Důležité informace

26. 1. 2022 22:00

Vládní usnesení související s bojem proti epidemii

Vládní usnesení související s bojem proti epidemii koronaviru z roku 2020 a z roku 2021 najdete na samostatných stránách.

Přehled za rok 2022

poslední jednání

Jednání vlády 5. ledna 2022

 • Usnesení č. 5.: čj. 14/22 Problematika pořízení testovacích sad antigenních testů na přítomnost onemocnění COVID-19 za účelem antigenního samotestování zaměstnanců státního sektoru v období do 28. 2. 2022
 • Usnesení č. 6: čj. 1560/21 Žádost Ministerstva zdravotnictví o souhlas s vydáním mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k testování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, s účinností od 17. ledna 2022 (celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 7: čj. 11/22 Informace Ministerstva zdravotnictví k vydání aktualizace metodického pokynu hlavní hygieničky pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 (celé znění nařízení)

Jednání vlády 14. ledna 2022

Jednání vlády 19. ledna 2022

 • čj. 26/22 Zajištění a poskytování státních hmotných rezerv k řešení dopadů pandemie onemocnění COVID-19 po ukončení nouzového stavu
 • čj. 33/22 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů a zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19
 • čj. 49/22 Návrh zákona o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19
 • čj. 54/22 Návrh variant řešení dalšího postupu v oblasti státem nařízených slev z jízdného ve veřejné osobní dopravě

Jednání vlády 26. ledna 2022

 • čj. 93/22 Žádost Ministerstva zdravotnictví o souhlas s vydáním mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým s účinností ode dne 15. února dochází ke změně některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, pokud jde o dobu platnosti očkování proti nemoci covid-19 (celé znění nařízení MZd)
 • čj. 94/22 Žádost Ministerstva zdravotnictví o souhlas s vydáním mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se s účinností ode dne 31. ledna 2022 mění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o preventivním testování zaměstnanců a některých dalších osob (celé znění nařízení MZd)
 • čj. 92/22 Žádost Ministerstva zdravotnictví o souhlas s vydáním mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o preventivním testování ve školách, s účinností ode dne 31. ledna 2022 (celé znění nařízení MZd)
 • čj. 91/22 Žádost Ministerstva zdravotnictví o souhlas s vydáním mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se zakazují návštěvy obviněných ve vazebních věznicích, odsouzených ve věznicích, chovanců v ústavech pro výkon zabezpečovací detence a cizinců v zařízeních pro zajištění cizinců a stanovují další režimová opatření, s účinností ode dne 27. ledna 2022 (celé znění nařízení MZd)

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie