Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

14. 9. 2016 13:46

Poslanecká sněmovna dnes schválila novelu zákona o střetu zájmů

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů předložil ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier. Novela představuje jednu z priorit vlády a vychází z koaliční smlouvy.

Poslanecká sněmovna novelu zákona o střetu zájmů schválila včetně části pozměňovacích poslaneckých návrhů. Základní principy, na kterých byla vládní novela založena, zůstaly zachovány.   

„Jsem rád, že Poslanecká sněmovna schválila tuto protikorupční novelu včetně tří klíčových principů, na kterých jsme ji založili. Zařadili jsme se tak mezi vyspělé státy s dostatečnou kontrolou v oblasti střetu zájmů,“ řekl ministr Jiří Dienstbier po hlasování Poslanecké sněmovny.

Na základě vládního návrhu bude zavedeno centrální evidenční místo, které má nahradit dosavadních více než šest tisíc evidenčních míst. Evidence se povede elektronicky, včetně vkládání informací ze strany veřejných funkcionářů do systému v elektronické podobě. Ministerstvo spravedlnosti se stane ústředním správním úřadem pro tuto oblast.

 

Dále novela zákona o střetu zájmů zavádí povinnost podat oznámení o majetku už ke dni, kdy veřejný funkcionář nastupuje do své funkce, což umožní zjistit, zda v průběhu výkonu funkce nedošlo k jejímu zneužití k osobnímu majetkovému prospěchu.

Novela také vytváří nový systém sankcí podle závažnosti protiprávního jednání.

Vládní návrh byl doplněn o část pozměňovacího návrhu poslance Jana Chvojky (ČSSD), na základě kterého člen vlády nesmí vlastnit společnosti, které provozují rozhlasové a televizní vysílání ani vydavatele periodického tisku.

Poslanci také schválili rozšíření vládní předlohy o návrh poslance Martina Plíška, kdy společnosti, v nichž by drželi členové vlády nejméně čtvrtinový podíl, nebudou smět dostávat nenárokové dotace a investiční pobídky. Zároveň takové firmy nebudou mít dovoleno se hlásit o veřejné zakázky.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter