Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

Dokumenty 1 až 10 z 426

Žádost o materiál

Žádost o poskytnutí přílohy č. 1 a 2 části II materiálu čj. 664/17.

celý text zprávy

Žádost o informace k návrhům zákonů

Žádost o zaslání Sektorové analýzy zaměřené na problematiku ovlivňování sportovních výsledků a s tím související korupci ve sportovním prostředí a žádost o bližší informace k připravovaným zákonům o lobbování a o ochraně oznamovatelů (tzv. whistleblowerů).

celý text zprávy

Informace k materiálu čj. 647/18

Žádost o poskytnutí stanoviska Legislativní rady vlády k materiálu čj. 647/18, včetně zápisu a uvedení termínu, kdy byl předmětný materiál projednáván.

celý text zprávy

Žádost o pracovnících Úřadu vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací o pracovnících Úřadu vlády ČR, jež vykonávají pro Úřad vlády ČR poradenskou činnost.

celý text zprávy

Žádost o zaslání materiálů

Žádost o poskytnutí materiálů uvedených v usnesení vlády ČR č. 177 ze dne 20. února 2002.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí materiálu

Žádost o zaslání elektronické kopie kompletních materiálů k čj. 673/18, předložených na jednání vlády.

celý text zprávy

Programové prohlášení vlády

Žádost o poskytnutí kopie programového prohlášení vlády.

celý text zprávy

Informace týkající se identifikátorů VEDIDK

Žádost o poskytnutí identifikátorů VEDIDK, přidělených jednotlivým vědeckým pracovníkům, spolu s roky narození dotčených pracovníků.

celý text zprávy

Náklady na výjezdní zasedání vlády do krajů

Žádost o poskytnutí výše nákladů na výjezdní zasedání vlády a jejich doprovodu do krajů od 13. prosince 2017 do 31. května 2018.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí dokumentů

Žádost o zaslání dokumentů obsahujících výsledek připomínkového řízení včetně vypořádání připomínek k materiálu "Návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce", čj. OVA 142/16.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 426