Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

30. 3. 2016 13:49

Česká-justice.cz: Ponechte možnost státu odmítnout žádost o občanství kvůli bezpečnosti, vzkazuje Dienstbier ÚS

Stát by si měl podle ministra Jiřího Dienstbiera (ČSSD) zachovat možnost odmítnout žádost o občanství kvůli ohrožení bezpečnosti státu. Vláda by proto měla na středečním zasedání doporučit Ústavnímu soudu, aby tuto možnost v zákoně o státním občanství ponechal. Ústavní soud se bude takovým případem zabývat na základě stížnosti ruského občana, kterému ministerstvo vnitra odmítlo udělit

Stát by si měl podle ministra Jiřího Dienstbiera (ČSSD) zachovat možnost odmítnout žádost o občanství kvůli ohrožení bezpečnosti státu. Vláda by proto měla na středečním zasedání doporučit Ústavnímu soudu, aby tuto možnost v zákoně o státním občanství ponechal.

Ústavní soud se bude takovým případem zabývat na základě stížnosti ruského občana, kterému ministerstvo vnitra odmítlo udělit české občanství "z důvodu ohrožení bezpečnosti státu". Zákon umožňuje takové rozhodnutí vydat bez dalšího zdůvodnění a bez možnosti soudního přezkumu.

Zdůvodnění má ministerstvo právo vydat v případech, kdy jej k tomu opravňuje stanovisko policie nebo zpravodajské služby, které obsahuje utajované informace. Pokud podle nich žadatel o občanství "ohrožuje bezpečnost státu, jeho svrchovanost a územní celistvost, demokratické základy, životy, zdraví, nebo majetkové hodnoty", ministerstvo zamítnutí žádosti obsáhleji nezdůvodňuje.

Ruský občan nicméně požaduje zrušení tohoto ustanovení zákona. Podle něj odmítnutí žadatelé o občanství v takových případech nemají možnost řádného přezkumu takovéhoto rozhodnutí, čímž jsou prý opomíjena jejich právo na spravedlivý proces a na informace.

Zavedení soudního přezkumu v případech, kdy je žádost odmítnuta kvůli bezpečnosti státu, požadoval před třemi lety také Senát. Sněmovna ale jeho návrhům nevyhověla. "Soudní přezkum bude působit v praxi problémy, protože zpravodajské služby a policie nemohou poskytovat údaje z operativních spisů," uvedl tehdejší ministr vnitra Jan Kubice. I návrh stanoviska nynější vlády obsahuje podle poskytnutých informací "právní argumentaci dokládající ústavní konformitu napadeného ustanovení zákona o státním občanství".

...

Celý článek na: http://www.ceska-justice.cz/2016/03/ponechte-moznost-statu-odmitnout-zadost-o-obcanstvi-kvuli-bezpecnosti-vzkazuje-dienstbier-us/
 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter