Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2017

Dokumenty 1 až 10 z 289

Žádost o poskytnutí dokumentu

Žádost o poskytnutí dokumentu „Závazky na zavedení mechanismu kontroly přiměřenosti podpory elektřiny z podporovaných zdrojů energie“, který schválila vláda ČR usnesením č. 613 dne 4. září 2017.

celý text zprávy

Žádost o zaslání materiálů

Žádost o zaslání přílohy k usnesení vlády ČR č. 1100 ze dne 31.08.2005 a důvodové zprávy k materiálu čj. 1336/05 k usnesení vlády ČR č. 1100 ze dne 31.08.2005.

celý text zprávy

Žádost o informace o společnosti TESLA ELETKROTECHNICKÉ SOUČÁSTKY, koncern Rožnov, s.p.

Žádost o poskytnutí informací související s činností společnosti TESLA ELETKROTECHNICKÉ SOUČÁSTKY, koncern Rožnov, s.p.

celý text zprávy

Žádost o zaslání materiálů

Žádost o zaslání materiálů k čj. 889/09.

celý text zprávy

Žádost o informace k žadatelově podání

Žádost týkající se žadatelova dřívějšího podání adresovaného Úřadu vlády ČR a neplatnosti rozhodnutí moci výkonné podle § 582 občanského zákoníku.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí materiálu

Žádost o poskytnutí dokumentu „Systém měření a hodnocení veřejné správy v ČR“ schválený vládou ČR dne 24. července 2017.

celý text zprávy

Žádost o informace týkající se služebních bytů

Žádost o poskytnutí informace týkající se využívání služebních bytů poskytovaných Úřadem vlády ČR.

celý text zprávy

Žádost o informace týkající se využívání služeb externích subjektů

Žádost o informace týkající se spolupráce externích subjektů na přípravě legislativních předpisů.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí materiálu

Žádost o poskytnutí seznamu kandidátů kandidátů na funkci soudce v současnosti navržených ministrem spravedlnosti ke schválení na jednání vlády.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí materiálu

Žádost o poskytnutí materiálu „926/17 Analýza sdílené ekonomiky a digitálních platforem“ projednávaného vládou ČR dne 4. září 2017.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 289