Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

2. 2. 2017 8:33

Ministr Jan Chvojka navštívil pracovně Brno

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jan Chvojka navštívil ve středu 1. února 2017 - v rámci svých pravidelných cest do regionů - město Brno. Cílem jeho cesty byla jednání na Nejvyšším správním soudu a Ústavním soudu a seznámení se s přístupem města k sociálnímu začleňování.

Svou návštěvu moravské metropole zahájil ministr Chvojka pracovní schůzkou s předsedou Nejvyššího správního soudu Josefem Baxou. Tématem jednání bylo mimo jiné posílení soudcovské samosprávy a zřízení nejvyšší rady soudnictví. Jan Chvojka po jednání tuto myšlenku podpořil, ale nepředpokládá, že by se podařilo dosáhnout změny ve správě justice v tomto volebním období.
Ministr Chvojka jednal s předsedou Nejvyššího správního soudu Josefem Baxou

Debaty o reformě správy justice se podle Chvojky i Baxy vedou léta, zatím bez výsledku, klíčovou roli si uchovává ministerstvo spravedlnosti. Po zřízení rady dlouhodobě volají justiční špičky.
Považuji za důležité, aby si to vláda vzala v budoucnu jako určitou agendu, aby se tomu trvale věnovala v rámci úvah o doplnění ústavy, protože to by samozřejmě mělo mít ústavní řešení," uvedl J. Baxa.
Je načase, aby justice měla jeden hlas, abychom zde měli nějaký orgán, který by za justici mluvil, a na druhou stranu, když by někdo chtěl 'mluvit s justicí', aby věděl, na koho se má obrátit," uvedl ministr Chvojka. Podle něj by bylo vhodné nejprve zakotvit nejvyšší radu soudnictví v ústavě a potom řešit podrobnosti, jako například nominaci i počet členů. Ministr Chvojka je zastáncem rovného zastoupení soudcovských a politických nominantů.

Následovalo pracovní jednání s předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským. Ačkoliv ministr Chvojka a Pavel Rychetský stojí v čele jiného typu orgánů státní moci, společným zájmem obou institucí je ochrana lidských práv a kvalita právních předpisů.
Ministr Chvojka jednal s předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským
Hlavními tématy jednání obou představitelů proto byla otázka sjednocování soudní judikatury, metody předcházení její nejednotnosti a obecné problémy tvorby právních předpisů.
Pavel Rychetský i Jan Chvojka se v závěru shodli na tom, že oběma tématům bude vhodné věnovat v budoucnu zvýšenou pozornost.

Návštěva ministra Chvojky v Brně dále pokračovala setkáním s náměstkem primátora Matějem Hollanem a uvolněným členem zastupitelstva Martinem Freundem v budově Nové radnice města Brna. Tématem jejich jednání byl koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám a řešení sociálních otázek vůbec.
Ministr Chvojka jednal pracovně na Magistrátu města Brna s náměstkem primátora Matějem Hollanem

Po skončení jednání ministr Chvojka veřejně pochválil Brno za jeho projekt sociálního bydlení.  Podle něj nemá sociální bydlení zákonem danou formu, ale některá města, jako Brno, ho provozují.
Dle Chvojkových slov chce vláda řešit otázku sociálně vyloučených lokalit a jednou z možností je zavést sociální bydlení do zákona. „Vážím si měst, která jako Brno nečekala na zákon a provozují sociální bydlení dobrovolně," uvedl ministr.

Brno loni zahájilo realizaci projektu Rapid Re-housing, na jehož základě poskytlo rodinám s dětmi v nouzi 50 městských bytů. Podle ministra, který má ve své gesci lidská práva a rovné příležitosti, je to sice rozporuplná věc, ale potřebná. „Někdo se musí postarat o lidi na sociálním dně. Nejsou to jen bezdomovci, ale i matky samoživitelky, oběti domácího násilí nebo senioři, kterým umřel partner a nestačí už platit nájem ve stávajícím bytě," vyjmenoval Chvojka.

Podle něj vládní návrh zákona počítá s tím, že lidé s neblahým osudem nebudou koncentrováni na jednom místě, ale rozprostřou se po celém městě. „Musí se s nimi pracovat a mít nad nimi dohled. Je potřeba ale říct, že každý je strůjcem svého osudu a každý sám musí chtít dostat se z neblahé situace," řekl ministr.

V Brně je podle informací magistrátu asi 15 tisíc lidí ohrožených sociálním vyloučením. Kromě projektu sociálního bydlení má pro ně Brno i strategický plán sociálního začleňování, který řeší jak bydlení, tak zaměstnání, vzdělávání, zdraví i patologické jevy. Plán město vypracovalo ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování spadající do gesce ministra Chvojky.

Podporuji každé město, které se do projektů sociálního bydlení pouští. Není to vděčný úkol a část společnosti si může myslet, že někomu dáváme bydlení zadarmo nebo pomáháme lidem, kteří si to nezaslouží. Pomáhat by se ale mělo," řekl Chvojka. Doplnil, že se tím může například zamezit obchodu s chudobou. Narážel tak třeba na ubytovny, které mají mnohdy za malé prostory přemrštěné ceny a dostávají peníze prostřednictvím státu. „Člověk by měl mít důstojné bydlení za důstojný nájem a nebýt obětí lidí, kteří zneužívají jejich špatného sociálního postavení," řekl Chvojka.

Podle Hollana sociální projekty nepomáhají jenom lidem v problémech, ale i majoritní společnosti. „Pokud sociálně vyloučené začleníme zpět do společnosti, klesne kriminalita, zvýší se bezpečnost, ulice budou hezčí a nebudou vznikat vyloučená ghetta. Věřím, že to obyčejní lidé pochopí," dodal k tématu Hollan.


Projekt Rapid Re-Housing

V závěru své návštěvy moravské metropole se ministr Chvojka seznámil v prostorách zapsaného spolku IQ Roma Servis s projektem rychlého zabydlení rodin s dětmi  (Rapid Re-Housing) a jeho uplatněním v Brně.
Rapid Re-Housing Brno
Cílem projektu je dát naději rodinám s dětmi žijícím na ubytovnách, azylových domech či v jiné bytové nouzi,  získat stabilní a důstojné bydlení.  Pracovní tým složený z terénních pracovníků IQ Roma servis, z.s.se spolupodílel na realizaci městského projektu, na jehož základě magistrát poskytl rodinám s dětmi v nouzi 50 městských bytů.  Starali se o prvních deseti rodin, kteří dostali od města nové bydlení a zprostředkovávali styk s úřady a další záležitosti v rámci intenzivní sociální služby. Jednalo se především o matky samoživitelky.

Projekt vznikl ve spolupráci Magistrátu města Brna, IQ Roma servis, z. s. a Ostravské univerzity. Jeho trvání je naplánováno do března 2018.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter