Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

31. 3. 2015 17:36

Novela zákona o ombudsmanovi úspěšně prošla ve sněmovně prvním čtením

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dnes odpoledne pustila do druhého čtení novelu zákona o veřejném ochránci práv (VOP), kterou předložil ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier.

Novela navrhuje rozšíření pravomocí VOP s tím, že má zajistit menší formalismus v činnosti ochránce a urychlit jeho spolupráce s úřady a dalšími povinnými subjekty, čímž budou moci být problémy, kterými se zabývá, rychleji řešeny.

Posíleny mají být rovněž způsoby součinnosti ochránce se soukromými subjekty, které budou nově povinny poskytovat ochránci veškerou nutnou součinnost pro plnění jeho role dohledu nad respektováním zákazu špatného zacházení či diskriminace. Tím však nijak nedojde k zásahu do soukromoprávní autonomie těchto osob, neboť ochránce vůči nim nebude moci uplatnit žádné donucení či sankce mimo zveřejnění faktu, že osoba s ním nespolupracuje.

Novela rovněž přináší ochránci nová oprávnění, kterými bude moci reagovat na rozsáhlá a systémová porušování lidských práv. Ochránce bude nově oprávněn podat Ústavnímu soudu návrh na zrušení zákona či jeho části pro rozpor s ústavním pořádkem včetně Listiny základních práv a svobod. Toto oprávnění již přitom ochránce má u jiných předpisů než zákon. Primárně samozřejmě ochránce doporučí vládě, Parlamentu či jinému příslušnému orgánu, aby předpis uvedl do souladu s ústavním pořádkem. Pokud tak však neučiní, bude moci ochránce sám podat návrh Ústavnímu soudu na zrušení daného předpisu.

Druhé nové oprávnění spočívá v možnosti ochránce podat veřejnou žalobu ve věcech diskriminace. Takto bude moci ochránce přispívat k rovnému zacházení v případech, rozsáhlého a systémového porušování zákazu diskriminace vůči širokému a neurčitému okruhu osob. Samotné oběti diskriminace přitom mohou dosáhnout ukončení diskriminace a odstranění jejích následků pouze vůči sobě, neboť soudní spory jsou z povahy věci vázány na strany sporu. Ochránce by naopak u soudu mohl požadovat obecné ukončení napadaného diskriminačního jednání vůči komukoliv a stejně tak obecné odstranění jeho případných následků bez vazby na konkrétní osoby. Zahraniční zkušenosti přitom ukazují, že právě taková cesta boje proti diskriminaci může být velmi efektivní.


Novelu zákona o VOP schválila vláda na svém zasedání 8. prosince 2014. Ministr Dienstbier ji 21. ledna uvedl v prvním čtení v Poslanecké sněmovně, v obecné rozpravě však vystoupil poslanec Vítězslav Jandák s návrhem odročit projednávání do přítomnosti ombudsmanky Anny Šabatové. Zpravodajem pro tento zákon byla určena poslankyně Markéta Adamová (TOP 09, Petiční výbor).

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter