Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

2. 2. 2016 13:41

Avízo: Podnět Rady vlády pro lidská práva k otázce vězeňství opět na jednání vlády

Podnět předkládá ministr Dienstbier z pozice předsedy Rady vlády pro lidská práva. Na jednání kabinetu ve středu 3. února od 9:00 hod.seznámí vládu i s návrhy změn Legislativních pravidel vlády a Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace.

Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva k otázce vězeňství
Podnět konkrétně usiluje o zvýšení počtu zaměstnanců působících ve výchovné a vzdělávací sféře ve věznicích. Nedostatečný počet zaměstnanců ve věznicích neumožňuje s odsouzenými individuálně pracovat a připravit je tak na život mimo věznici. Podnět se zaměřuje i na opomíjenou otázku zvýšení odměn odsouzených za práci ve výkonu trestu. I přes významný nárůst cen nedošlo od roku 2000 ke zvýšení odměn odsouzených. V roce 2014 dosahovala odměna průměrně částky 3725 Kč měsíčně.

Materiál také reaguje na dlouhodobý problém přeplněnosti věznic. Podnět ukládá i úkoly směřující k vytváření nástrojů ke snazšímu začleňování osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody do společnosti a jejich jednoduššímu uplatnění na pracovním trhu. V neposlední řadě podnět směřuje k zajištění dostupnosti duchovní péče ve věznicích a ke zvýšení kvality stravování.

Návrh změn Legislativních pravidel vlády
Předložený materiál, který věcně souvisí se souběžně předloženými materiály „Návrh změn Jednacího řádu vlády“ a „Návrh změn Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA)“, je v Legislativních pravidlech vlády explicitně stanovit povinnost zhodnocovat dopady na rovnost žen a mužů v návrhu právního předpisu.

Kromě uvedeného je cílem předloženého materiálu také reagovat na podněty z praxe a upravit některá ustanovení Legislativních pravidel vlády tak, aby při své aplikaci nepůsobily předkladatelům návrhů právních předpisů problémy, a zajistila se tak jejich stejná aplikace.

Návrh změn Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA)
Hlavním cílem a účelem změn je sjednocení způsobu hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů v Jednacím řádu vlády, Legislativních pravidlech vlády, Obecných zásadách pro hodnocení dopadů regulace (RIA) a ke sběru statistických dat členěných podle pohlaví. Kromě toho dochází k zavedení povinnosti hodnotit dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR, dopady na spotřebitele, dopad na výkon státní statistické služby, korupční rizika a dopady na bezpečnost nebo obranu státu a zpřesnit rozhodovací proces o provedení RIA.
Změny Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace věcně souvisejí s dalšími materiály s názvem „Návrh změn Jednacího řádu vlády“, „Návrh změn Legislativních pravidel vlády“, „Návrh změn Statutu Legislativní rady vlády“ a „Návrh změn Jednacího řádu Legislativní rady vlády“.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter