Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2017

Dokumenty 1 až 10 z 303

Žádost o informace týkající se veřejného ochránce práv

Žádost o informace týkající se záměrů novelizovat právní předpisy, jež upravují institut veřejného ochránce práv.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí materiálů

Žádost o zaslání materiálů k čj. 1092/17.

celý text zprávy

Žádost o informace týkající se zaměstnanců Úřadu vlády ČR

Žádost o poskytnutí údajů o platech a odměnách a dalších informacích o zaměstnancích Úřadu vlády ČR od úrovně ředitel výše.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí dokumentu

Žádost o zaslání kopie žádosti adresované premiérovi a vládě ČR ohledně požadavku občanů ČR o vydání vládního prohlášení o porušování občanských a lidských práv v Katalánsku, která byla přijata podatelnou Úřadu vlády ČR dne 5. října 2017.

celý text zprávy

Žádost o zaslání materiálu

Žádost o poskytnutí kopie kompletních materiálů k čj. 1065/17.

celý text zprávy

Žádost o zaslání zápisu z jednání

Žádost o zaslání kopie rukopisu a kopie strojového přepisu činěného průběžně po celou dobu jednání s náměstkyní pro řízení Sekce pro lidská práva dne 7. září 2017.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí materiálů

Žádost o poskytnutí veškerých dokumentů, které souvisely s usnesením vlády č. 264 ze dne 23. března 2004 a s usnesením vlády č. 904 ze dne 15. září 2004.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí informací o osobách, které vykonávají pracovní činnost na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody provedení práce

Žádost o poskytnutí přehledu osob, které mají k 2. říjnu 2017 uzavřenou s Úřadem vlády ČR dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce a vykonávají pracovní činnost nebo provádějí práci pro Odbor pro udržitelný rozvoj nebo Odbor protidrogové politiky.

celý text zprávy

Žádost o informace o zaměstnanci Úřadu vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací o zaměstnanci Úřadu vlády ČR týkající se vykonávané činnosti a poskytovaného platu.

celý text zprávy

Žádost o informace k veřejné zakázce

Žádost o informace ke škodě vzniklé v souvislosti s veřejnou zakázkou S172/11 - Zajištění audio-vizuálního vybavení a provozování audio-vizuálních celků a poskytnutí souvisejících služeb potřebných pro zajištění akcí konaných v rámci předsednictví ČR v Radě EU v I. pol. r 2009.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 303