Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

Dokumenty 1 až 10 z 409

Žádost o poskytnutí tabulek

Žádost o poskytnutí srovnávacích tabulek ke konkrétním unijním právním předpisům.

celý text zprávy

Žádost o informace týkající se náhrady škody ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb.

Žádost o informace týkající se náhrady škody způsobenou při výkonu veřejné moci v důsledku nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb.

celý text zprávy

Pronájem parkovacích míst Úřadem vlády ČR

Žádost o zaslání informací týkajících se pronájmu parkovacích míst od Hlavního města Prahy.

celý text zprávy

Žádost o zaslání materiálů

Žádost o zaslání rozhodnutí vlády ČR k materiálu Imigrace do ČR z Vietnamu - shrnutí situace a bezpečnostních rizik čj. V202/2018 a čj. 562/18.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí informací týkajících se přesunu nádraží v Brně k řece Svitavě

Žádost o poskytnutí materiálu, týkající se přesunu nádraží v Brně k řece Svitavě, předloženého na jednání vlády včetně přijatého usnesení vlády v této věci a dále o poskytnutí informace, jak jednotliví ministři v této věci hlasovali.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí informací týkajících se jmenování dalších členů vlády

Žádost o poskytnutí informací týkajících se jakýchkoliv odvolání, stažení či zpětvzetí původních návrhů předsedy vlády ČR na jmenování ostatních členů vlády ze dne 25. června 2018, a žádost o poskytnutí elektronické kopie dopisu prezidenta republiky ze dne 24. června 2018 adresovaný předsedovi vlády ČR, v němž prezident republiky navrhuje řízením Ministerstva zahraničních věcí dočasně pověřit Jana Hamáčka.

celý text zprávy

Žádost o informace týkající se spolku Sokol

Žádost o zaslání informací týkajících se finančního příspěvku ve výši 40 milionů korun spolku Sokol.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí návrhu na jmenování nového ministra spravedlnosti

Žádost o poskytnutí návrhu na jmenování nového ministra spravedlnosti namísto Ing. Mgr. Taťány Malé, který předseda vlády ČR zaslal prezidentovi republiky.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí tabulek

Žádost o poskytnutí srovnávacích tabulek ke konkrétním unijním právním předpisům.

celý text zprávy

Žádost o zaslání přehledu pošty

Žádost o poskytnutí přehledu pošty odeslané prostřednictvím datové schránky trfaa33 do datové schránky Správy pražského hradu iytkn6b za měsíc červen 2018.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 409