Videa

17. 5. 2017 17:42

VIDEO: Tisková konference k nominaci Ivana Pilného na post ministra financí

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR: Hezké odpoledne, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás informoval o dalším postupu, který se bude týkat změn ve vládě. Jak jistě víte, od začátku měsíce května řeším problém na Ministerstvu financí. Rozhodl jsem se 5. května navrhnout prezidentovi republiky Miloši Zemanovi odvolání místopředsedy vlády a ministra financí Andreje Babiše. Ty důvody, které mne k tomu vedly, byla opakovaná závažná podezření na to, že se současný ministr financí snažil v rámci své podnikatelské činnosti vyhýbat placení daní.  Byla to podezření, která se týkala jeho obchodu se společností Agrofert, jeho podnikatelské minulosti. V tom rozhodnutí navrhnout odvolání ministra financí a místopředsedy vlády mne také utvrdil fakt, že se prokázalo, že místopředseda vlády a ministr financí veřejně lhal, když tvrdil, že neovlivňuje svá média. Proto jsem tento návrh doručil prezidentu republiky, jak už jsem zmínil, 5. května. Současně jsem vyzval hnutí ANO, aby nominovalo na pozici ministra financí svého nového zástupce. Na začátku jsem definoval také obecná kritéria, která podle mého názoru takovýto zástupce hnutí ANO na pozici ministra financí musí splňovat. Především musí být odborně a profesně způsobilý, musí být schopen zvládnout náročnou funkci ministra financí a rozsáhlou agendu Ministerstva financí a současně, ta druhá podmínka, kterou jsem stanovil, že nesmí mít z hlediska své minulosti jakoukoliv vazbu na Agrofert, to znamená, že nepůsobil ve strukturách Agrofertu tak, aby se nedostal do podobné situace střetu zájmů, do jaké se dostal současný ministr financí Andrej Babiš, kde čelí podezření z krácení daní, pokud jde o korunové dluhopisy, vyšetřuje to Finanční správa, a současně ministr financí je v čele úřadu, pod který Finanční správa spadá. Čili mým cílem bylo, abych zabránil tomuto střetu zájmů, stanovil jsem tato dvě kritéria. Dnes jsem obdržel nový návrh hnutí ANO na pozici ministra financí. Hnutí ANO mi navrhlo současného poslance pana Ivana Pilného. Dnes odpoledne jsem se tady na Úřadu vlády s panem Pilným sešel, probrali jsme ten charakter práce ministra, probrali jsme také priority, které bude muset zvládnout v těch příštích měsících, které zbývají do voleb do Poslanecké sněmovny. A potom rozhovoru, který jsem s panem Pilným měl, bych vás chtěl informovat o tom, že jsem se rozhodl vyhovět této žádosti hnutí ANO, a jsem připraven navrhnout pana Pilného prezidentovi republiky tak, aby po odvolání současného ministra financí Andreje Babiše, mohl jmenovat novým ministrem financí současného poslance Ivana Pilného. Já doufám, že tato změna ve vládě přispěje k tomu, abychom v naší zemi respektovali pravidla a principy politické kultury. Domnívám se, že pokud má člen vlády takto závažné problémy a čelí takto závažným podezřením jako současný místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš, tak jediným rozumným řešením je jeho odchod z vlády. V situaci, kdy Andrej Babiš opakovaně ten odchod z vlády odmítl, pak jediným řešením je jeho odvolání z vlády. Očekávám tedy, že poté, kdy se prezident republiky vrátí ze své zahraniční cesty v Číně, tak odvolá současného ministra z funkce a následně jmenuje pana Pilného do pozice ministra financí.

Jak už jsem zmínil, diskutovali jsme dnes s panem Pilným klíčové priority, které vidím jako hlavní úkoly pro nového ministra financí, a já myslím, že bude ještě příležitost o tom mluvit podrobněji, nicméně rád bych zmínil alespoň některé z nich. Především požádal jsem ho, aby zajistil skutečně nestranné a nezávislé fungování Finanční správy, tak aby bylo možné vyšetřit všechna podezření, která konec konců stála u návrhu odvolání současného místopředsedy vlády a ministra financí. Čili jasná garance nestranného a nezávislého fungování Finanční správy. Další věc, kterou pro něj vidím jako prioritní úkol, je přirozeně rychlá příprava státního rozpočtu na příští rok. Chceme, aby ten státní rozpočet byl připraven tak, aby mohl zohlednit ty klíčové priority, které vláda má ve své politice dlouhodobě, ať už je to otázka valorizace penzí, podpory rodin s dětmi, seniorů, růstu platů zaměstnanců veřejného sektoru. Další prioritní úkol je maximálně napomáhat při čerpání Evropských fondů tak, abychom v letošním roce dosáhli co nejlepšího výsledku. Aktuálním úkolem nového ministra financí pak bude otázka řešení nárůstu platů policistů, zaměstnanců v sociálních službách a také v kultuře. To jsou opatření, která by měla být účinná k 1. červenci letošního roku a očekávám, že nastupující ministr financí i ve spolupráci s dalšími ministry zajistí dostatek finančních prostředků na to, aby tato důležitá platová opatření, která pomohou zaměstnancům ve veřejném sektoru, byla bez velkých problémů financována. Tolik tedy informace k mému dalšímu postupu. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie