Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

31. 8. 2015 14:58

Tisková konference upozornila na závažný problém domácího násilí

Oddělení rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR z gesce ministra Jiřího Dienstbiera a organizace proFem o.p.s. uspořádaly tiskovou konferenci dne 31. 8. 2015 u příležitosti představení studie nazvané „Vraždy v kontextu domácího násilí“.

Domácí násilí je závažným společenským problémem. Odborné studie ukazují, že různé formy domácího násilí během svého života zažívá přibližně každá třetí žena. V některých případech může domácí násilí končit až usmrcením oběti. Předkládaná studie o vraždách v kontextu domácího násilí kombinuje vybrané teoretické poznatky k problematice domácího násilí vedoucího až k úmyslnému usmrcení partnerky/partnera a dosažitelné kazuistiky pravomocně skončených trestních spisů odsuzujících pachatele/pachatelku trestného činu vraždy, ve kterou domácí násilí vyústilo.

Na vysoký výskyt těchto forem násilí reaguje Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018, který schválila vláda ČR v únoru letošního roku. Akční plán mj. předpokládá efektivnější ochranu osob nejvíce ohrožených domácím násilím, včetně zajištění regionální dostupnosti utajených azylových domů.

Účastníky tiskové konference do problematiky uvedla vedoucí Oddělení rovnosti žen a mužů Lucia Zachariášová. Její kolega Radan Šafařík pohovořil o Akčním plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí. Studii „Vraždy v kontextu domácího násilí“ představili JUDr. Jiřina Voňková, CSc. a Mgr. David Oplatek. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter