Vládní výbor k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

Vládní výbor byl zřízen usnesením vlády č. 178 ze dne 17. března 2014. Vládní výbor se zaměřuje na způsob aplikace zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, vyhodnocuje procesní průběh soudních sporů ve věcech majetkového vyrovnání s církvemi, vypracovává a vládě čtvrtletně předkládá zprávy o průběhu vydávání majetku, o podaných žalobách a o průběhu soudních sporů v těchto věcech, schvaluje návrh výroční zprávy o činnosti Vládního výboru za uplynulý kalendářní rok.

 

Předsedou Vládního výboru je předseda vlády Mgr. Bohuslav Sobotka.

 

Dalšími členy Vládního výboru jsou ministři financí, vnitra, kultury, zemědělství a ministryně spravedlnosti. Ministři se mohou dát zastoupit svými náměstky s právem hlasovat.

 

Na zasedání Vládního výboru jsou zváni vždy jeho členové, tajemník Vládního výboru a dále stálí hosté: ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu, generální ředitel Lesů České republiky, s.p., generální ředitel Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, zástupce Asociace krajů České republiky a zástupce Svazu měst a obcí.

 

Na základě pokynu předsedy vlády mohou být na zasedání přizvání i jiní, než stálí hosté.

 

 

Rovněž usnesením vlády č. 178 ze dne 17. března 2014 byl schválen jeho Statut a Jednací řád.

 

První zahajovací zasedání se uskutečnilo dne 24. března 2014.

 

 

 

Kontaktní adresa

Úřad vlády ČR,
nábřeží Edvarda Beneše 4,
Praha 1, PSČ 118 01
Telefon: 224 002 111
 

Tajemník

Mgr. Jan Večeřa
vecera.jan@vlada.cz
 

Připojené dokumenty