Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

30. 6. 2015 17:12

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny podpořila dotační programy

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, která spadá do gesce ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera, na svém dnešním zasedání schválila zaměření tří dotačních programů na rok 2016.

Konkrétně se jednalo o programy Podpora terénní práce, Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce a Podpora koordinátorů pro romské záležitosti. Dotace budou použity jak na zaměstnance, kteří vykonávají činnost koordinátora pro krajský úřad či činnost terénního pracovníka pro obce nebo příspěvkové organizace obce, tak i na různé komunitní projekty. Ty by měly mimo jiné podporovat a vytvářet tzv. multidisciplinární přístupy, spolupráci různých institucí na formální i neformální úrovni a posilovat aktivní role obcí v prevenci sociálního vyloučení a realizaci/zavádění komunitní práce.

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny podpořila dotační programy

Rada projednala a vzala na vědomí připravované priority Strategie prevence kriminality ve vztahu k sociálně vyloučeným lokalitám - například ve vztahu k budoucímu fungování a financování asistentů prevence kriminality. S tím úzce souvisel i další bod programu - přístup Policie ČR k práci s příslušníky národnostních menšin, zejména s Romy a činnost Policie ČR v sociálně vyloučených lokalitách.

Rada se také velmi důkladně zabývala aktuální situaci s ubytovnami a dopadem novely zákona o pomoci v hmotné nouzi, kdy vyplacení doplatku na bydlení lidem bylo nově svázáno se souhlasem obcí. V této věci doporučila vládě, aby uložila ministryni práce a sociálních věcí úkol předložit do 15. srpna novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi, která bude obsahovat zrušení podmínky souhlasu obce.

Jako další část programu se přítomným členům Rady oficiálně představil nový ředitel Odboru pro sociální začleňování ÚV ČR (Agentury) Radek Jiránek a informoval je o aktuální činnosti Agentury a svých dalších záměrech v čele odboru.

Na závěr byla Rada informována o procesu nastavování metodiky monitorování a vyhodnocování Strategie romské integrace.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter