Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2019

Dokumenty 1 až 10 z 465

Žádost o poskytnutí dokumentů

Žádost o poskytnutí interních aktů Úřadu vlády ČR.

celý text zprávy

Regulace sdílené ekonomiky

Žádost o poskytnutí informace, jaké návrhy zákonů případně další opatření přijala vláda k regulaci sdílené ekonomiky.

celý text zprávy

Uzavření memoranda se společností Uber

Žádost o poskytnutí informací týkajících se Memoranda o porozumění při zajišťování přepravních služeb na území ČR uzavřeného se společností Uber.

celý text zprávy

Informace týkající se chráněných prostor a objektů

Žádost o poskytnutí seznamu chráněných prostor a objektů v katastrálním území Hradčany, s odkazem na ustanovení § 48 odst. 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.

celý text zprávy

Stanovisko předsedy Legislativní rady vlády

Žádost o zaslání stanoviska předsedy Legislativní rady vlády k materiálu evidovanému pod čj. 806/18.

celý text zprávy

Informace o činnosti státní správy a působení tzv. šmejdů

Žádost o informace týkající se činnosti státní správy a působení tzv. šmejdů na Úřadu vlády ČR.

celý text zprávy

Žádost o informace ke Globálním paktům

Žádost o poskytnutí informací ke Globálnímu paktu o řízené, bezpečné a legální migraci a Globálnímu paktu o uprchlících.

celý text zprávy

Žádost o materiál

Žádost o poskytnutí kopie dokumentu "Inovační strategie ČR 2019 - 2030".

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí materiálu

Žádost o poskytnutí nejnovější verze Seznamu prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je organizační složka státu dle usnesení vlády ČR č. 10 ze dne 7. ledna 2019.

celý text zprávy

Žádost o materiály

Žádost o poskytnutí materiálů k usnesení vlády č. 21 ze dne 11.01.2019.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 465