Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

Dokumenty 1 až 10 z 681

Žádost o usnesení vlády

Žádost o poskytnutí kopie usnesení vlády, jímž vláda ČR schválila vybavení škol ochrannými prostředky.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí zákonů

Žádost o zaslání zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; a zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí materiálů

Žádost o poskytnutí elektronických kopií dokumentů, které byly projednávány Radou vlády pro zdravotní rizika, respektive Integrovaným centrálním řídícím týmem (ICŘT) v období od 15. července do 24. srpna 2020 včetně zápisů z těchto jednání.

celý text zprávy

Informace týkající se usnesení vlády České republiky

Žádost o poskytnutí informací o přijímání a koordinaci opatření v boji proti epidemii koronaviru a onemocnění Covid – 19, které způsobuje, včetně informování veřejnosti

celý text zprávy

Informace týkající se činnosti vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví

Žádost o informace o rozsahu činnosti vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D., zejména vyjadřování se k situaci související s pandemií koronaviru

celý text zprávy

Informace týkající se poradních a pracovních orgánů zřizovaných vládou České republiky k podpoře její činnosti

Žádost o poskytnutí informací o poradních a pracovních orgánech zřízených vládou od února 2020, včetně uvedení názvu orgánu, jmen jeho členů, jeho pravomocí, statutu a funkce.

celý text zprávy

Informace týkající se podpory pro podnikatele v souvislosti s epidemií koronaviru

Žádost o poskytnutí informací týkajících se kompenzace výpadku příjmů osob samostatně výdělečně činných z důvodu zásahu do podnikatelských aktivit v souvislosti s epidemií koronaviru, druhů kompenzačních programů a jejich zveřejnění

celý text zprávy

Žádost o zaslání zákonů

Žádost o poskytnutí zákonů č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

celý text zprávy

Informace týkající se příjmů vládního zmocněnce

Žádost o poskytnutí informace týkající se příjmů vládního zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví.

celý text zprávy

Informace týkající se pracovního režimu premiéra

Žádost o poskytnutí informací povaze pracovního režimu předsedy vlády ČR vzhledem k setkání předsedy vlády ČR dne 2. září 2020 s hlavní hygieničkou a její následné prokázané nákaze COVID-19.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 681