3. 3. 2016 12:20

Vicepremiér Bělobrádek: Národní strategie inteligentní specializace je důležitou podmínkou pro čerpání evropských fondů

Vicepremiér Bělobrádek na konferenci Synergies between European Structural and Investment Funds & Research and Innovation Funding
Vicepremiér Bělobrádek na konferenci Synergies between European Structural and Investment Funds & Research and Innovation Funding
Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek dnes zahájil mezinárodní konferenci Synergies between European Structural and Investment Funds (ESIF) & Research and Innovation Funding: The Stairway to Excellence. Mezi hlavní cíle konference patří prezentace zahraničních zkušeností s využíváním eurounijních programů na podporu inovací ve výzkumu a vývoji na úrovni regionů jednotlivých členských států.

Účastníci konference byli rovněž seznámeni s přípravou Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci (tzv. RIS3), která by měla na úrovni jednotlivých regionů ČR podporovat výzkumné a průmyslové aktivity s vysokým inovačním potenciálem. Jde o strategický dokument zajišťující efektivní zacílení finanční podpory z evropských, národních, regionálních, ale i soukromých zdrojů. Schválení Národní RIS3 strategie Evropskou komisí je navíc tzv. předběžnou podmínkou pro čerpání evropských fondů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v minimálně 3 operačních programech. Smyslem RIS3 strategie je pak identifikovat obory a odvětví, které je vhodné do budoucna finančně podporovat s ohledem na ekonomickou specializaci České republiky v evropském a světovém kontextu.
Významnou část akce vyplnily přednášky na téma možností využívání synergií mezi evropskými finančními nástroji zaměřenými na podporu inovativních projektů, jako jsou například European Structural and Investment Funds (ESIF), Horizont 2020 nebo Creative Europe.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie