Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

24. 7. 2017 10:10

Poradní sbor předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky

Poradní sbor je podpůrným aparátem předsedy vlády, jehož úkolem je poskytnout předsedovi vlády potřebnou odbornou kapacitu pro informované politické rozhodování. Sbor má řádnou strukturu (byl ustaven jako Odbor poradců a poradkyň předsedy vlády) v rámci úřadu vlády. Celkem 37 zkušených expertek a expertů hodnotí věcný obsah legislativních materiálů, připravuje podklady pro jednání vlády, vyhodnocuje prosazování programových priorit vlády, připravuje jednotlivá setkání tripartity a ve spolupráci s ministerstvy zpracovává strategické agendy.

Vedení odboru poradců a poradkyň předsedy vlády

PhDr. Vladimír Špidla

Bývalý předseda vlády ČR a ministr práce a sociálních věcí. V letech 2004 až 2010 evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. Působil také jako stínový ministr pro životní prostředí.

Poradci pro oblast průmyslu, financí, dopravy a obchodu

Ing. Martin Fassmann

Vedoucí makroekonomického oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. Působil jako poradce ministrů a předsedů vlády.

Ing. Jaroslav Šulc, CSc.

Ekonomický expert Českomoravské konfederace odborových svazů, poradce předsedy Senátu PČR. Působil také v soukromém sektoru jako ekonomický publicista a ředitel penzijního fondu.

Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.

Pedagog na katedře mikroekonomie Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze.

Marek Ondroušek

Poradce pro agendu digitalizace. Působí také jako politický náměstek na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Ing. Pavel Švagr, CSc.

Expert pro oblast dopravy.

Poradci a poradkyně pro oblast sociálních věcí, vědy a výzkumu, školství, zdravotnictví a rovných příležitostí

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

Vysokoškolský pedagog, profesor pedagogické psychologie, expert na vzdělávání. Prorektor Univerzity Karlovy v Praze, člen Řídícího výboru programu OECD Institutional Management in Higher Education.

prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.

Vysokoškolský pedagog, profesor v oboru veřejná a sociální politika. Vede Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK. Působil také jako místopředseda Rady vlády pro výzkum a vývoj a poradce ministrů práce a sociálních věcí a předsedy vlády ČR.

prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

Vedoucí katedry Konstrukce pozemních staveb ČVUT, bývalý rektor ČVUT a děkan Fakulty stavební. Působil také jako místopředseda České konference rektorů a jako poradce ministryně školství, mládeže a tělovýchovy.

prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.

Fyzik, vysokoškolský pedagog, profesor Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, expert na vysoké školství. Působil také jako poslanec Parlamentu ČR a místopředseda sněmovního výboru pro vědu, vzdělávání, mládež, tělovýchovu a kulturu a jako zastupitel Jihomoravského kraje.

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Senátor – obvod Brno-město, chirurg, profesor Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Působil také jako děkan a proděkan LF MU a ředitel Masarykova onkologického centra v Brně.

prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.

Ředitel Ústavu molekulární genetiky AV ČR, člen Vědecké rady AV ČR a dalších akademických a univerzitních institucí. Autor řady vědeckých publikací, profesor imunologie na Přírodovědecké fakultě UK.

JUDr. Barbara Havelková, LL.M., DPhil

Právnička, vysokoškolská pedagožka, docentka na Oxfordské univerzitě. Expertka na právo a gender. Spolupracuje se státní správou a neziskovými organizacemi.

Mgr. Miroslav Jašurek

Expert na vysoké školství, politolog, vysokoškolský pedagog, analytik. Působil jako místopředseda Rady vysokých škol a člen hodnotících komisí Evropské asociace univerzit.

Mgr. Heda Čepelová

Koordinující poradkyně, zabývá se vzdělávací politikou. Socioložka, analytička.

Poradci pro oblast životního prostředí, energetiky, místního rozvoje a zemědělství

Ing. Pavel Veselý

Expert na zemědělství, tajemník zemědělské komise ČSSD. Působil jako poradce ministrů zemědělství, poslanců, senátorů a hejtmanů. Pracoval také jako šéfredaktor odborných periodik v oblast zemědělství a potravinářství.

JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D.

Expert na problematiku evropských fondů, náměstek ministra průmyslu a obchodu. Působil jako náměstek ministra životního prostředí, na Státním fondu životního prostředí a jako ředitel úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy.

JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D.

Právník, advokát, vysokoškolský pedagog expert na právo v oblasti životního prostředí. Působil jako náměstek ministra životního prostředí, ředitel poradců předsedy vlády a vedoucí politicko-analytické sekce ČSSD.

Ing. Karel Machovec

Expert na zemědělství a ekonomiku, bývalý poslanec a místopředseda Agrární komory České republiky. Působí na ministerstvu zemědělství, je členem zemědělské komise ČSSD.

Ing. Jan Hajda

Senátor za obvod Břeclav, předseda senátního Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, expert na zemědělství. Čestný poradce předsedy vlády. Působil jako předseda zemědělského družstva a okresní agrární komory.

Mgr. Radko Martínek

Senátor, bývalý poslanec, hejtman Pardubického kraje a ministr pro místní rozvoj. Expert na veřejnou správu a regionální rozvoj. Čestný poradce předsedy vlády.

Jan Schneider

Je poradcem pro komunální politiku a regionální rozvoj. Působil jako místostarosta a po té i starosta města Tišnova.

Ing. Jan Slanina

Je poradcem pro oblast stavebnictví a agendu místního rozvoje obecně.

Terezie Daňková

Je poradkyní pro oblast zemědělské politiky, věnuje se mimo jiné agendě ekologického zemědělství.

Ing. Martin Kloz, CSc.

Koordinující poradce, expert ČSSD na energetiku, obnovitelné zdroje a životní prostředí. Působil na ministerstvu životního prostředí, úřadu vlády a v Českém geologickém úřadě.

Poradci a poradkyně pro oblast zahraniční politiky, obrany, kultury, občanské společnosti

Jakub Kulhánek, MA

Expert na zahraniční a bezpečnostní politiku zejména v oblasti bezpečnostní a obranné spolupráce na úrovni NATO a EU. Dříve působil jako náměstek ministra obrany či poradce ministra zahraničí pro bezpečnostní politiku.

Ing. Jaromír Novotný

Expert na bezpečnostní a zahraniční politiku, působil také jako 1. náměstek ministra obrany, velvyslanec v Indii a v Japonsku a také v Kanceláři prezidenta republiky.

Ing. Václav Novotný

Expert na obrannou politiku a obranné plánování. Dlouholetý pracovník ministerstva obrany, kde se v posledních letech věnoval zejména oblasti strategického plánování. Několik let také pracoval na mezinárodním štábu NATO.

JUDr. Miloslav Had, CSc.

Člen komise pro evropské záležitosti ČSSD, expert na zahraniční politiku a evropskou integraci. Působil na ministerstvu zahraničních věcí a v řadě mezinárodních projektů. Je autorem množství publikací o zahraniční politice.

Ing. Zuzana Brzobohatá

Bývalá europoslankyně, věnuje se zejména evropské politice s důrazem na sociální dimenzi.

Ing. Břetislav Holásek

Poradce pro oblast kultury. Ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci. Expert na marketingové řízení kulturních institucí.

Mgr. Jan Šícha

Expert na zahraniční politiku, diplomat, publicista. Působil jako zakládající ředitel Českého centra v Mnichově, pracoval také na ministerstvu zahraničních věcí. Kurátor ve společnosti Collegium Bohemicum.

Ing. Tomáš Prouza, MBA

Poradce pro otázky evropské politiky, včetně digitální agendy. Ekonom, dříve působil například ve Světové bance. Do roku 2017 zastával funkci státního tajemníka pro evropské záležitosti a pozici národního digitálního koordinátora.

PhDr. Tomáš Smetánka

Koordinující poradce, diplomat, expert pro oblast Blízkého východu. Dříve působil například v Pekingu, Soulu nebo Jakartě.

Poradci a poradkyně pro oblast spravedlnosti, vnitra, lidských práv a pro Legislativní radu vlády

JUDr. Martin Šíp

Právník se specializací na právo insolvenční a exekuční, k tomu právo občanské a obchodní, člen ústřední právní komise ČSSD.

JUDr. Pavel Jiřička

Právník se specializací na právo občanské a obchodní, člen ústřední právní komise ČSSD.

JUDr. Jan Strouhal

Právník se specializací na právo trestní a správní, navíc na právní předpisy registrace a regulace léčiv. Člen ústřední právní komise ČSSD.

JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.

Koordinující poradce, expert na ústavní a evropské právo. Působí na katedře ústavního práva PF UK a na Metropolitní univerzitě. Spolupracoval také s ústavním soudem Polské republiky.

Politický poradce předsedy vlády

PhDr. Oto Novotný

Jako politický poradce premiéra sleduje dodržování společných závazků koalice ve vládní agendě a průběžně vyhodnocuje činnost premiéra a vlády na základě mediálních a sociologických analýz. Dříve pracoval jako hlavní analytik ČSSD a koordinátor tvorby programových dokumentů strany.

PaedDr. Alena Gajdůšková

Bývalá místopředsedkyně Senátu ČR, v týmu poradců se věnuje zejména vědceké a výzkumné politice. Odborně se dlouhodobě zabývá také vzděláváním, zdravotnictvím a politikou zaměřenou na rozvoj lidských zdrojů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter