Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

Dokumenty 1 až 10 z 557

Využívání služeb soukromých bezpečnostních služeb Úřadem vlády ČR

Žádost o informace týkající se veřejné zakázky "Zajištění ostrahy objektu Hrzánský palác" a zajištění ostrahy dalších objektů Úřadu vlády ČR soukromými subjekty.

celý text zprávy

Informace týkající se usnesení vlády

Žádost o sdělení informací týkajících se usnesení vlády ČR ze dne 16.12.2019 ohledně schválení odškodnění, která budou vyplacena pozůstalým po obětech útoku střelce v Ostravě, zejména kdo návrh předložil a jmenovité výsledky hlasování.

celý text zprávy

Národní investiční plán

Žádost o poskytnutí informací týkajících se Národního investičního plánu.

celý text zprávy

Žádost o důvodovou zprávu

Žádost o zaslání důvodové zprávy k nařízení vlády č. 370/2005 Sb.

celý text zprávy

Žádost o odůvodnění k vyhláškám

Žádost o zaslání odůvodnění k vyhláškám č. 170/2007 Sb., č. 264/2007 Sb. a č. 363/2007 Sb., vydaným Energetickým regulačním úřadem na základě zmocnění zákonem, včetně data schválení těchto vyhlášek Legislativní radou vlády.

celý text zprávy

Informace týkající se poskytnutých zakázek Úřadu vlády ČR

Žádost o informace týkající se poskytnutých zakázek Úřadu vlády ČR ze strany Ivana Šablatúry, případně společnosti Fashionflowers, s.r.o., IČ 063 67 984, se sídlem Maroldova 1147/6, Praha 4.

celý text zprávy

Žádost o informace ke kolektivní smlouvě

Žádost o informace týkající se kolektivní smlouvy uzavřené mezi Úřadem vlády ČR a odborovými organizacemi Straka.

celý text zprávy

Žádost o srovnávací tabulky

Žádost o poskytnutí srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie.

celý text zprávy

Informace k návrhu zákona o veřejných dražbách

Žádost o informace týkající se projednávání návrhu zákona o veřejných dražbách, č.j. OVA 858/19, na zasedání Legislativní rady vlády konané dne 14. listopadu 2019.

celý text zprávy

Žádost o zápisy

Žádost o zaslání zápisů ze všech jednání pracovních komisí Legislativní rady vlády, které projednávaly v roce 2016 vládní návrh novely zákona, kterým se měnil zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a další související zákony.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 557