23. 5. 2016 11:06

Vicepremiér Bělobrádek se v Istanbulu zúčastnil historicky prvního Světového humanitárního summitu OSN

Vicepremiér Bělobrádek se v Istanbulu zúčastnil historicky prvního Světového humanitárního summitu OSN
Vicepremiér Bělobrádek se v Istanbulu zúčastnil historicky prvního Světového humanitárního summitu OSN

 

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek se v čele oficiální delegace České republiky zúčastnil jednání historicky prvního Světového humanitárního summitu, který probíhá v Istanbulu. Summit se koná z iniciativy generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna.

„Očekávám konstruktivní jednání, protože vzhledem k eskalujícím humanitárním krizím, hrozbě terorismu a dopadům klimatických změn čelí mezinárodní společenství jedné z největších výzev od skončení druhé světové války. Proto nesmíme jednat pouze reaktivně, ale naopak je nutné připravit a schválit dlouhodobou a především efektivní strategii. Evropská unie je navíc světově největším poskytovatelem humanitární pomoci, a musí být tedy mnohem aktivnější v předcházení humanitárním katastrofám a při jejich řešení,“ řekl k jednáním místopředseda vlády Bělobrádek.

Cílem istanbulského summitu je vyhodnocení globálního humanitárního systému a nastavení pravidel k jeho dalšímu zefektivnění. Navazuje na proces přijímání Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj. Vicepremiér Bělobrádek se ostatně zúčastnil sledovaného mezinárodního summitu OSN k cílům udržitelného rozvoje v New Yorku v září loňského roku.

V únoru 2016 pak byla představena Zpráva generálního tajemníka OSN „One Humanity: Shared Responsibility“, která vytyčila hlavní globální odpovědnosti, na něž by se měl globální humanitární systém zaměřit. Patří mezi ně například zajištění politického vedení na globální úrovni ve prospěch prevence a ukončení konfliktů, posilování respektu k mezinárodnímu humanitárnímu právu (IHL), posilování lokálních kapacit pro překonání humanitárních katastrof nebo mobilizace lidských a finančních zdrojů. Z cílů zakotvených v této Zprávě pak vychází jednání istanbulského summitu. Během něj proběhnou jednání sedmi tematických stolů na nejvyšší úrovni a místopředseda vlády přednese projev v rámci šestého tematického stolu věnovaného problematice odolnosti – od poskytování pomoci ke snižování potřebnosti. „Chci zdůraznit zapojení soukromého sektoru, ale i vědy a výzkumu do budování odolnosti lokálních komunit a managementu rizik,“ doplnil Bělobrádek.

V rámci summitu se vicepremiér Bělobrádek setká s prezidentem Slovenské republiky Andrejem Kiskou na bilaterálním jednání, absolvuje přijetí u arcibiskupa Konstantinopole Bartoloměje I. nebo se zúčastní slavnostní večeře pro nejvyšší zástupce účastnických států summitu pořádané tureckým prezidentem R. T. Erdoganem.

 

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

 

 

 

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie