Vládní výbor k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

Vládní výbor byl zřízen usnesením vlády č. 178 ze dne 17. března 2014. Vládní výbor se zaměřuje na způsob aplikace zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, vyhodnocuje procesní průběh soudních sporů ve věcech majetkového vyrovnání s církvemi, vypracovává a vládě čtvrtletně předkládá zprávy o průběhu vydávání majetku, o podaných žalobách a o průběhu soudních sporů v těchto věcech, schvaluje návrh výroční zprávy o činnosti Vládního výboru za uplynulý kalendářní rok.

Předsedou Vládního výboru je předseda vlády Andrej Babiš.

Dalšími členy Vládního výboru jsou ministři financí, vnitra, kultury, zemědělství a ministryně spravedlnosti. Ministři se mohou dát zastoupit svými náměstky s právem hlasovat.

Na zasedání Vládního výboru jsou zváni vždy jeho členové, tajemník Vládního výboru a dále stálí hosté: ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu, generální ředitel Lesů České republiky, s.p., generální ředitel Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, zástupce Asociace krajů České republiky a zástupce Svazu měst a obcí.

Na základě pokynu předsedy vlády mohou být na zasedání přizvání i jiní, než stálí hosté.

Statut a Jednací řád byly schváleny usnesením vlády č. 178 ze dne 17. března 2014.

První zahajovací zasedání se uskutečnilo dne 24. března 2014.

Kontaktní adresa

Úřad vlády ČR,
nábřeží Edvarda Beneše 4,
Praha 1, PSČ 118 01
Telefon: 224 002 111
 

Tajemník

Mgr. Jan Večeřa
vecera.jan@vlada.cz
 

Připojené dokumenty