Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

25. 11. 2016 12:10

Avízo: Slavnostní večer k Mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany pořádá v úterý 29. listopadu 2016 od 17 h v Míčovně Pražského hradu již 23. Slavnostní večer k Mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením.

Během Slavnostního večera budou vyhlášeny výsledky XXIII. ročníku soutěže o Cenu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení.

Tuto cenu uděluje Vládní výbor pro zdravotně postižené občany od roku 1994. Za dobu její existence prošlo soutěží více než 1300 publicistických děl. V letošním ročníku bylo hodnoceno 85 prací, které posuzovala nezávislá devítičlenná porota. Ceny jsou udělovány celkem ve třech kategoriích – tiskové, rozhlasové a televizní.

Oceňována jsou ta díla, která nejvhodnějším a nejlepším způsobem upozorňují na téma zdravotního postižení. Hlavním měřítkem při jejich posuzování je tedy to, jak může přihlášená práce oslovit širokou veřejnost, seznámit ji s danou problematikou a pozitivně ovlivnit její přístup k osobám se zdravotním postižením.

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany vyhlásil tento rok poprvé fotografickou soutěž Život bez bariér. Hodnoceno bylo celkem 85 přihlášených fotografií. Porota, která rozhodovala o vítězích soutěže, se skládala ze zástupců organizací lidí se zdravotním postižením, úřadu ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a fotografů. Cena se uděluje za fotografie, které nejlépe zobrazují rovnocenné zapojení lidí se zdravotním postižením do společenských aktivit.

Účast na slavnostním večeru přislíbili ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a místopředseda VVZPO Jiří Dienstbier, ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně VVZPO Michaela Marksová a předseda Národní rady osob se zdravotním postižením a místopředseda VVZPO Václav Krása.

Moderátorkou večera bude Klára Eliášková, součástí programu bude i hudební vystoupení skupiny Lenpela, kterou tvoří dvě zpěvačky a pianista, kteří pracují či jsou klienty Pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska pro nevidomé Dědina.


Mezinárodní den osob se zdravotním postižením si připomínáme každoročně 3. prosince již od roku 1981, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů poprvé vyhlášen. Každoroční oslava Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením si klade za cíl podporovat porozumění problematice zdravotního postižení. Rovněž se snaží zvýšit povědomí o přínosech, které integrace osob se zdravotním postižením přináší do všech aspektů politického, společenského, hospodářského a kulturního života.

Každý rok je v rámci Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením stanoveno konkrétní téma, které určuje oblast, na niž má být zaměřena hlavní pozornost v příštím období. Tématem pro letošní rok je Dosahování 17 Cílů udržitelného rozvoje a budování spravedlivějšího a otevřenějšího světa pro osoby se zdravotním postižením. Letošním téma zahrnuje i posouzení aktuálního stavu plnění Úmluvy o ochraně práv osob se zdravotním postižením a vytyčení dalších kroků přispívajících k začleňování lidí se zdravotním postižením do společnosti.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter