Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

27. 6. 2011 14:37

Projev premiéra Petra Nečase na 20. zasedání Mezinárodního řídícího výboru Dekády romské inkluze

Vážený pane předsedo vlády,
vážené velvyslankyně, Vaše excelence, páni velvyslanci,
vážení ministři,
vážené dámy a pánové,

dovolte mi abych Vás jménem svým a jménem vlády České republiky přivítal na 20. zasedání Mezinárodního řídícího výboru Dekády romské inkluze 2005-2015 tady u nás v Praze.

Je pro nás ctí, že Česká republika mohla udávat směr této mezinárodní iniciativě v době, kdy se romské začleňování dostalo na agendu Evropské unie, v době kdy státy Rady Evropy přijaly Štrasburskou deklaraci k začleňování Romů. Velmi vítám pokrok, kterého dosáhly státy EU během maďarského předsednictví v Radě EU, zejména bych zmínil přijetí závěrů Rady k Evropskému rámci národních strategií romské integrace. Česká republika naplňuje svůj mezinárodní závazek hájit lidská práva Romů u nás i v zahraničí. Dobře si pamatuji, jak jsme se o tom společně s řadou z Vás bavili vloni v září na 19. zasedání Řídícího výboru Dekády. Zmínil jsem, že naše vláda je rozhodnuta problémy řešit bez líbivých gest, ale s praktickým odkazem, který ovlivňuje každodenní život Romů a směřuje k plnohodnotné a každodenní integraci, která je východiskem pro soudržnost naší společnosti. Z ekonomického, společenského a politického pohledu je integrace tou správnou cestou, není to bohužel cesta jednoduchá.

Dekáda romské inkluze je knihovnou správných postupů, které směřují v obecné i praktické rovině ke zlepšení situace Romů. Vždyť to byly také státy Dekády, které přispěly k tomu, že o tématu začlenění Romů se začalo konstruktivně diskutovat na úrovni Evropské unie. Dekádu můžeme považovat za jedinečný think tank romských odborníků, kteří poskytují cennou zpětnou vazbu nám politikům. Rada Evropy, Evropská komise a další instituce nacházejí v Dekádě oporu. Dekáda vytvořila příznivé podmínky pro vznik Evropského rámce pro národní strategie začleňování Romů a přiměla státy, aby se zabývaly otázkou životní situace romských žen a dětí a vyzdvihla důležitost předškolního vzdělávání.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych Vás ještě jednou přivítal v takovém hojném počtu, za účasti premiéra Republiky Makedonie Jeho Excelence Nikoly Gruevského, ministrů a vysokých vládních představitelů ze států Dekády, pana Georgie Sorose, jednoho ze zakladatelů této iniciativy z Open Society Fundations, představitele Světové banky a nových členů, mezi které se v poslední době přidala Světová zdravotnická organizace. Těší mě vysoká účast představitelů z Evropské komise, Rady Evropy a dalších mezinárodních organizací u příležitosti předání předsednictví v Dekádě romské inkluze Republice Makedonii. Priority předsednictví České republiky zapadají do širšího spektra událostí v evropské agendě, a proto jsem rád, že na závěr našeho předsednictví můžeme vést diskuzi k upevnění slibného procesu, který má reálnou šanci systematicky zlepšit životní podmínky mnoha stovek tisíců Romů.

Věřím, že Makedonské předsednictví bude úspěšně pokračovat v započaté práci v oblasti vzdělávání Romů, bydlení, zaměstnanosti a přenosu dobrých praxí na lokální úroveň. Mnoho již bylo řečeno na konto integrace, zodpovědnosti politiků realizovat pro-inkluzivní opatření, mnohá slova se ale také již proměnila v činy. Doufám, že Makedonie bude zdárně pokračovat v poslání, které není jednoduché, ale pro svůj potenciál úspěšného začlenění Romů je nezbytné. Proto přeji makedonskému předsednictví hodně úspěchu.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Projev premiéra Petra Nečase na 20. zasedání Mezinárodního řídícího výboru Dekády romské inkluze, 27. června 2011

Související zprávy