v české informační agentuře životního prostředí CENIA. Následně se stala poradkyní náměstka ministra pro energetiku, hutnictví a stavebnictví a od roku 2006 náměstkyní ministra životního prostředí. Jako náměstkyně na tomto resortu působila i od července 2010 do dubna 2011.

Poradce pro oblast školství

Mgr. Tomáš Hamberger

Pedagog, který od počátku své pedagogické praxe prosazuje moderní trendy ve vzdělávání a hledá inspiraci ve finském vzdělávacím systému. Lektor, který se zabývá kybernetickou kriminalitou, je autorem několika úspěšných projektů pro žáky základních škol zaměřených na boj proti kyberšikaně, kybergroomingu a fakenews. Například projekt Škola bezpečně on-line. Je člen Klubu aktivních ve vzdělávání, což je spolek aktivních učitelů, se kterými připravuje projekty pro žáky, studenty, ale i učitele a rodiče, zaměřené především na moderní digitální technologie a techniku obecně. Například projekt Mladý technik 4.0. Během pandemie covid-19 založil projekt Digitální pohotovost 4.0, který pomáhá školám zvládat distanční výuku a vzdělávání.

Poradce pro oblast kultury a sportu

Ing. Martin Boruta

Absolvent Slezské univerzity v Opavě, Obchodně-podnikatelské fakulty v Karviné. Od roku 2008 působil na Ministerstvu financí v sekci zahraničních vztahů, kde se věnoval EHP a Norským fondům a Programu švýcarsko-české spolupráce. V roce 2016 se stal poradcem ministra financí a od roku 2018 působí na Úřadu vlády, kde se věnuje problematice kultury, sportu a tématu smart city. Ve spolupráci s vládním zmocněncem pro sport se podílel na vzniku Národní sportovní agentury. Od roku 2020 je současně ředitelem Národního centra energetických úspor.

Poradce pro oblast energetické politiky

Ing. Josef Havel

Od roku 2004 byl předsedou představenstva Jihočeské energetiky, a.s., předtím jejím místopředsedou a technickým ředitelem. Byl také ředitelem společnosti E.ON Distribuce, a.s., členem její dozorčí rady a předsedou představenstva této společnosti. Vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze a stejnou fakultu na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni.

Poradci pro oblast ekonomiky

Ing. Martin Fassmann

Vedoucí makroekonomického oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. Působil jako poradce ministrů a předsedů vlády, včetně premiéra Bohuslava Sobotky.

Ing. Jaroslav Ungerman, CSc.

Ekonom, bývalý poradce vlády Vladimíra Špidly pro ekonomickou strategii, poradce ministra průmyslu a obchodu a ministra financí. Působí jako makroekonomický expert ČMKOS a jako místopředseda dozorčí rady Exportní a garanční banky.

Poradce pro oblast legislativy

JUDR. Cyril Svoboda, Ph.D.

Bývalý předseda KDU-ČSL a exministr zahraničních věcí a vnitra působí v současné době jako ředitel Diplomatické akademie, kterou sám založil, a jako pedagog na CEVRO Institutu se zaměřením na ústavní právo a diplomacii. Mimo jiné byl hlavním vyjednavačem České republiky pro vstup do Evropské unie a předsedou Legislativní rady vlády.

Poradkyně pro oblast legislativní a legislativně-bezpečnostní problematiky

JUDr. Michaela Pobořilová

Vystudovala Střední policejní školu Ministerstva vnitra v Holešově. Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor Právo a právní věda. V rámci magisterského  a následného rigorózního řízení se specializovala na oblast trestního práva a s tím spojených otázek. Od roku 2011 působila na Ministerstvu financí, prošla pozicemi řadového referenta, vedoucí oddělení a v letech 2014 až 2017 vykonávala pozici ředitelky Odboru legislativy a právních služeb.  Působí v orgánech společností Kongresového centra Praha a.s., ČEPS a.s. a ČEPS Invest a.s.

Poradci pro oblast zdravotnictví

MUDr. Martin Holcát, MBA

Bývalý ministr zdravotnictví je v současné době náměstkem pro léčebně preventivní péči Fakultní nemocnice v Motole a zároveň působí jako odborný asistent 1. LF UK Praha v Ústavu medicínského práva a sociálního lékařství. V roce 1997 se stal ředitelem Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, od března 1999 do března 2000 byl dočasně uvolněn pro výkon funkce 1. náměstka ministra zdravotnictví. Od roku 2004 řídil Koordinační středisko transplantací. Je členem České lékařské společnosti, České transplantační společnosti, ORL společnosti, České společnosti biomedicínského inženýrství a České neurofyziologické společnosti.

Doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Ředitel Thomayerovy nemocnice, předtím přednosta tamní interní kliniky. Zaměřuje se na vnitřní lékařství, gastroenterologii a hepatologii. Je členem společnosti hepatologické, gastroenterologické a společnosti vnitřního lékařství.

Poradce pro oblast sociálních věcí

prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.

Bývalý ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení a vysokoškolský pedagog na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Podílel se na vytváření základní koncepce a strategie sociálního pojištění, praktického provádění důchodového pojištění, nemocenského pojištění, výběru pojistného na sociální zabezpečení a lékařské posudkové služby. Publikační a vědecká činnost je zaměřena na oblast sociálního zabezpečení. V současné době jednatel Slatinných lázní Třeboň s.r.o.

Poradce pro oblast zahraniční politiky

JUDr. Rudolf Jindrák

Vystudovaný právník, od r. 1986 zaměstnán na Ministerstvu zahraničních věcí. V ústředí působil v pozicích referenta, ředitele, vrchního ředitele sekce a náměstka ministra. V zahraničí jako generální konzul v Mnichově a velvyslanec v Maďarsku, Rakousku a Německu. Od r. 2017 ředitel Odboru zahraničního Kanceláře prezidenta republiky. Specialista na otázky bilaterální diplomacie zejména se sousedními státy.

Poradkyně pro oblast médií a komunikace

Mgr. Lucie Kubovičová

Pátým rokem pracuje jako tisková mluvčí hnutí ANO. Bývalá redaktorka zahraniční redakce TV Nova poté působila jako tisková mluvčí na Ministerstvu obrany a Ministerstvu školství. Má vystudovanou politologii a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd UK.