Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

Dokumenty 1 až 10 z 784

Informace týkající se platů a odměn

Žádost o poskytnutí informací týkajících se celkové výše platů a odměn spojených s výkonem funkce u některých vedoucích pozic (náměstků a ředitelů) na Úřadu vlády ČR za roky 2017 až 2020.

celý text zprávy

Informace týkající se vedoucího Úřadu vlády ČR

Žádost o informace týkající se právního postavení vedoucího Úřadu vlády ČR

celý text zprávy

Informace k usnesením vlády ČR ze dne 26. února 2021

Žádost o poskytnutí fotokopií všech usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021 podepsaná předsedou vlády ČR včetně podkladů pro jejich schválení.

celý text zprávy

Informace týkající se činnosti Úřadu vlády ČR

žádáte o poskytnutí informací o činnosti Úřadu vlády ČR v souvislosti se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále o informace týkající se organizační struktury Úřadu vlády ČR.

celý text zprávy

Informace týkající se činnosti Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

Žádost o poskytnutí informací o činnosti Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (dále jen „Etická komise“) v souvislosti se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dále jejího organizačního zařazení.

celý text zprávy

Informace týkající se předsedy vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací týkajících se ostříhání předsedy vlády ČR.

celý text zprávy

Žádost o výkazy

Žádost o poskytnutí pracovních výkazů.

celý text zprávy

Informace týkající se Etické komise Úřadu vlády ČR

Žádost o poskytnutí kontaktního údaje na Etickou komisi Úřadu vlády ČR

celý text zprávy

Informace týkající se důležitých a neodkladných oznámení v souvislosti s COVID-19

Žádost o poskytnutí informací týkajících se oznámení vlády ČR v naléhavém veřejném zájmu ve smyslu zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

celý text zprávy

Informace týkající se udělení státních vyznamenání dne 28. října 2020

Žádost o informace vztahující se k rozhodnutí prezidenta republiky o udělení státních vyznamenání při příležitosti oslavy státního svátku dne 28. října 2020

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 784