Ukončené projekty

31. 5. 2018 9:31

Evaluace příspěvku ESI fondů k plnění strategie Evropa 2020

Název projektu: Evaluace příspěvku ESI fondů k plnění strategie Evropa 2020

Registrační číslo projektu (pokud je relevantní): CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000079

Evaluace příspěvku ESI fondů k plnění strategie Evropa 2020

Stručná anotace:

Cílem projektu je zajistit vypracování studií využívající makroekonomický kvantitativní model QUEST, případně HERMIN k určení míry příspěvku investic ESI fondů k plnění cílů strategie Evropa 2020 a k této strategii vysoce relevantních doporučení Rady. Výstup projektu (2 studie) budou sloužit mimo jiné jako vstup do zprávy o pokroku za rok 2016 a 2018, které budou ze strany MMR-NOK předány EK. ÚV bude v průběhu projektu intenzivně komunikovat MMR-NOK.

Doba realizace: 01. 09. 2016 – 31. 08. 2019

Celkový rozpočet: 4.548.729 Kč (85 % EU a 15 % SR podíl, tj. EU část 3.866.420 Kč a SR část 682.309 Kč)

Zdroj financování (operační program apod.): Operační program Technická pomoc 2014-2020

Odkaz na další informace/web projektu: http://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/organizace-utvaru/koordinace-rustovych-politik/Evaluace-prispevku-ESI-fondu-k-plneni-strategie-Evropa-2020.pdf

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter