Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2017

Dokumenty 1 až 10 z 256

Žádost o zaslání materiálu

Žádost o poskytnutí Zprávy o prvním kole procesu národního hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu, obsaženou v části III materiálu čj. 1671/16, která byla schválena Usnesením vlády České republiky č. 5 ze dne 9. ledna 2017.

celý text zprávy

Žádost o zaslání materiálů

Žádost o zaslání materiálů čj. 597/17, čj. 598/17 a čj. 624/17.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí materiálu

Žádost o poskytnutí kompletního materiálu, kterým vláda schválila Jednací řád vlády (usnesení č. 610/1998) a Legislativní pravidla vlády (usnesení č. 188/1998).

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí materiálů

Žádost o poskytnutí stanoviska relevantní pracovní komise Legislativní rady vlády k čj. 120/17 a další podklady k čj. 120/17, které má Úřad vlády ČR k dispozici.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí informací o poradci předsedy vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací týkající se poradce předsedy vlády ČR Ing. Petra Šlegra.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí důvodové zprávy

Žádost o poskytnutí důvodové zprávy ke způsobu privatizace majetku s.p. Bioferm drožďárna Kolín schválené usnesením č. 523 ze dne 10. října 1996.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí informací k novele občanského zákoníku

Žádost o poskytnutí informací k novele občanského zákoníku týkající se předkupního práva spoluvlastníků ke spoluvlastnickému podílu pro věci nemovité.

celý text zprávy

Žádost o zaslání materiálů

Žádost o zaslání materiálu k k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí materiálu

Žádost o poskytnutí kopie „Zprávy o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2016“ včetně všech případných příloh.

celý text zprávy

Žádost o zaslání usnesení

Žádost o zaslání usnesení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 409 ze dne 27. června 1991.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 256