Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

Dokumenty 1 až 10 z 651

Poskytnutí zápisů z jednání vlády ČR

Žádost o poskytnutí zápisů z jednání vlády ČR z období od 16. do 31. března 2020.

celý text zprávy

Žádost o odůvodnění návrhu nařízení

Žádost o poskytnutí textu odůvodnění, resp. důvodové zprávy k nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.

celý text zprávy

Žádost o přehled mimořádných odměn a bonusů

Žádost o poskytnutí přehledu mimořádných odměn a bonusů, které za měsíce březen až červen roku 2020 získali vedoucí úřadu, náměstci, náměstkyně a jednotliví ředitelé odborů.

celý text zprávy

Žádost o dokument

žádáte o poskytnutí dokumentu Cílený program podpory zaměstnanosti.

celý text zprávy

Žádost o korespondenci

Žádost o korespondenci vedenou v žadatelově věci.

celý text zprávy

Žádost o dokumenty

Žádost o poskytnutí dokumentů týkajících se privatizace společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s.

celý text zprávy

Žádost o korespondenci

Žádost o poskytnutí korespondence se společností Boeing.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí stanoviska předsedkyně Legislativní rady vlády

Žádost o zaslání stanoviska předsedkyně Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, na které je odkazováno v usnesení vlády České republiky č. 582 ze dne 1. 6. 2020.

celý text zprávy

Žádost o dopis

Žádost o poskytnutí dopisu premiéra pro senátora Iva Valentu ve věci návrhu na novelizaci autorského zákona.

celý text zprávy

Informace týkající se činnosti Etické komise

Žádost o poskytnutí informací týkajících se některých členů Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 651