Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

11. 9. 2015 16:32

V Sarajevu dnes byla oficiálně ukončena Dekáda romské inkluze 2005 - 2015

Českou republiku na závěrečném zasedání mezinárodního řídícího výboru Dekády zastupoval ministr Jiří Dienstbier společně s Martinem Martínkem, vedoucím Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny.

Oba zástupci České republiky se během dvoudenního zasedání zúčastnili panelové diskuse, která zhodnotila pozitiva i nedostatky v průběhu desetiletého trvání této mezinárodní iniciativy. Z debaty vyplynulo, že Dekáda romské inkluze zahájila významné procesy v Evropě v oblasti romské integrace a zvýšila celkové povědomí o vyloučení Romů, přesto však nedokázala významně ovlivnit jejich začleňování v jednotlivých zemích a zabránit ještě větší segregaci. 

Podle ministra Dienstbiera představovala Dekáda ojedinělou platformu, která shromažďovala odborníky jak z akademické, vládní, tak i neziskové sféry k řešení problémů týkajících se Romů. Zároveň ale ministr poukázal na to, že ambiciózní cíle iniciativy se ne vždy podařilo řádně naplnit. Také financování jednotlivých programů se ukázalo nedostatečné vzhledem k problematice, kterou chtěla Dekáda řešit.

Česká republika přistoupila k Dekádě dne 26. ledna 2005 usnesením vlády ČR. Mezinárodní iniciativu tvoří vedle ní Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Rumunsko, Slovensko, Srbsko, Černá Hora, Albánie, Bosna a Hercegovina a Španělsko. Statut pozorovatele mají Moldavsko, Norsko, Slovinsko a USA.

Klíčovými partnery pro tuto mezinárodní iniciativu jsou vlády zúčastněných zemí, nevládní organizace (zejména pak Open Society Foundations), mezinárodní instituce a romská občanská společnost, která zastupuje cílovou skupinu Romů a prosazuje naplnění jejich potřeb.

Státy se zavázaly k naplňování Akčních plánů, které měly eliminovat sociálního vyloučení Romů. Vláda ČR si pro období 2005–2015 zvolila jako prioritní oblasti intervence vzdělávání, zaměstnanost, bydlení a zdraví.

Ministr Dienstbier se závěrečného zasedání účastnil na pozvání vlády Bosny a Hercegoviny, která se stala poslední předsednickou zemí Dekády. V rámci své cesty se setkal s ministryní pro lidská práva a uprchlíky Bosny a Hercegoviny Semicou Borovac, se kterou hovořil o přístupu obou zemí k romské integraci a s tím souvisejících aktivitách v oblasti bydlení a vzdělávání.

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter