Archiv veřejných zakázek zveřejněných od 1. 7. 2011 do 31. 3. 2012

Stránka byla přesunuta do archivu

28. 11. 2011 16:16

č.j. 07635/11-ASZ

Asistence v lokálních partnerstvích pro lokality vybrané v roce 2011

ZADAVATEL: Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01

Příslušný útvar Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách (agentura)
Firma zastupující zadavatele pro výkon zadavatelských činností -
Druh veřejné zakázky na služby - nadlimitní
Druh zadávacího řízení jednací řízení bez uveřejnění
Evidenční číslo v ISVZ viz. poznámka
Vyhlášení v ISVZ viz. poznámka
Hledání detailních informací viz. poznámka
Odůvodnění stanovení předmětu zakázky -
Hodnotící kritéria s odůvodněním -
Ekonomické odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady -
Lhůta pro podání nabídek 17.10.2011 do 16:00
Otevirání obálek 18.10.2011
Vybraný uchazeč část 9 Hodonín: Společenství Romů na Moravě, Bratislavská 65a, 602 00 Brno
Datum uzavření smlouvy 31.10.2011
Cena dle smlouvy 411 665,70 Kč bez DPH
Skutečná cena

Poznámky:
Jednací řízení bez uveřejnění pro část 9 zakázky č. 60063671 lokalitu Hodonín bylo zahájeno na základě jejího zrušení z důvodu , že ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné nabídky.
Jednací řízení bez uveřejnění bylo zahájeno 3. 10. 2011.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Související zprávy