Nabídka zaměstnání

25. 5. 2023 9:33

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

Služební poměr na dobu určitou

Čj. 21747/2023-UVCR

Praha 25. května 2023

 

Co nabízíme

 • služební poměr na dobu určitou nejdéle do 1. září 2025 (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)
 • zajímavé platové ohodnocení (14. platová třída, příslušný platový tarif)
 • osobní příplatek
 • příplatek za vedení ve výši 15 400 Kč.
 • pružnou pracovní dobu
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů sick days
 • místo výkonu: Praha v prostředí ústředního orgánu státní správy sídlícího v centru Prahy 
 • příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, možnost dalšího vzdělávání, Multisport kartu, využívání tělocvičny a nově rekonstruovaného gastro provozu
 • získání zkušeností s fungováním státní správy, zapojení do procesu její digitalizace a modernizace, dynamické pracovní prostředí, osobní a profesní rozvoj a kolektiv moderně smýšlejících lidí

 

Čemu se budete věnovat?

 • tvorba celostátních koncepcí v oblasti národnostně menšinové politiky a romské integrace včetně finančních a ekonomických aspektů integrace,
 • implementace a vyhodnocování politik a opatření na podporu národnostních menšin a romské integrace včetně finančních a ekonomických aspektů integrace,
 • zajištění činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny včetně zajištění činnosti jejich výborů a pracovních skupin,
 • zpracování zpráv o situaci národnostních menšin a o integraci Romů v České republice pro vládu a pro mezinárodní organizace,
 • zpracování odborných analýz za využití jak domácích tak zahraničních zdrojů a odborné literatury,
 • zpracovávání stanovisek ke koncepčním materiálům a jiným vládním materiálům z hlediska ochrany lidských práv se  specializací na oblast národnostních menšin a zvláště romské menšiny,
 • komunikace s českými i mezinárodními orgány v oblasti lidských práv se specializací na oblast národnostních menšin, včetně zpracování stanovisek k jejich návrhům (v českém i anglickém jazyce),
 • vyřizování individuálních podání týkajících se ochrany lidských práv se specializací na oblast národnostních menšin, včetně romské menšiny,
 • zajištění dotačních řízení vedených v rámci oddělení,
 • příprava a implementace projektů financovaných ze zdrojů EU a dalších (např. finanční mechanismy EHP a Norska); zajištění spolupráce a součinnosti při implementaci projektů dalšími subjekty,
 • zajištění spolupráce s mezinárodními organizacemi (zejména Rada Evropy), v rámci EU a s dalšími subjekty,
 • zajišťování chodu oddělení,
 • výkon agendy Národního kontaktního místa po integraci Romů,
 • další činnost související s agendou národnostních menšin a romské menšiny.

 

Co požadujeme?

 • Vzdělání: vysokoškolské v magisterském studijním programu
 • znalost anglického jazyka odpovídající 2. úrovni znalosti jazyka[1]
 • chuť pracovat v prostředí státní správy a zapojit se do procesu její digitalizace
 • flexibilitu, dobré komunikační schopnosti, inovativnost.

 

Posuzovány budou žádosti ve lhůtě do 6. června 2023

Předpokládaný nástup: 1. července 2023

 

Více informací k výběrovému řízení, včetně vzoru žádosti a podmínek výkonu služby na daném služebním místě, naleznete v přiloženém Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.


 

Ing. Petr Špirhanzl
státní tajemník v Úřadu vlády České republiky

 

 


[1] Rozhodnutí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty