Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

2. 11. 2016 12:31

Zveřejnění hodnotící zprávy skupiny států proti korupci GRECO

Ve středu 2. listopadu 2016 byl Ministerstvem spravedlnosti zveřejněn překlad hodnotící zprávy České republiky vydané v rámci Čtvrtého hodnotící kola Skupinou států proti korupci (Group of States against Corruption, GRECO). Tématem tohoto kola hodnocení je prevence korupce ve vztahu ke členům Parlamentu, soudcům a státním zástupcům.

Aktuální Čtvrté hodnotící kolo skupiny GRECO bylo mezi členskými státy Rady Evropy zahájeno 1. ledna 2012. Hodnotící tým GRECO navštívil Českou republiku v listopadu 2015. Na základě této návštěvy a zaslaných podkladových materiálů byl zpracován návrh hodnotící zprávy, který byl projednán a následně přijat na 72. plenárním zasedání GRECO.

V rámci Čtvrtého hodnotícího kola jsou v souvislosti s členy Parlamentu, soudci a státními zástupci řešeny oblasti etických pravidel chování, střetu zájmů, povinnosti přiznávání majetku či zákaz a omezení některých činností. Hodnotící zpráva obsahuje celkem 14 doporučení, z toho pět doporučení ve vztahu ke členům Parlamentu, čtyři ve vztahu k soudcům a pět ve vztahu ke státním zástupcům. Mezi udělenými doporučeními lze zmínit například přijetí etického kodexu pro členy Parlamentu, soudce i státní zástupce, předkládání oznámení o činnostech, majetku, příjmech a dalších závazcích již na počátku mandátu členů Parlamentu či nastavení jednotných a transparentních pravidel pro výběr a kariérní postup soudců.

Hodnotící zpráva je kritickou analýzou situace v České republice, která identifikuje možné nedostatky a navrhuje doporučení pro další zlepšování. Tým hodnotitelů GRECO vítá iniciativu České republiky, která v novele zákona o střetu zájmů některé nedostatky ve stávajících právních předpisech zohledňuje. Novela zákona o střetu zájmů je po přijetí pozměňovacích návrhů Senátu projednávána Poslaneckou sněmovnou. V následujícím období bude Česká republika podávat zprávu o opatřeních přijatých v reakci na doporučení obsažená v tomto dokumentu.

Více informací o organizaci GRECO a znění hodnotící zprávy Čtvrtého hodnotícího kola naleznete na:
http://www.korupce.cz/cz/zahranicni-spoluprace/greco/greco-104840/

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter