Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2017

Dokumenty 1 až 10 z 251

Žádost o poskytnutí důvodové zprávy

Žádost o poskytnutí důvodové zprávy ke způsobu privatizace majetku s.p. Bioferm drožďárna Kolín schválené usnesením č. 523 ze dne 10. října 1996.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí informací k novele občanského zákoníku

Žádost o poskytnutí informací k novele občanského zákoníku týkající se předkupního práva spoluvlastníků ke spoluvlastnickému podílu pro věci nemovité.

celý text zprávy

Žádost o zaslání materiálů

Žádost o zaslání materiálu k k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí materiálu

Žádost o poskytnutí kopie „Zprávy o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2016“ včetně všech případných příloh.

celý text zprávy

Žádost o zaslání usnesení

Žádost o zaslání usnesení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 409 ze dne 27. června 1991.

celý text zprávy

Žádost o zaslání dokumentu

Žádost o poskytnutí dokumentu „Analýza a mezinárodní srovnání právní úpravy problematiky odpovědnosti právnických osob za jednání, k jehož postihu zavazují mezinárodní smlouvy“.

celý text zprávy

Žádost o zaslání přílohy usnesení

Žádost o zaslání přílohy č. 1 a přílohy č. 2 k usnesení vlády ze dne 22. března 1995 č. 178.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí materiálů

Žádost o poskytnutí novel trestního zákoníku a trestního řádu.

celý text zprávy

Žádost o zaslání materiálů

Žádost o poskytnutí důvodové zprávy včetně podkladů a stanoviska k nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí materiálu

Žádost o zaslání materiálu čj. 271/17 včetně důvodové zprávy.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 251