Nabídka zaměstnání

11. 2. 2020 12:51

Úřad vlády ČR přijme do Odboru rovnosti žen a mužů kolegyni/kolegu na pozici projektový a finanční manažer/manažerka

pracovní poměr

Úřad vlády ČR přijme do Odboru rovnosti žen a mužů kolegyni/kolegu na pozici projektový a finanční manažer/manažerka

Pozice je hrazena z projektu s názvem „Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí“, spolufinancovaného z Norských fondů. Projektová žádost byla podána Ministerstvu financí k hodnocení na základě schválení referátníku č.j.: 1785/2020-UVCR. Jedná se o předem definovaný projekt, jehož realizace začne 1. 3. 2020.

 

Náplň práce:

 • odpovědnost za koordinaci realizaci projektu Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí“, spolufinancovaného z Norských fondů;
 • zpracovávání monitorovacích zpráv, koordinace projektového týmu, sledování harmonogramu a naplňování indikátorů projektu;
 • odpovědnost za tvorbu a dodržování rozpočtu projektu, vnitřní finanční kontrolu, vedení průkazné evidence výdajů, vypracování finanční části monitorovacích zpráv, včetně žádostí o platbu, zpracování a kompletace účetních dokladů;
 • organizační a technické zajištění projektových aktivit;
 • zajišťování komunikace s dodavateli, poskytovatelem grantu, ústředními orgány státní správy, orgány místní samosprávy, nestátními neziskovými organizacemi, sociálními partnery, akademickými a odbornými pracovišti a dalšími zainteresovanými subjekty (zejména Rada vlády pro rovnost žen a mužů, její výbory a pracovní skupiny) v souvislosti s realizací projektu.

 

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském či magisterském studijním programu;
 • zkušenosti s projektovým řízením a finančním managementem;
 • zkušenosti s přípravou podkladů (specifikací) veřejných zakázek (průzkumů trhu apod.) a jednáním s dodavateli;
 • znalost anglického jazyka na úrovni AJ1;
 • pokročilé znalosti Microsoft Word a Excel;
 • schopnost samostatné práce.

 

Nabízíme:

 • úvazek 1,0;
 • pracovní poměr na dobu určitou do 31. 12. 2023;
 • platové ohodnocení se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (12. platová třída);
 • pružná pracovní doba, příspěvky z FKSP, vzdělávání nebo sportovní aktivity, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené, 5 dnů osobního volna;
 • předpokládaný nástup: 15. března 2020 / 1. dubna 2020.

 

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis na e-mail: safarik.radan@vlada.cz do 25. února 2020. Do předmětu e-mailu uveďte: „Projektový a finanční manažer/manažerka“.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter