22. 3. 2016 10:06

Projev vicepremiéra Bělobrádka na podnikatelském semináři s Miami-Dade International Trade Promotion

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek vystoupil 22. března 2016 na podnikatelském semináři o investičních příležitostech v ČR s Miami-Dade International Trade Promotion.

~~

Je mi ctí zahájit zde blok prezentace české ekonomiky. Jsem si jist, že členové podnikatelské mise sami dobře obhájí obchodní aspekty spolupráce mezi Českou republikou a USA, respektive státem Florida. Mně dovolte promluvit o politických podmínkách a institucionálním nastavení podnikatelského prostředí.

Česká republika je zemí s dlouhou průmyslovou tradicí, plná třetina HDP a pracovních míst je generována průmyslovými podniky. Máme také kvalitní a vzhledem k velikosti země i širokou vědeckou a výzkumnou základnu. Tyto přednosti nás učinily zemí, která láká zahraniční kapitál, je exportně výkonná a nabízí kapacity jak coby dodavatel špičkových komponent pro světové firmy, tak kvalitní výzkumné zázemí.

Co nám dlouhodobě zahraniční podnikatelé včetně amerických vyčítali, byla zejména neefektivní byrokracie a netransparentní veřejná správa. Zlepšit tuto situaci je jednou z hlavních priorit naší vlády.

Přijali jsme zákon o státní službě, který stabilizuje a zkvalitňuje veřejnou správu a činí ji více odolnou vůči politickým tlakům. Bojujeme proti korupci. Přijali jsme takové zákony jako registr smluv, kdy všechny veřejné instituce od státu po komunální sféru musí povinně zveřejňovat podrobnosti o uzavřených kontraktech. Přijali jsme novelizovaný zákon o veřejných zakázkách. Chystáme nový zákon o financování politických stran, který umožní všem lidem nahlédnout do partajních účtů a zakáže netransparentní způsoby financování a vedení politických kampaní. Provádíme změny v systému státního zastupitelství s důrazem na postih korupce a závažné hospodářské kriminality. Za korupci a podvody lze u nás trestat nejen jednotlivce, ale také firmy, a to v krajním případě i jejich likvidací. Atd.

My skutečně považujeme budování institucí za zásadní podmínku pro úspěšné podnikání. V České republice nemáme přehnaně vysoké firemní daně. Ani neúměrně drahou pracovní sílu. Překážky pro podnikání skutečně existují – či doufám, že existovaly – převážně v politické rovině. Nižší transparentnost samozřejmě představuje morální problém. Protože cestou k úspěchu nejsou jen vlastní schopnosti, kvalita a výkon. Pokud existuje možnost, že se k zakázce či obchodu dostanete díky známostem s politiky a úředníky, díky úplatkům, díky vyšší míře bezskrupulóznosti, je to špatně.

Toto nejsou komparativní výhody, jimiž by se někdo chlubil. Navíc morální problém generuje i problém ekonomický. Protože korupce znemožňuje efektivní využití potenciálu, a to jak domácího, tak zejména zahraničního.

Mám za to, že se nám daří věci měnit k lepšímu. Jistě i State department vám potvrdí, že Česko učinilo v budování institucí svobodného trhu a transparentní veřejné správy v poslední době pokrok.

Lidé jsou všude stejní. V USA jako v České republice. Ale pokud fungují instituce a pokud za špatné obchodní praktiky hrozí vysoké – a hlavně jisté – tresty, pročistí to vzduch. Pro obchody mezi našimi dvěma státy je dobré institucionální zázemí možná ještě důležitější, než ve vztahu k jiným zemím. Jednak Spojené státy jsou známy tvrdými zákony a pravidly pro korupci a lobbing. Jednak jsou naším strategickým partnerem v NATO, z čehož logicky vyplývá potenciál pro spolupráci na strategickém výzkumu a v obranném průmyslu. V těchto oblastech je korupce obzvláště nebezpečná.

Kvalita institucionálního prostředí a transparentnost politiky je výmluvným parametrem, který řadí zemi buď k Západu, nebo k východu. Ať už se tím druhým myslí Rusko, Blízký a Střední východ nebo Čína. Jistě se shodneme na tom, že se daleko lépe dělají obchody v zemi se západní než s východní mentalitou.

Naším zájmem je být členem elitního klubu. Kdo se chce prosadit ve Spojených státech, musí nabídnout nejen špičkové výrobky a služby, ale také jistou firemní kulturu. Což samozřejmě závisí na každém jednotlivém podnikateli. Nicméně každá firma vyrůstá v určitém prostředí. Volný trh ve skutečnosti nevznikl samovolně a spontánně, ale je výsledkem cílevědomého úsilí a dlouhé řady regulací, jejichž cílem bylo a je zaručit všem účastníkům trhu rovné a férové podmínky. Trh sám žádnou morálku negeneruje. Ale naopak: fungující trh je produktem vysoké morálky.

Můj názor je, že kvalitní veřejná správa a dobrá pravidla pro podnikání a politiku je tou nejlepší exportní podporou, jakou stát může svým podnikatelům poskytnout. Protože každý, když čte cedulku s názvem Made in...si zároveň podvědomě vybavuje, o jakou zemi jde. A země, které mají špatnou pověst, nepochybně kazí obchody svým podnikatelům.

Doufám, že naše vláda byznys našim firmám nekazí.

Podnikatelská delegace, kterou jsem s sebou přivezl, je nepochybně velice kvalitní. Jsem hrdý na to, že moje země má co nabídnout i na tak náročném trhu, jaký představují Spojené státy. Česká republika není vzhledem ke své velikosti schopna produkovat tak široké spektrum výrobků a služeb, jako USA. Ale když Češi něco dělají, dělají to dobře.

I jako malá země jsme v řadě technologických oborů šampiony. Češi například ovládají třetinu trhu antivirových programů, český vyhledavač Seznam.cz ve čtyřech zemích předběhl Google, světoznámé jsou naše elektronové mikroskopy, Wichterleho vynález kontaktních čoček, Janského objev krevních skupin, Heyrovského polarograf.

Věřím, že podnikatelská mise má co nabídnout i vysoce vyspělému floridskému kosmickému, leteckému a elektronickému průmyslu. A že budeme moci rozvíjet také vědeckovýzkumnou spolupráci a inovační projekty.

Česká vláda může tuto průmyslovou a technologickou spolupráci podpořit nejen budováním institucí, ale i tím, že jsme spolehlivým spojencem v NATO. Všechny české vlády navíc konzistentně podporuji rozšíření transatlantické spolupráce z bezpečnostní i na ekonomickou dimenzi. Tím, že spolu budeme daleko více obchodovat, učiníme Západ silnějším hospodářsky, a tím i vojensky.

Již dnes existuje spolupráce mezi USA a českými výzkumníky a firmami, které pracují pro americký obranný vývoj. Nepochybně je v našem společném zájmu tyto vztahy dále rozvíjet.

O co bych jako vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace obzvláště stál, je samozřejmě možnost přístupu k vývoji špičkových technologií. Firmy, jejichž zástupci jsou zde se mnou, nepochybně mají potenciál v tomto uspět. A tím otevřít dveře pro další.

K čemu bych pak chtěl vyzvat zde přítomné floridské podnikatele a investory, je uplatnění rizikového kapitálu. Česká republika, jako každá malá země pociťuje poměrně značný nedostatek investic do nových a rizikových projektů, do start-upů a přelomových technologií. Je to logické – na malém území nefunguje zákon velkých čísel, kdy ztrátu z mnoha neúspěchů vynahradí jeden fenomenální úspěch. Proto se snažíme start-upy nastartovat s využitím státního seed fondu. Soukromý cizí kapitál by však nejen rozšířil naše možnosti, ale také přinesl tolik potřebné zkušenosti.

Máme u nás řadu malých a středních firem, jejichž zakladatelé přišli s dobrým nápadem, investovali vlastní, nijak vysoký kapitál, uspěli a nakonec svůj podnik s velkým ziskem prodali velké společnosti. To je běžný příběh start-upů. Ale ne vždy stačí na rozjezd malé peníze. Nedávno u nás například jedna firma vedená význačným vědcem vyvinula baterie pro akumulaci energie, které jsou řádově lehčí, výkonnější, trvanlivější a levnější než ty, které začíná produkovat Elon Musk a jeho firma Tesla spolu s Panasonicem. Potřebné investice pár desítek milionů dolarů na stavbu továrny jim však nakonec dodají Číňani. Nic proti tomu. Ale proč by to nemohly být třeba peníze z Ameriky? Nebo přímo z Floridy?

Firmy, jejichž zástupci sem se mnou přijeli, jsou dlouhodobě fungujícími společnostmi, nikoli start-upy. A já je s plnou vážností doporučuji vaší pozornosti. Ale skutečně v nich vidím mimo jiné jakési dveřníky. Vidím v nich ty, kteří otevírají dveře další spolupráci Česka a Floridy. Ty, kteří ukáží. že jsme seriozními a kvalitními partnery. A za nimiž mohou skutečně přijít mnozí jiní. Nebo mohou američtí investoři přijít za nimi.

Američtí investoři jsou samozřejmě v České republice přítomni již dnes. Ale pořád je u nás obrovský nevyužitý prostor. Právě co se týká venture kapitálu a nových technologických firem. Zde se nabízí nejen velký zisk. My jsme navíc ochotni jako stát podpořit a garantovat soukromé investice do výzkumu a vývoje nových technologií. Zde totiž máme velký deficit. Zatímco úroveň české vědy stoupá, nedaří se nám zajistit větší přítok soukromých peněz do výzkumných institucí, a tím ani větší počet v praxi aplikovaných výsledků vědeckého bádání. Přitom Česká republika patří mezi nejrozvinutější země světa včetně schopnosti produkovat vědecké poznatky. Investice na rozjezd nových firem jsou ale u nás daleko nižší než v USA. V případě zmíněné firmy na hi-tech baterie jde zhruba o desetinu peněz než na stejně velkou produkci spolkne továrna Tesla.

Začal jsem svou přednášku o politických aspektech a institucionálních zárukách podnikání v Česku. Vláda se snaží opravdu dělat hodně pro omezení korupce. Co se týká zahraniční spolupráce a investic, pak já jednoznačně preferuji orientaci na země EU a spojence v NATO. Obě věci spolu úzce souvisejí. Protože američtí investoři jsou samozřejmě na korupční prostředí daleko citlivější než oligarchové z Ruska nebo Číny. My nestojíme o to být ekonomickou kolonií autoritativních režimů. Myslím, že o to nestojí ani Amerika. Tak co, uděláme s tím společně něco? Je přece pravdou, že ekonomické vztahy mají vliv i na politiku a bezpečnost. Přiznám se, že tempo, s jakým u nás v poslední době narůstají čínské, v podstatě státní investice, ve mně nevzbuzuje nadšení. Daleko raději bych na jejich místě viděl německé, britské či americké firmy.

Jak se říká, dobré účty dělají dobré přátele. A peníze nejsou neutrální komoditou. Peníze a investice přinášejí vliv. Tak, jako nikdo nechce investovat do země, u níž si není jistý tím, že v ní jsou jeho peníze bezpečné a že jde o přátelskou zemi, tak ani my nechceme peníze od těch, o jejichž pravých úmyslech máme pochyby. Budeme velmi rádi, pokud se zvýší přímý i nepřímý – formou obchodní spolupráce – přítok investic z USA, které jsou naším nejdůležitějším spojencem. Dolary budou vždy lepší než jüany, či rubly.

Jestliže jsem začal u budování českých institucí coby záruk rovných a férových podmínek podnikání, pak chci skončit konstatováním, že rovněž přátelství je instituce. A tedy i dobré přátelství dělá dobré obchody. Děkuji za pozornost, přátelé!

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie