Historie Úřadu vlády České republiky od roku 1918

20. 12. 2008 16:41

Doba poválečná 1945 - 1948

V březnu 1945 opustili prezident E. Beneš a představitelé londýnské emigrace Velkou Británii a odletěli do Moskvy, kde je čekala klíčová vnitropolitická jednání o podobě a programu nové vlády. Ještě před odjezdem z Londýna E. Beneš zahájil jednání s představiteli hlavních politických stran – KSČ, národními socialisty, sociálními demokraty a také s lidovci J. Šrámka o základních rysech bezprostředně poválečného vývoje. Obrátil se i na orgán vzešlý ze Slovenského národního povstání – Slovenskou národní radu, aby mu sdělila své kandidáty pro jednání o sestavení vlády a otázky, které hodlá projednat. Podle Beneše se nová vláda měla ujmout úřadu na osvobozeném území a až do této doby měla být pověřena výkonem funkce vláda londýnská. Nová vláda měla být vládou Národní fronty. Vláda měla být pokládána za prozatímní, a to až do vyjasnění situace v osvobozených českých zemích.

Ještě v Londýně došlo k jednáním politických delegací KSČ, národních socialistů a soc. demokratů. Představitelé tří socialistických stran se ještě před odjezdem do Moskvy jednomyslně dohodli, že nebude obnovena „stará agrární strana“ a že její „představitelé nepřicházejí v úvahu jako politický partner v národní frontě“. Do Moskvy tedy necestoval navrhovaný zástupce agrárníků, tajemník Předsednictva ministerské rady E. Sahánek, a nepočítalo se ani s výrazným angažmá dalších členů londýnského Předsednictva ministerské rady. To mělo být spolu s ostatními součástmi prozatímního státního zřízení likvidováno.

Politická delegace a předseda vlády Šrámek odletěli z Londýna do Moskvy 9. března 1945. E. Beneše opustil britskou půdu kvůli mozkové příhodě s mírným zpožděním až 11. března. Londýnští členové exilové vlády a Státní rady jako reprezentanti obnovovaných stran národních socialistů, sociálních demokratů a lidovců se v jednáních o složení nové vlády střetli s představami a požadavky moskevského vedení KSČ a SNR.

Londýnskou emigraci na jednání reprezentovali J. Stránský, J. David, F. Uhlíř a P. Drtina za národní socialisty, J. Bečko, V. Majer a V. Patzak za sociální demokracii, J. Šrámek a F. Hála za lidovce. Z Londýna též přijeli na jednání komunisté V. Nosek a B. Laštovička. Delegaci sociálních demokratů v Moskvě doplnili Z. Fierlinger a B. Laušman a delegaci KSČ K. Gottwald, V. Kopecký a R. Slánský. SNR reprezentovali J. Ursíny, V. Šrobár, J. Styk, G. Husák, L. Novomeský a J. Šoltézs, ke kterým se připojil z Londýna J. Lichner.

Ještě před samotnými jednáními o sestavení vlády se K. Gottwald snažil dosáhnout prohlášení E. Beneše, že přijímá návrhy SNR ve věci samostatného slovenského národa. K. Gottwald také předal Benešovi komunisty vypracovaný návrh vládního programu, k němuž se již kladně vyjádřili Z. Fierlinger, B. Laušman a L. Svoboda.

Pokračování v příloze ke stažení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty