Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

Dokumenty 1 až 10 z 720

Informace týkající usnesení vlády ČR

Žádost o poskytnutí kopie stanoviska, kterým vláda ČR oficiálně reagovala na výhrady Evropské komise vůči nominaci Jaroslava Ungermana za ČR do Evropského hospodářského a sociálního výboru

celý text zprávy

Informace týkající se usnesení vlády ČR

Žádost o informace týkající se usnesení vlády ČR ze dne 30. září 2020 č. 957 v souvislosti s výskytem koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2

celý text zprávy

Informace týkající se usnesení vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací týkajících se usnesení vlády ČR ze dne 10. prosince 2020 č. 1295

celý text zprávy

Informace týkající se platů, odměn a poskytnutí materiálů

Žádost o poskytnutí informací týkajících se platů, odměn, jiných příjmů a benefitů vládních zmocněnců pro vědu a výzkum ve zdravotnictví a rovněž poskytnutí veškerých výstupů, materiálů, dokumentů, analýz či posudků, které vládní zmocněnci pro vědu a výzkum ve zdravotnictví ve své funkci vytvořili.

celý text zprávy

Informace týkající se předchozích podání žadatele učiněných vůči Úřadu vlády ČR

Žádost o poskytnutí informace, která ze tří předchozích podání žadatele označených jako „Stížnost dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů“ byla postoupena Ministerstvu vnitra z důvodu věcné příslušnosti.

celý text zprávy

Informace týkající se usnesení vlády ČR a poskytnutí materiálu

Žádost o poskytnutí informace týkající se usnesení vlády ČR ze dne 25. 4. 2010 č. 368 a poskytnutí kopie části III materiálu čj. 353/10, na kterou se odkazuje v uvedeném usnesení vlády ČR

celý text zprávy

Informace týkající se předchozího podání žadatele učiněného vůči Úřadu vlády ČR

Žádost o poskytnutí informace o předchozím podání žadatele ze dne 6. 4. 2020, pokud jde o spisovou značku spisu, spisový přehled a typ spisové agendy.

celý text zprávy

Informace týkající se výběrového řízení

Žádost o poskytnutí informací týkajících se výběrového řízení na předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

celý text zprávy

Informace k žadatelově podáním

Žádost o poskytnutí informací týkající se podání žadatele z roku 2019.

celý text zprávy

Žádost o informace týkající se výběrového řízení

Žádost o poskytnutí informací týkajících se výběrového řízení na předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 720