Vládní výbor k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

Stránka byla přesunuta do archivu

26. 9. 2018 18:45

Vládní výbor k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

Vláda schválila dne 26. září 2018 ukončení činnosti Vládního výboru k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a uložila ministrovi kultury každoročně k 30. červnu předložit za uplynulý kalendářní rok Zprávu o dopadech zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

Vládní výbor byl zřízen usnesením vlády č. 178 ze dne 17. března 2014. Ke zřízení tohoto poradního orgánu došlo s cílem, aby na jedné straně vláda získala přehled o tom, jak v praxi probíhá vydávání majetku podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, včetně přehledu o probíhajících soudních sporech a jejich vývoji, a aby na straně druhé povinným osobám podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi byla v mezích tohoto zákona poskytnuta potřebná sjednocující metodická pomoc v souvislosti s vykonáváním jejich působnosti podle uvedeného zákona.

Vládní výbor se od svého vzniku sešel celkem na 7 zasedáních. Z toho 4 zasedání proběhla v roce 2014, tedy v období, kdy se formovala metodika aplikace zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, 2 zasedání byla uskutečněna v roce 2015 a poslední zasedání proběhlo v roce 2016.

Předsedou Vládního výboru byl předseda vlády. Dalšími členy Vládního výboru byli ministři financí, vnitra, kultury, zemědělství a ministryně spravedlnosti.

Na zasedání Vládního výboru byli zváni vždy jeho členové, tajemník Vládního výboru a dále stálí hosté: ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu, generální ředitel Lesů České republiky, s.p., generální ředitel Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, zástupce Asociace krajů České republiky a zástupce Svazu měst a obcí.

Statut a Jednací řád byly schváleny usnesením vlády č. 178 ze dne 17. března 2014.

První zahajovací zasedání se uskutečnilo dne 24. března 2014.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter