Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

Dokumenty 1 až 10 z 834

Žádost o informace týkající se transponování směrnice

Žádost o poskytnutí informací, jak byla transponována směrnice Směrnice evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 17. dubna 2019, o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES, a dále o uvedení plánu navazujících legislativních úprav.

celý text zprávy

Informace týkající se čistého příjmu a odpracovaných hodin předsedy vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací týkající se výše čistého měsíčního příjmu a denního rozsahu odpracovaných hodin předsedy vlády ČR za posledních 6 měsíců.

celý text zprávy

Žádost o data narození členů vlády

Žádost o poskytnutí dat narození předsedy vlády ČR a ministra vnitra.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí stanoviska

Žádost o poskytnutí stanoviska Odboru kompatibility Úřadu vlády ČR ze dne 24. května 2021 a stanoviska pracovní komise pro veřejné právo IV evropské právo ze dne 26. května 2021 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů.

celý text zprávy

Žádost o informace k žadatelovu podání

Žádost žadatele o poskytnutí informací týkajících se jeho dřívějšího podání.

celý text zprávy

Informace týkající se Etické komise pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

Žádost o poskytnutí informací týkajících se Etické komise pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu a jejích členů

celý text zprávy

Žádost o podklady

Žádost o poskytnutí podkladů ze zasedání Legislativní rady vlády konaného dne 3. června 2021 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

celý text zprávy

Informace týkající se činnosti Úřadu vlády ČR

Žádost o poskytnutí informacích týkajících se platových a mzdových záležitostí pracovníků Úřadu vlády ČR.

celý text zprávy

Informace týkající se zahraniční politiky České republiky

Žádost o poskytnutí informací týkajících se zahraniční politiky České republiky vůči Ruské federaci.

celý text zprávy

Informace k soudnímu řízení

Žádost o poskytnutí informací ve věci uběhlého soudního řízení s Úřadem vlády ČR.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 834