Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

Dokumenty 1 až 10 z 447

Informace k žadatelově podnětu

Žádost o poskytnutí informací jak bylo naloženo s žadatelovým podnětem doručeným Úřadu vlády ČR.

celý text zprávy

Informace k tiskové zprávě

Žádost o poskytnutí informace o tiskové zprávě k setkání předsedy vlády ČR se zástupci 25 globálně působících firem dne 11. září 2018.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí nařízení vlády

Žádost o poskytnutí nařízení vlády č. 365/1999 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody, v platném znění.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí dokumentů

Žádost o zaslání všech dokumentů k usnesení vlády č. 293 ze dne 16. května 2018.

celý text zprávy

Žádost o zaslání dokumentu

Žádost o poskytnutí dokumentu Analýza hospodaření (výdajů) neziskových organizací, o němž opakovaně hovořil na srpnové tiskové konferenci premiér Andrej Babiš.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí auditu

Žádost o zaslání auditu zaměřeného na protidrogovou politiku, jenž byl vypracovaný Úřadem vlády ČR.

celý text zprávy

Systemizace služebních a pracovních míst na Úřadu vlády ČR

Žádost o všechny návrhy systemizace služebních a pracovních míst na Úřadu vlády ČR od června 2018, které Úřad vlády ČR zaslal Ministerstvu vnitra.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí materiálů

Žádost o zaslání materiálů k čj. 808/18.

celý text zprávy

Národní plán investic

Žádost o poskytnutí informací týkajících se Národního plánu investic.

celý text zprávy

Vyjádření Legislativní rady vlády k návrhu věcného záměru zákona

Žádost o poskytnutí informace, v čem byl Legislativní radou vlády spatřován rozpor se zákony a ústavním pořádkem ČR u návrhu věcného záměru zákona o zapojení obcí do výběru lokality hlubinného úložiště vysokoaktivních radioaktivních odpadů.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 447