Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

8. 11. 2016 17:08

Porota rozhodla o vítězích Ceny za publicistické práce na téma zdravotní postižení

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (VVZPO) vyhlásil i tento rok soutěž pro autory a autorky publicistických děl.

Porota letošního XXIII. ročníku Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení se sešla 8. listopadu, aby rozhodla o udělení cen nejlepším soutěžním příspěvkům. Díla v každé z kategorií (tisková, rozhlasová a televizní) posuzovali vždy tři porotci.

Hodnoceno bylo celkem 85 přihlášených děl. Do tiskové kategorie bylo přihlášeno celkem 56 děl. Jednalo se o články jak z běžného tisku, tak i z novin a časopisů organizací osob se zdravotním postižením nebo odborných časopisů, ale i 9 publikací. V televizní kategorii bylo hodnoceno celkem 16 pořadů vysílaných v televizi, zveřejněných prostřednictvím internetu nebo veřejně promítaných. Jednalo se o  dokumentární filmy a dva seriály, šlo o pořady České televize a pořady organizací lidí se zdravotním postižením. Do rozhlasové kategorie bylo přihlášeno 13 pořadů Českého rozhlasu a Radia Proglas.

V jednotlivých kategoriích bude udělena 1., 2. a 3. cena, případně také čestné uznání.

Vyhlášení výsledků proběhne 29. listopadu na galavečeru v Lichtenštejnském paláci, který se koná pravidelně k příležitosti oslavy Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením.


Cena VVZPO se vyhlašuje každoročně s cílem upoutat pozornost médií k tématu zdravotního postižení a jejich prostřednictvím pozitivně ovlivňovat mínění a postoje veřejnosti vůči osobám se zdravotním postižením.  Uděluje se od roku 1994. Za tu dobu prošlo soutěží více než 1300 publicistických děl.


Mezinárodní den osob se zdravotním postižením si připomínáme každoročně 3. prosince již od roku 1981, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů poprvé vyhlášen. Každoroční oslava Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením si klade za cíl podporovat porozumění tematice zdravotního postižení. Rovněž se snaží zvýšit povědomí o přínosech, které integrace osob se zdravotním postižením přináší do všech aspektů politického, společenského, hospodářského a kulturního života.

V současné době žije na světě více než 1 miliarda osob s nějakou formou zdravotního postižení. Přestože jsou osoby se zdravotním handicapem největší světovou menšinou, zůstává tato skupina „neviditelná“ v hlavním proudu rozvojových strategií a jejích procesů.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter