Archiv veřejných zakázek zveřejněných od 1. 7. 2011 do 31. 3. 2012

Stránka byla přesunuta do archivu

15. 8. 2011 15:21

č.j. 11253/11-OIT

Řešení služeb dokumentových úkonů

ZADAVATEL: Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01

Příslušný útvar Odbor informatiky
Druh veřejné zakázky na služby
Druh zadávacího řízení průzkum trhu
Hodnotící kritéria nejnižší nabídková cena včetně DPH za celé plnění veřejné zakázky
Lhůta pro podání nabídek 31.8.2011 do 9:00 hodin
Vybraný uchazeč Cleverbee solutions s.r.o.
Datum uzavření smlouvy 10.10.2011
Cena dle smlouvy 632 500 Kč bez DPH
Skutečná cena 632 500 Kč bez DPH

Poznámky:
Adresa pro podání nabídky je elektronické tržiště www.allytrade.cz.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty