5. 5. 2016 13:49

Místopředseda vlády Pavel Bělobrádek navštívil Olomoucký a Jihomoravský kraj

Větší podpora aplikovaného výzkumu a uplatnění jeho výsledků v praxi, hlavní cíle Národní politiky podpory vědy, výzkumu a inovací v letech 2016 – 2020 nebo vzájemná spolupráce firem a veřejných výzkumných organizací byly mezi hlavními tématy jednání místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka během jeho pracovní cesty po Olomouckém a Jihomoravském kraji. Vicepremiér jednal s vedením společnosti Bioveta, a. s., promluvil mezi hlavními řečníky konference „Inovace prakticky“ v Přerově a v hanácké metropoli se setkal s vedením Univerzity Palackého a zástupci podnikatelského sektoru v interaktivním muzeu vědy Pevnost poznání.

Místopředseda vlády Bělobrádek představil podnikatelům a vědeckým pracovníkům především hlavní strategické cíle Národní politiky podpory vědy, výzkumu a inovací pro roky 2016 – 2020. Do přípravy Národní politiky podpory VVI byli vůbec poprvé v historii přizváni také zástupci soukromých firem z perspektivních sektorů průmyslu a po téměř dva roky trvající debatě předložil vicepremiér dokument vládě, která ho schválila na svém únorovém zasedání. „Na všech dnešních setkáních jsem apeloval na větší zapojení soukromých firem do výzkumu a vývoje financovaného z veřejných peněz. Spolupráce je doposud velmi slabá, jsme hluboko pod průměrem Evropské unie a investice do takových projektů by měly být násobně vyšší. Chceme měnit řízení a financování výzkumu a vývoje směrem ke skutečně špičkovým, ale také aplikovatelným výsledkům v praxi,“ řekl místopředseda Bělobrádek.
V Ivanovicích na Hané se Bělobrádek sešel s vedením a zaměstnanci společnosti Bioveta, která je špičkou v oblasti vývoje veterinárních přípravků a exportérem do více než 80 zemí světa. „Firmy jako Bioveta jsou důkazem toho, že dokážeme převádět výsledky výzkumu a vývoje do komerční praxe, že máme své národní šampióny, kteří jsou úspěšní i ve světě,“ uvedl Bělobrádek.
S vedením Univerzity Palackého a zástupci firemního sektoru diskutoval místopředseda vlády na téma nutnosti spolupráce podniků a výzkumných institucí a představil některé systémové kroky, které by měly vést ke zlepšení stávajícího stavu. "Ustavili jsme 13 sektorových pracovních skupin, 7 národních inovačních platforem, do kterých je zapojeno více než 100 předních firem a téměř 20 oborových asociací, kterých se navíc účastní zástupci veřejného sektoru a akademické sféry. Z této základny jsme vyšli při tvorbě Národní politiky podpory výzkumu, vývoje a inovací, která by měla nasměrovat veřejné prostředky do skutečně perspektivních oborů hospodářství," doplnil k jednání Bělobrádek.  
Dnešních jednání se spolu s vicepremiérem zúčastnil také náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Roman Celý. „S místopředsedou vlády Pavlem Bělobrádkem jsem ve věcech podpory vědy, výzkumu a inovací v těsném kontaktu. Svědčí o tom projekty, které společně podporujeme, a není náhodou, že Jihomoravský kraj a město Brno jsou sídlem výzkumných center jako je CEITEC, ICRC nebo právě navštívené Biovety. Ta má nadnárodní význam a v rámci naší republiky je jedničkou v řízení inovačních procesů a způsobu uvádění inovací na trh, a to v kategorii malých a středních podniků. Jsem přesvědčený o tom, že se nám na základě tohoto vzoru podaří společně více zapojit další soukromé subjekty do výzkumu a inovací.“
 

 

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

 

 

 

Fotogalerie

Fotogalerie [F] fotogalerie