Archiv veřejných zakázek zveřejněných do 30. 6. 2011

Stránka byla přesunuta do archivu

12. 2. 2009 17:19

Veřejná zakázka na poskytování služeb agenturního zaměstnávání osob

Tato veřejná zakázka byla zrušena rozhodnutím zadavatele ze dne 26.8.2009 z důvodů dle § 84 odst. 2 písm. d) a e).

Úřad vlády ČR oznamuje zahájení otevřeného zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku "Rámcová smlouva pro poskytování Služeb agenturního zaměstnávání osob.

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na služby agenturního zaměstnávání osob v období od 1.6.2009 - 31.12.2010 .

Zakázka byla vyhlášena v Informačním systému o veřejných zakázkách dne 13.2.2009 pod evidenčním číslem 600 28 253. Podrobné informace o veřejné zakázce naleznou zájemci v přiložené zadávací dokumentaci a souvisejících souborech.

Zadavatel nebude zadávací dokumentaci zasílat ani vydávat v tištěné podobě, je proto nutné ji stáhnout na této stránce. Pro stažení souborů se zájemce musí k této veřejné zakázce zaregistrovat (viz odkaz v pravém sloupci). Uchazeči mohou podávat žádosti o dodatečné informace k této veřejné zakázce do 18.3.2009, 12:00 hod., a to prostřednictvím níže uvedeného odkazu.

Termín pro doručení nabídek je stanoven na 25.3.2009 v 12:00 hodin.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter