Archiv veřejných zakázek zveřejněných do 30. 6. 2011

Stránka byla přesunuta do archivu

29. 7. 2009 12:12

Veřejná zakázka - Organizační zajištění tří veřejných zakázek

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je výkon zadavatelských činností ve smyslu ustanovení § 151 zákona, za účelem zadání následujících veřejných zakázek:

  1. nadlimitní veřejná zakázka „Pořízení nové Spisové služby a el. podatelny ÚV ČR“,
  2. podlimitní veřejná zakázka „Pořízení centrálního úložiště elektronických dokumentů“,
  3. podlimitní veřejná zakázka „Analýza modernizace systému elektronických knihoven ÚVČR v rámci projektu ODOK“,


a to včetně zastupování zadavatele a organizačního zajištění celého průběhu zadávacího řízení.
Přičemž poptávka bude rozdělena na dvě části, první část poptávky řeší uzavření mandátní smlouvy na organizační zajištění nadlimitní veřejné zakázky a druhá část poptávky řeší uzavření mandátní smlouvy na organizační zajištění dvou podlimitních veřejných zakázek.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter