Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

1. 3. 2012 14:38

Novým vedoucím poradců premiéra se stal Tomáš Vrbík

Novým vedoucím poradců předsedy vlády se stal dosavadní náměstek ministra životního prostředí Tomáš Vrbík. Nahradil tak Martina Římana, který odešel na vlastní žádost.

Tomáš Vrbík

Životopis

Narodil se 15. ledna 1973 v severočeských Litoměřicích. Je ženatý a má jednu dceru.

Maturoval na Střední průmyslové škole chemické a poté studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obor Andragogika.

V letech 1992-1994 pracoval na tiskové sekci Hlavní kanceláře ODS, v roce 1995 pak v Kanceláři poslanecké sněmovny PČR jako asistent předsedy zahraničního výboru. Mezi roky 1996-1998 a 2000-2003 se v soukromém sektoru věnoval oblasti reklamy a public relations.

V roce 1994 a 1998 byl zvolen členem Zastupitelstva a radním Městské části Praha 2, v letech 1998 až 2002 byl zároveň členem Zastupitelstva hl. m. Prahy (v letech 1998-1999 uvolněným předsedou kontrolního výboru). V roce 2003 se stal poslancem Parlamentu ČR a působil zde jako člen ústavně-právního výboru a výboru pro obranu a bezpečnost, dále jako člen dočasné komise pro otázky Ústavy ČR a také stálé komise pro sdělovací prostředky.

Od roku 2006 ve vládě Mirka Topolánka pracoval jako ředitel Kabinetu ministra financí a od roku 2007 jako ředitel Kanceláře náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví, kde se podílel především na realizaci projektů v oblasti e-governmentu. Od konce roku 2009 byl vedoucím politické sekce Hlavní kanceláře ODS. Dne 14.7.2010 byl jmenován ředitelem úřadu Ministerstva životního prostředí a od 1.10.2010 je náměstkem ministra.

V letech 1991 až 1997 byl členem Občanské demokratické strany, členem je opět od roku 2009. V období 1998-2004 byl členem Unie svobody.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Související zprávy