Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

13. 1. 2016 9:05

Hostem letošních prvních Pražských hovorů na Rakouském gymnáziu v Praze byl ministr Dienstbier

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu se v úterý 12. ledna 2016 zúčastnil besedy se studenty a veřejností. Akce se konala v rámci cyklu Pražské hovory (Prager Gespräche) na Rakouském gymnáziu v Praze.

Debatoval na aktuální témata z oblasti politiky a společnosti. Moderátorem večera byl Blahoslav Hruška z Lidových novin.

Hostem letošních prvních Pražských hovorů na Rakouském gymnáziu v Praze byl ministr Dienstbier

Ministr Dienstbier během diskuse vyslovil názor, že v české společnosti převládá strach, strach z neznámého, který je podle něj ze všeho nejhorší.  "Je proto velmi důležité nestrašit lidi, ale vést o celém problému migrace věcnou debatu a sdělovat jen podložené skutečnosti a seriózní argumenty", zdůraznil několikrát během večera ministr. 


Pořadatelem cyklu diskusních večerů pod titulem Prager Gespräche s představiteli politického s veřejného života v ČR a v Rakousku je Akademické fórum Sdružení absolventů Rakouského gymnázia v Praze v čele s předsedou Vojtěchem Jozou. Cílovou skupinou jsou především dospívající a mladí dospělí lidé se zájmem o veřejné dění. Hlavním tématem cyklu je střední Evropa a postavení České republiky v dnešní střední Evropě a její vztahy s okolními zeměmi se zaměřením na Rakousko.

Pražské rozhovory vznikly původně na popud Rakouského kulturního fóra (RKF) v Praze, nyní v cyklu dále pokračuje Akademické fórum ve spolupráci s RKF. Záštitu nad cyklem převzal rakouský ministr zahraničních věcí pan Sebastian Kurz.

Předchozími hosty Pražských hovorů byli například Magda Vašáryová či Karel Schwarzenberg.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter