Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

Dokumenty 1 až 10 z 788

Žádost o poskytnutí novely

Žádost o zaslání znění novely občanského zákoníku ve věci dětských dluhů.

celý text zprávy

Žádost o informace týkající se novely občanského zákoníku

Žádost o poskytnutí informací týkajících se novely občanského zákoníku předložené Ministerstvem spravedlnosti dne 20. června 2018 pod č.j. 581/2017-LO-SP/8.

celý text zprávy

Informace týkající se činnosti Úřadu vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací týkajících se zajištění externích služeb v oblasti public realations a počtu pracovníků v Odboru komunikace Úřadu vlády ČR.

celý text zprávy

Informace týkající se oblasti lidských práv

Žádost o informace týkající se intersekcionální diskriminace v České republice

celý text zprávy

Informace týkající se platů a odměn

Žádost o poskytnutí informací týkajících se celkové výše platů a odměn spojených s výkonem funkce u některých vedoucích pozic (náměstků a ředitelů) na Úřadu vlády ČR za roky 2017 až 2020.

celý text zprávy

Informace týkající se vedoucího Úřadu vlády ČR

Žádost o informace týkající se právního postavení vedoucího Úřadu vlády ČR

celý text zprávy

Informace k usnesením vlády ČR ze dne 26. února 2021

Žádost o poskytnutí fotokopií všech usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021 podepsaná předsedou vlády ČR včetně podkladů pro jejich schválení.

celý text zprávy

Informace týkající se činnosti Úřadu vlády ČR

žádáte o poskytnutí informací o činnosti Úřadu vlády ČR v souvislosti se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále o informace týkající se organizační struktury Úřadu vlády ČR.

celý text zprávy

Informace týkající se činnosti Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

Žádost o poskytnutí informací o činnosti Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (dále jen „Etická komise“) v souvislosti se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dále jejího organizačního zařazení.

celý text zprávy

Informace týkající se předsedy vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací týkajících se ostříhání předsedy vlády ČR.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 788