Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

29. 7. 2015 17:02

Vláda schválila návrh zákona o střetu zájmů

Vláda přijala návrh zákona o střetu zájmů, který předkládal ministr Dienstbier spolu s ministrem spravedlnosti. Návrh prošel v souladu s doporučením Legislativní rady vlády. Malá změna se váže pouze k definici osobního zájmu.

Schválený návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006Sb., o střetu zájmů sjednocuje zejména stávající evidenční orgány do jednoho a vytváří centrální elektronický registr oznámení. Současně zavádí povinnost veřejného funkcionáře podat oznámení ke dni zahájení výkonu funkce, zpřísňuje a rozšiřuje zákaz konkurence a vytváří nový systém sankcí podle závažnosti protiprávního jednání. Rozšiřuje také okruh bývalých funkcionářů omezených při přechodu z veřejné do soukromé sféry.
Novela předpokládá zřízení 20 systemizovaných míst na Ministerstvu spravedlnosti a zajištění příslušných finančních prostředků na platy (včetně pojistného a FKSP) a souvisejících výdajů v celkové výši 7 670 000 Kč s tím, že toto opatření bude realizováno jako systémová změna. Dále se plánuje zajištění posílení výdajů Ministerstva spravedlnosti k 1. lednu 2016 ve výši 14 000 000 Kč na zřízení centrálního registru oznámení podle zákona o střetu zájmů.
Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier má nyní vypracovat konečné znění návrhu zákona.
 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter