Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

Dokumenty 1 až 10 z 442

Žádost o poskytnutí auditu

Žádost o zaslání auditu zaměřeného na protidrogovou politiku, jenž byl vypracovaný Úřadem vlády ČR.

celý text zprávy

Systemizace služebních a pracovních míst na Úřadu vlády ČR

Žádost o všechny návrhy systemizace služebních a pracovních míst na Úřadu vlády ČR od června 2018, které Úřad vlády ČR zaslal Ministerstvu vnitra.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí materiálů

Žádost o zaslání materiálů k čj. 808/18.

celý text zprávy

Národní plán investic

Žádost o poskytnutí informací týkajících se Národního plánu investic.

celý text zprávy

Vyjádření Legislativní rady vlády k návrhu věcného záměru zákona

Žádost o poskytnutí informace, v čem byl Legislativní radou vlády spatřován rozpor se zákony a ústavním pořádkem ČR u návrhu věcného záměru zákona o zapojení obcí do výběru lokality hlubinného úložiště vysokoaktivních radioaktivních odpadů.

celý text zprávy

Navýšení platových tarifů až o 200 procent specialistům ve služebním poměru

Žádost o poskytnutí informace, jaké kroky byly za dva roky vlády ČR realizovány v záměru navýšení platových tarifů až o 200 procent specialistů (právníků, IT odborníků) zařazených ve služebním poměru jako narovnání mzdy obvyklé pracovním trhu.

celý text zprávy

Plnění rozpočtu

Žádost o poskytnutí informací o plnění rozpočtu kapitoly 304 – Úřad vlády ČR v sekci výdaje k 30.09.2018.

celý text zprávy

Další informace k jednání se společností Veolia Česká republika, a.s.

Žádost o další informace týkající se jednání předsedy vlády ČR ze dne 11. září 2018 se společností Veolia Česká republika, a.s.

celý text zprávy

Informace k jednání se společností Veolia Česká republika, a.s.

Žádost o poskytnutí informací týkajících se jednání předsedy vlády ČR ze dne 11. září 2018 se společností Veolia Česká republika, a.s.

celý text zprávy

Informace k žadatelovu dřívějšímu podání

Žádost o poskytnutí informací týkající se žadatelova dřívějšího podání.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 442