Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2019

Dokumenty 1 až 10 z 480

Žádost o informace k uzavřené smlouvě s Úřadem vlády ČR

Žádost o poskytnutí informace, zda má Alexandr Braun, jenž měl v USA doprovázet českou delegaci, uzavřenou „externí smlouvu“ s Úřadem vlády ČR, a případně o poskytnutí znění této smlouvy.

celý text zprávy

Žádost o zaslání kasační stížnosti

Žádost o zaslání kasační stížnosti Úřadu vlády ČR proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23.10.2017, č.j. 5 Af 90/2014-49.

celý text zprávy

Informace k náhradě škody

Žádost o informace týkající se nároků za zadostiučinění za nemajetkovou újmu, na náhradu škody zapříčiněnou nesprávným úředním postupem a nezákonným rozhodnutím ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

celý text zprávy

Žádost o informace k náhradě škody

Žádost o poskytnutí informací o počtu zaměstnanců, kteří za Úřad vlády byť i jen zčásti vyřizují náhrady škody a újmy a regresní úhrady podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

celý text zprávy

Žádost o výši platu premiéra za prosinec 2018

Žádost o poskytnutí informace, kolik bylo premiérovi Andreji Babišovi vyplaceno za měsíc prosinec 2018 a jakým způsobem (na účet, poštovní poukázkou atp.).

celý text zprávy

Přístup do informačního systému eKLEP

Žádost o informace týkající se přístupu do informačního systému ODok/eKLEP.

celý text zprávy

Žádost o zaslání dokumentů

Žádost o zaslání všech dokumentů k usnesení vlády č. 106 ze dne 4. února 2019 a usnesení vlády č. 668 ze dne 27. července 2016.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí materiálů

Žádost o zaslání elektronické kopie kompletních materiálů předložených k čj. 128/19 a čj.147/19.

celý text zprávy

Vydávání platového výměru Úřadem vlády ČR

Žádost o informace týkající se vydávání platového výměru Úřadem vlády ČR vedoucím žadatelem konkretizovaných ústředních správních orgánů.

celý text zprávy

Žádost o informace k rozkladové komisi v Úřadu vlády ČR

Žádost o informace týkající se činnosti rozkladové komise v Úřadu vlády ČR a jejích členů.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 480