Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

Dokumenty 1 až 10 z 863

Informace týkající se poskytnutí materiálu

Žádost o poskytnutí materiálu č.j. 976/21

celý text zprávy

Informace týkající se návštěvy vládní delegace v obchodním centru SAPA

Žádost o poskytnutí informací týkajících se setkání předsedy vlády se zástupci vietnamské komunity v ČR v obchodním centru SAPA

celý text zprávy

Informace týkající se Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu a náměstkyně pro řízení Sekce Kabinetu předsedy vlády

Žádost o poskytnutí informací týkajících se reportáže odvysílané na programu ČT 1 a dále informací týkajících se působení náměstkyně pro řízení Sekce Kabinetu předsedy vlády ve veřejné správě

celý text zprávy

Informace týkající se poskytnutí materiálu

Žádost o poskytnutí materiálu pro jednání vlády čj. 1012/21

celý text zprávy

Informace týkající se rezoluce Rady Evropy

Žádost o poskytnutí informací týkajících se implementace Rezoluce Parlamentního shromáždění Rady Evropy č. 2361 (2021) Covid-19 vakcíny: etické, právní a praktické aspekty

celý text zprávy

Informace týkající se usnesení vlády ČR

Žádost o poskytnutí důvodových zpráv k usnesením vlády ČR ze dne 28. 8. 1991 č. 309 a ze dne 17. 12. 1997 č. 818

celý text zprávy

Informace týkající se podkladu pro rozhodovací činnost soudu

Žádost o poskytnutí podkladu pro rozhodovací činnost soudu

celý text zprávy

Informace týkající se státu a ústředních orgánů státní správy

Žádost o poskytnutí informací týkajících se vystupování státu a ministerstev v právních vztazích

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí srovnávacích tabulek

Žádost o poskytnutí srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci následujících evropských předpisů.

celý text zprávy

Informace týkající se ústředních orgánů státní správy

Žádost o poskytnutí informací týkajících se ministerstev

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 863