Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

Dokumenty 1 až 10 z 374

Žádost o zaslání dokumentů

Žádost o poskytnutí dokumentů k čj. 271/13.

celý text zprávy

Žádost o informace k zahraniční pracovní cestě premiéra do Finska

Žádost o poskytnutí informací týkajících se doprovodu manželky předsedy vlády ČR na zahraniční pracovní cestu do Finska.

celý text zprávy

Žádost o zaslání materiálů

Žádost o poskytnutí materiálů k čj. 262/10.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí zveřejněných informací

Žádost o zaslání znění všech Úřadem vlády ČR poskytnutých informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to v období od 1. ledna 2017 do 23. května 2018.

celý text zprávy

Žádost o informace týkající se odpovědi na interpelaci poslankyně Soni Markové č. 312 z roku 2008

Žádost o informace týkající se žadatelem objevených chyb v odpovědi předsedy vlády ČR Ing. Mirka Topolánka na interpelaci poslankyně Soni Markové č. 312 z roku 2008.

celý text zprávy

Žádost o informace týkající se Analýzy aktuálních otázek výživného

Žádost o poskytnutí informací týkající se tvorby a stanoviska k Analýze aktuálních otázek výživného Výborem pro práva dítěte.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí přehledu předložených návrhů k projednání Legislativní radě vlády a jejím pracovním komisím

Žádost o poskytnutí informací, kolik návrhů (materiálů) bylo předloženo k projednání Legislativní radě vlády a kolik pracovním komisím Legislativní rady vlády, a to v jednotlivých měsících v období od 1. ledna 2016 do 31. března 2018.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí materiálů

Žádost o zaslání elektronické kopie kompletních materiálů k čj. 682/11 a čj. 1065/17.

celý text zprávy

Žádost o seznam analýz

Žádost o seznam analýz, které pro vládu ČR vypracovalo Ministerstvo spravedlnosti ČR v letech 2015 až 2018.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí právních předpisů

Žádost o poskytnutí aktuálního znění zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů; zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře; a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 374