Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2019

Dokumenty 1 až 10 z 515

Žádost o podkladové materiály

Žádost o poskytnutí podkladových materiálů Ministerstva práce a sociálních věcí k nařízením vlády č. 439/2013 Sb., č. 306/2014 Sb., č. 351/2015 Sb., č. 433/2016 Sb., č. 406/2017 Sb. a č. 321/2018 Sb.

celý text zprávy

Informace o stanovení odměn členům Rady Akreditačního úřadu

Žádost o poskytnutí informace, v jaké výši stanovila vláda odměnu předsedy, místopředsedů a dalších členů Rady Akreditačního úřadu podle §83a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

celý text zprávy

Informace týkající se exekucí vedených proti zaměstnancům ministerstev a významných státních podniků

Žádost o poskytnutí informací týkajících se dokumentu či dokumentů, kterým se předseda vlády Ing. Andrej Babiš či jiný zaměstnanec Úřadu vlády ČR obrátil v období od 1. 5. 2019 do 25. 7. 2019 na ministerstva a významné státní podniky ve věci exekucí vedených proti zaměstnancům těchto subjektů.

celý text zprávy

Žádost o materiál

Žádost o poskytnutí materiálu týkající se stavu vězeňství.

celý text zprávy

Projednání privatizačního projektu

Žádost o poskytnutí informace, zda byl projednán vládou materiál obsahující privatizační projekt PP č. 86587 týkající se privatizace pozemku p.č. 3059/2, , k.ú. Bonětice.

celý text zprávy

Poskytnutí dopisu

Žádost o poskytnutí dopisu, který byl zaslán premiérovi Andreji Babišovi Janem Roytem, Ivo Hlobilem a Jiřím Kuthanem ve věci obrazu Zvěstování Panně Marii z okruhu Mistra vyšebrodského oltáře.

celý text zprávy

Informace o korespondenci

Žádost o poskytnutí informací týkající se dopisu prezidenta Euromilu Emanuela Jacoba, který obdržel předseda vlády ČR v lednu 2019 a kopii dopisu, kterým prezidentovi Euromilu předseda vlády ČR odpověděl.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí dokumentu

Žádost o poskytnutí kopie návrhu předsedy vlády ČR z tohoto roku na odvolání ministra kultury Antonína Staňka dle čl. 74 Ústavy.

celý text zprávy

Žádost o srovnávací tabulku

Žádost o poskytnutí srovnávací tabulky ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

celý text zprávy

Informace týkající se obnovy letecké flotily Armády ČR

Žádost o poskytnutí informací týkajících se obnovy letecké flotily Armády ČR, a to konkrétně nahrazení ruských bitevních vrtulníků Mi-24 a Mi-35 novějšími modely v souvislosti s návštěvou českého premiéra Andreje Babiše v USA v březnu 2019.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 515