Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

Dokumenty 1 až 10 z 430

Informace týkající se činnosti vládního prošetřovatele a prošetřovale Úřadu vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací týkající se podnětů, které obdržel prošetřovatel zřízený podle § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 145/2015 o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání, a to na základě § 205 písm. d) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.

celý text zprávy

Žádost o informace k výběrovému řízení

Žádost o poskytnutí informací týkající se výběrového řízení na pozici ředitele Odboru protidrogové politiky.

celý text zprávy

Žádost o srovnávací tabulky

Žádost o poskytnutí srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci následujících evropských předpisů.

celý text zprávy

Žádost o informace k novele autorského zákona

Žádost o informace týkající se stanoviska LRV k novele autorského zákona.

celý text zprávy

Žádost o materiál

Žádost o poskytnutí přílohy č. 1 a 2 části II materiálu čj. 664/17.

celý text zprávy

Žádost o informace k návrhům zákonů

Žádost o zaslání Sektorové analýzy zaměřené na problematiku ovlivňování sportovních výsledků a s tím související korupci ve sportovním prostředí a žádost o bližší informace k připravovaným zákonům o lobbování a o ochraně oznamovatelů (tzv. whistleblowerů).

celý text zprávy

Informace k materiálu čj. 647/18

Žádost o poskytnutí stanoviska Legislativní rady vlády k materiálu čj. 647/18, včetně zápisu a uvedení termínu, kdy byl předmětný materiál projednáván.

celý text zprávy

Žádost o pracovnících Úřadu vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací o pracovnících Úřadu vlády ČR, jež vykonávají pro Úřad vlády ČR poradenskou činnost.

celý text zprávy

Žádost o zaslání materiálů

Žádost o poskytnutí materiálů uvedených v usnesení vlády ČR č. 177 ze dne 20. února 2002.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí materiálu

Žádost o zaslání elektronické kopie kompletních materiálů k čj. 673/18, předložených na jednání vlády.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 430