Archiv veřejných zakázek zveřejněných do 30. 6. 2011

Stránka byla přesunuta do archivu

14. 4. 2010 9:19

Veřejná zakázka - Administrace dotačních programů

Úřad vlády oznamuje vyhlášení veřejné zakázky - Administrace dotačních programů Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho následků, Podpora koordinátorů romských poradců a Podpora terénní práce. Podrobné informace o veřejné zakázce naleznou uchazeči v přiloženém souboru. Termín pro doručení nabídek je stanoven na 24.4.2010 ve 14:00 hod. Zrušení veřejné zakázky - Administrace dotačních programů Úřad vlády oznamuje zrušení veřejné zakázky - Administrace dotačních programů Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho následků, Podpora koordinátorů romských poradců a Podpora terénní práce, a to dle čl. 8 zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter