16. 7. 2015 17:29

Vicepremiér Bělobrádek: Probíhá digitální revoluce, Digitální Česko 2.0 je překonané, musíme mířit výš

Zasedání Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst.
Zasedání Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst.
Konkurenceschopnost a hospodářský růst země budou v následujících letech výrazně záviset na úrovni digitální ekonomiky. Česká republika coby nejprůmyslovější země EU (podíl průmyslu na HDP 32 %, zdroj: ČSÚ za rok 2012) se proto této oblasti musí intenzivně věnovat napříč rezorty. Vize rozvoje digitální ekonomiky představil místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek po druhém zasedání Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst, které předsedá.

V posledním roce jsem intenzivně jednal s téměř 100 předními firmami a 20 významnými asociacemi napříč průmyslovými sektory. Digitální technologie zažívají ohromný rozvoj a mají enormní vliv jak na tradiční průmysl, tak na nově vznikající odvětví. Čelíme čtvrté průmyslové revoluci a musíme se na ni připravit jak po stránce infrastruktury a legislativy, tak i vytvořením podmínek pro firmy, výzkumníky a školy,“ upozornil vicepremiér Bělobrádek. Cíle Digitální agendy EU do roku 2020 v oblasti připojení k internetu jsou nejméně 30 Mbit/s pro 100% domácností. Německo má už nyní cíl nejméně 50 Mbit/s., což může být inspirací pro ČR. „S ohledem na rychlý rozvoj technologií bychom měli být ambiciózní a z veřejných prostředků podporovat připojení umožňující přenosovou rychlost alespoň 100 MBit/s,“ dodává vicepremiér.

Proto úřad vicepremiéra Bělobrádka spolu s MPO prosadil podporu podnikání v oblasti digitálních technologií do operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Dotace např. z výzev "Aplikace", "Inovace", "ICT a sdílené služby" nebo "Infrastruktury" budou moci čerpat všechny nově vznikající průmysly z oblasti digitálního a kreativního světa, ale i takzvané kreativní inkubátory, které jsou v plánu v Plzni, Brně, Zlíně a Liberci.

Stát musí nabídnout dobré výzkumné a inovační zázemí pro digitální firmy a výzkumné instituce, které vyvíjejí nová řešení mj. v oblasti digitálních řešení a služeb, práce s daty, internetu věcí, bezpečností internetu, 3D vizualizací a v dalších oblastech,“ dodal Bělobrádek. Rozpočet na vědu byl pro příští rok navýšen o 2,1 miliardy korun, přičemž většina těchto peněz je určena právě na podporu aplikovaného výzkumu v rozvoji výzkumných organizací. Aplikovaný výzkum podpoří také program ministerstva průmyslu a obchodu "TRIO" a nové výzvy z operačních programů Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a Výzkum, vývoj a vzdělávání. Mnohem aktivnější musí být ČR také při prosazování zájmů českých digitálních firem při tvorbě legislativy EU.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie