Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

16. 2. 2016 9:39

Ministr Dienstbier vítá zprávu Rady Evropy o protikorupčních opatřeních ČR za rok 2015, ale zároveň ví, že je stále co zlepšovat

Skupina států proti korupci Rady Evropy (GRECO) zveřejnila v pořadí již Třetí průběžnou zprávu o plnění doporučení, která byla České republice uložena v dubnu 2011 v rámci třetího kola hodnocení protikorupčních opatření v oblasti stíhání korupce a financování politických stran.

GRECO ocenila pokroky, kterých Česká republika dosáhla v boji proti korupci, i když má stále co dohánět. Jedná se zejména o nutnost přijetí příslušných protikorupčních zákonů Parlamentem, ve kterém v tuto chvíli čeká na projednání balíček novel zákona o politických stranách a hnutích a několika dalších volebních zákonů. Ten, podle GRECO, po schválení napraví "četné nedostatky".
GRECO v závěru zprávy opakuje svou podporu pokračujícím reformám, včetně vypracování Všeobecného volebního kodexu.

Ministr Jiří Dienstbier, předseda Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, přivítal aktuální hodnocení ze strany GRECO, že Česká republika dosáhla pokroku v boji proti korupci a v úsilí o dosažení transparentnosti financování politických stran.
„Fakt, že dosaženého pokroku v boji proti korupci oceňují nejen naši občané ale i mezinárodní skupina odborníků, je potěšující.  Víme však, že je ještě co zlepšovat.  Například zákon o čistém financování politických stran by měl být v Poslanecké sněmovně projednán co nejdříve.“, uvedl k tomu ministr Dienstbier.

Reagoval tak na fakt, že v roce 2015 byla vládou premiéra Sobotky schválena zásadní protikorupční opatření. Tyto novely zákonů však zatím marně čekají na dokončení projednávání v Poslanecké sněmovně.

Na potřebu přijmout funkční opatření zajišťující transparentní financování politických stran  ve své poslední průběžné zprávě upozorňuje i GRECO. Nutnost lépe legislativně ošetřit financování politických stran a hnutí je v současné době akcentována také ze strany neziskových organizací, například ze strany Transparency International.

 

Zpráva GRECO za 2015 a protikorupční aktivity vlády B. Sobotky
V loňském roce vládní kabinet schválil zásadní protikorupční opatření, která jsou ze strany GRECO pozitivně hodnocena. Jedná se zejména o novelu zákona č. 424/19991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích a souvisejících volebních zákonů, které reagují na doporučení třetího hodnotícího kola. Balíček novel upravující především financování politických stran již prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně. GRECO pozitivně hodnotí především návrh na zřízení nezávislého monitorovacího mechanismu, a to Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Zřízení nového úřadu, který má být stěžejní zárukou pro posílení důvěry občanů v politické sdružování a politickou soutěž, bude sledovat Pracovní komisí předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k transparentnosti státní správy.
I přes naplnění téměř všech doporučení ze strany GRECO ve vládním návrhu zákona, zůstává jednou z otázek také monitoring a transparentnost financování individuálních kandidátů ve volbách do zastupitelstev větších obcí.

Kromě právní úpravy financování politických stran vláda předložila Poslanecké sněmovny i další zásadní protikorupční zákony, jedná se např. o rozšíření pravomocí NKÚ nebo novou úpravu střetu zájmů.

Více informací o GRECO:
http://www.korupce.cz/cz/zahranicni-spoluprace/greco/greco-104840/

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter